ACV werkt mee aan heropstartplan

De schade die het coronavirus aan onze economie en samenleving toebracht is groot. Gelukkig kunnen ook dankzij het ACV veel werknemers in min of meer veilige omstandigheden blijven werken, en hebben we verhoogde vervangingsinkomens met de regering kunnen onderhandelen voor wie tijdelijk zonder werk valt.

Miljarden vrijgemaakt

De EU en de Belgische regering zijn al volop bezig met herstelplannen.

  • Op 10 december werd het Europees Next Generation EU Plan (NGEU) goedgekeurd dat de komende 3 jaar 750 miljard euro zal verdelen over de lidstaten om hun herstelplannen te financieren.
  • Thomas Dermine (PS), Staatssecretaris voor de Relance, coördineert de opmaak van het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) met de 5,15 miljard euro die aan België is toegewezen.

Inbreng sociale partners

De regering heeft heel goed begrepen dat de inbreng van de sociale partners cruciaal is.

Dit gebeurt via een Adviescomité, dat in elke fase van de opmaak van het PHV betrokken wordt. Het PHV bestaat uit investeringen en hervormingen. Al lang hamert Europa er op dat België iets moet doen aan de files (en de bedrijfswagens), belastingen op sommige vermogensinkomsten enzovoort. Als ons land de investeringsprojecten goedgekeurd wil zien, zal het ook een aantal zaken moeten hervormen.

Het ACV heeft zich goed voorbereid om het regeringsbeleid en het Belgisch Herstelplan een duw in de goede richting te geven.  

 

Lees ook het artikel uit Visie nr.3: Veel geld voor duurzame en digitale economie

    Personalization

    Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.