De impact van de corona-epidemie is nog niet geheel duidelijk en de gevolgen zullen hoe dan ook divers zijn.  Het ACV volgt de situatie op de voet op, informeert waar nodig, stelt maatregelen voor getroffen werknemers voor in het sociaal overleg.

Blijf op de hoogte en lees hier alle persberichten na!  Op zoek naar nieuws en informatie over je sector? Ga naar de pagina Sectornieuws.

Werknemers testen op het werk:  geen goed idee

 

Recent kwam er het voorstel dat werkgevers de mogelijkheid biedt om werknemers te laten testen op corona. De werknemer is vrij om hier al dan niet mee in te stemmen. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk zijn het niet eens met dit voorstel.  

Vals gevoel van veiligheid

Met de actuele stand van de kennis biedt dit soort testen geen toegevoegde waarde om de pandemie te bestrijden. In een doorsnee arbeidscontext is systematisch testen op dit ogenblik in het algemeen niet zinvol. Zo'n testen brengen immers vrijwel niets bij tot het inperken van de virusverspreiding. 

Om de virusoverdracht op de werkvloer sterk te beperken, moet men preventiemaatregelen uitwerken en deze, in samenspraak met de werknemers, correct toepassen en volgen. Ondernemingen kunnen zich hierbij laten inspireren door de Generieke Gids en de aanvullende sectorale gidsen en protocollen die te vinden zijn op de website van de FOD WASO (Federale Overheid Dienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). 

Worden geen preventiemaatregelen genomen of worden ze niet correct toegepast, dan zal het virus zich onvermijdelijk verder verspreiden.  Men zal de verdere opmars van het virus niet niet tegenhouden door testen aan te bieden aan elke werknemer.

Meer nog:  de resultaten van de testen kunnen misleidend zijn. In het algemeen zullen testen slechts in een zeer beperkt aantal gevallen positief zijn, en ook vaak vals negatieve resultaten geven. Daarnaast kunnen ze ook positieve resultaten geven bij mensen die niet meer besmettelijk zijn. Ook kan een persoon die op een welbepaalde dag niet besmettelijk is dat ‘s anderendaags wel zijn. 

Men kan zich daarnaast ook vragen stellen bij de vrijwilligheid van de instemming van een werknemer. Ook testen die afweerstoffen bepalen -wat aantoont dat een infectie werd doorgemaakt- geven geen enkele zekerheid over het feit dat men immuun is voor een nieuwe besmetting.

Het is dus een illusie te denken dat men door het systematisch aanbieden van tests de verspreiding van het virus kan terugdringen. Dat kan alleen met correcte preventieve maatregelen.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er enkele bijzondere werkcontexten die hierop een uitzondering vormen. We denken hierbij aan bijvoorbeeld ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen, waar coronapatiënten behandeld worden, en er dus een veel groter risico bestaat.  Voor deze bijzondere werkcontexten kunnen testen een relevant onderdeel zijn van een strategie van het voorkomen van de verspreiding van het virus.     

Daarnaast trekken de sociale partners de aandacht op het feit dat enkel de regelgeving kan bepalen dat een werkgever zijn werknemers kan onderwerpen aan tests.

Vragen sociale partners

  • Geef arbeidsartsen een coördinerende rol

De sociale partners vragen met aandrang dat aan de arbeidsartsen een coördinerende en preventieve rol krijgen in het kader van het Test-Track-Tracing systeem. Ook moet het systeem herzien worden:  het vertoont nog een aantal gebreken. De bijdrage van arbeidsartsen kan tot een grotere efficiëntie leiden in het beperken van het verspreiden van het virus. Ze kunnen onder meer enkel die werknemers laten testen die op het werk in contact zijn geweest met een besmette werknemer. 

  • Ga niet voorbij aan het sociaal overleg

De sociale partners dringen er verder op aan dat er geen initiatieven worden genomen van pandemiebestrijding op of via het werk zonder dat hierover voorafgaandelijk overleg is gepleegd met de bevoegde federale instanties. De sociale partners onderstrepen dat alle ondernemingen de adequate preventiemaatregelen inzake COVID-19 in dit verband met grote discipline moeten uitwerken en toepassen.  

Lees de oorspronkelijke persmededeling van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over COVID-19 tests op initiatief van ondernemingen van 1 juli 2020.
Meer uitleg vind je ook in de volledige verklaring van de sociale partners. 

Personalization