Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Nood aan globale regels e-commerce

Nood aan globale regels e-commerce

76 lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) voeren onderhandelingen over een akkoord over e-commerce. Globale regels zijn cruciaal om misbruik te vermijden.

Nood aan globale regels

Het Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel, waar het ACV deel van uit maakt, eist samen met honderden middenveldorganisaties globale regels over digitalisering. Waarin de belangen van werknemers, consumenten, burgers en patiënten, naast het democratisch recht van overheden in ontwikkelingslanden om regelgeving uit te vaardigen, centraal staan. 

 

Aanbevelingen

Eisenbundel platform Rechtvaardige en duurzame handel:

Check de volledige eisenbundel in het dossier e-commerce (pdf)

 1. De tijd is niet rijp voor een internationaal akkoord over e-commerce. Wij vragen de opschorting van deze onderhandelingen over e-commerce

 2. De ontwikkeling van de digitale economie kan kansen voor economische groei creëren. Die een facilitering van de e-commerce rechtvaardigen door een eenvormig internationaal wettelijk kader hiervoor te creëren, in de plaats van verschillende nationale wetgevingen en een reeks bilaterale verdragen. Dit internationaal kader over e-commerce zal evenwel slechts het duurzaam en inclusief karakter van de beloofde groei kunnen garanderen als het rekening houdt met onze hierboven uitgedrukte bekommernissen.

 3. Daarom zijn de leden van het Platform van oordeel dat een akkoord over e-commerce in de WTO niet kan afgesloten worden voor:
 • De regelgevende pakketten ‘Digital Markets Act’ en ‘Digital Services Act’ in de EU kracht van wet hebben en een goede regelgeving m.b.t artificiële Intelligentie is ingevoerd.
 • Er een evenwichtige conventie over de bescherming van werknemers in alle sectoren die de impact van de digitalisering van de economie ondergaan, waaronder de  platformwerknemers, is afgesloten in de IAO.
 • De Pijler I en II belastingovereenkomsten voor multinationale ondernemingen in de OESO volledig gefinaliseerd zijn, met een aanvaardbaar minimaal belastingniveau.

4. Steun geen akkoord dat de ontwikkelingslanden ernstig benadeelt. De UNCTAD – als stem van de ontwikkelingslanden – en minstens 50 landen van de G77 moeten mee aan tafel komen en een akkoord kunnen ondersteunen, zodat de desastreuze gevolgen van de huidige onderhandelingsteksten voor de ontwikkelingslanden afgewend worden en hun ontwikkelingskansen ondersteund worden. 

5. Steun geen akkoord dat desociale en ecologische dumping versterkt en de duurzaamheid van e-commerce ondergraaft

 • Landen die willen toetreden tot een e-commerce akkoord moeten voorafgaand de arbeidsnormen van de IAO  (de fundamentele en prioritaire normen en de normen die specifiek betrekking hebben op de impact van de digitalisering van de economie) en de voornaamste internationale milieuakkoorden ondertekend hebben.
 • Een internationaal verdrag over E-Commerce moet een duurzaamheidshoofdstuk bevatten met juridisch afdwingbare clausules over arbeids-, milieu en mensenrechten die klachtenmechanismen bevatten en effectieve en proportionele sancties, in het geval die arbeidsnormen of akkoorden niet gerespecteerd worden.
 • Voor alle ondernemingen die genieten van de voordelen van een e-commerce akkoord moet een ketenzorgverplichting gelden. 

6. Steun geen akkoord dat het recht om te reguleren en de mogelijkheid om het de naleving van de wetgeving in het algemeen belang te controleren sterk ondergraaft. Vrijwaar het recht van de overheid om: 

 • reglementering m.b.t. broncodes op te leggen en toegang tot die broncodes te krijgen teneinde de rechten van alle belanghebbenden bij de toepassing van algoritmes te vrijwaren
 • eisen m.b.t. informaticastructuur  en lokalisatie, opslag en behandeling van data  op te leggen
 • een juridische vertegenwoordiging op het grondgebied op te leggen en de terbeschikkingstelling van een kopie van de financiële gegevens ten behoeve van de (para)fiscale controle
 • op te leggen dat ‘gedetacheerde’ e-commerce werknemers op hun grondgebied aan het hun eigen sociaal en arbeidsrecht onderworpen worden.

7. E-commerce bedrijven moeten faire belastingen betalen in de landen waar ze hun omzet boeken.  Daarvoor is een ‘Land-per-land rapportering’ noodzakelijk.  Landen moeten autonoom de hoogte van de winstbelasting kunnen bepalen en een koolstofgrensbelasting kunnen invoeren.

8. Bescherm de privacy: de Europese Algemene Databeschermingsregelgeving (GDPR) moet de mondiale standaard worden. 

9. Data zijn geen koopwaar: persoonlijke data zijn eigendom van de persoon in kwestie.  Veel andere data moeten toegankelijk blijven voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van publieke beleidsdoelstellingen. 

10. Garandeer netneutraliteit: alle gebruikers moeten gelijke toegang hebben tot het internet; hun datastromen moeten op gelijke manier behandeld worden. 

Meer weten? Lees hier de standpunten over e-commerce (pdf)

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.