De impact van de corona-epidemie is nog niet geheel duidelijk en de gevolgen zullen hoe dan ook divers zijn.  Het ACV volgt de situatie op de voet op, informeert waar nodig, stelt maatregelen voor getroffen werknemers voor in het sociaal overleg.

Blijf op de hoogte en lees hier alle persberichten na!  Op zoek naar nieuws en informatie over je sector? Ga naar de pagina Sectornieuws.

Hof van Cassatie: recht op voltijdse vergoedingen na ontslag bij tijdskrediet met zorgmotief

©Shutterstock

Goed nieuws voor werknemers die met tijdskrediet werk en zorg combineren. Voortaan wordt de verbrekingsvergoeding die ze krijgen bij een ontslag berekend op het voltijdse loon. Een werknemer die eerst voltijds werkt, nadien deeltijds tijdskrediet neemt, kreeg tot nu toe een verbrekingsvergoeding op basis van het deeltijdse loon. Ook de beschermingsvergoeding van 6 maanden loon waarop de werknemer recht heeft wanneer het ontslag te wijten is aan de opname van het tijdskrediet, werd berekend op basis van het deeltijdse loon.

Het ACV stelde dit samen met één van zijn leden aan de kaak. Ons lid was door haar werkgever eerst onder druk gezet om weer voltijds te werken, en werd ontslagen nadat ze dit weigerde. Het ACV trok, samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en mannen, met de zaak naar het Hof van Cassatie. Met succes: het Hof van Cassatie verbreekt het arrest van het Arbeidshof Bergen dat slechts deeltijdse ontslagvergoedingen toekende.

Zoals ook blijkt met het corona-ouderschapsverlof, is de opname van zorgverloven nog steeds een vrouwenzaak. Zo namen in 2019 nog 5 keer meer vrouwen een tijdskrediet met een zorgmotief dan mannen. Dit maakt dat vrouwen veel vaker ontslagen worden tijdens een tijdskrediet. Met tot op gisteren een ongelijke behandeling van vrouwen tot gevolg. 

Het ACV is tevreden dat het Hof van Cassatie met een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest hier paal en perk aan stelt. Nadat het ACV het recht op voltijdse ontslagvergoedingen in 2009 al via het Hof van Justitie had bekomen voor werknemers in ouderschapsverlof, kunnen werknemers die door tijdskrediet werk en zorg combineren hier dus ook op rekenen.

Persbericht 23 juli 2020: Hof van Cassatie: recht op voltijdse vergoedingen na ontslag bij tijdskrediet met zorgmotief (pdf).

Personalization