Op pensioen of niet? De sociale zekerheid staat altijd achter je

Gestopt met werken? Dankzij een goed pensioen moet je op beide oren kunnen slapen. Zodat je gerust kan leven, zorgen en genieten. Daar willen we allemaal samen voor zorgen via de sociale zekerheid.

Recht op pensioen

Dankzij de sociale zekerheid bestaan verschillende pensioenstelsels.  Afhankelijk van je situatie kan je genieten van een rustpensioen, overlevingspensioen of echtscheidingspensioen.

  • Een rustpensioen is de uitkering die je ontvangt door vroegere tewerkstelling nadat je een bepaalde leeftijd hebt bereikt.
  • Een overlevingspensioen is de uitkering die je ontvangt op basis van de tewerkstelling van de overleden echtgeno(o)t(e), als je onvoldoende eigen pensioen hebt.
  • Ben je een jongere weduwe of weduwnaar, dan heb je recht op een tijdelijke overgangsuitkering en kan je daarna in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering.

Omdat niemand mag achterblijven voorziet men daarnaast ook het minimumpensioende inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en  het aanvullend pensioen.

Haalbare loopbaan

Nu de wettelijke pensioenleeftijd fel ter discussie staat, bekijkt men daarnaast ook diverse mogelijkheden om loopbanen haalbaar te houden.  In bepaalde situaties kan je toch eerder op pensioen via de regeling van SWT of het vroegere brugpensioen.

Daarnaast kan je op het einde van je lopobaan in aanmerking komen voor een landingsbaan. Dat is een vorm van tijdskrediet waarbij je de arbeidsduur kan verminderen en ter compensatie een RVA-vergoeding ontvangt.

Dankzij sociale zekerheid

Pensioen is 1 van de 7 takken van de sociale zekerheid naast gezondheidszorg, ziekte en invaliditeit, werkloosheid, arbeidsongevallen, beroepsziektes en gezinsbijslagen.

De Federale Pensioendienst (FPD) onderzoekt de pensioenaanvragen van werknemers in loondienst en betaalt ze uit. 

In 2018 was een budget van 26,47 miljard euro voorzien.

De loopbanen haalbaar houden, mensen het perspectief geven op een leefbaar pensioen:  dat kan alleen als we een sterke sociale zekerheid hebben.  Daarom verdedigen we ze iedere dag! 

    Affiches

    Personalization

    Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.