De impact van de corona-epidemie is nog niet geheel duidelijk en de gevolgen zullen hoe dan ook divers zijn.  Het ACV volgt de situatie op de voet op, informeert waar nodig, stelt maatregelen voor getroffen werknemers voor in het sociaal overleg.

Blijf op de hoogte en lees hier alle persberichten na!  Op zoek naar nieuws en informatie over je sector? Ga naar de pagina Sectornieuws.

Verlenging maatregelen: akkoord Groep van Tien

 

Op donderdag 18 juni 2020 heeft de Groep van Tien zich opnieuw gebogen over de verlenging van een aantal maatregelen die genomen werden in het kader van de coronacrisis. 

Het gaat concreet om volgende maatregelen:

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “Corona” met inbegrip van alle maatregelen ten voordele van de werkgevers als van de werknemers.
  • Corona-ouderschapsverlof
  • Recht en geen vermindering van werkloosheidsuitkering voor tijdelijk werkloze werknemers met een activiteit als zelfstandige of loontrekkende in bijberoep.
  • Bevriezing degressiviteit van de uitkering volledige werkloosheid, neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen en neutralisering referteperiodes artiesten.
  • Combinatie 75% uitkering tijdelijke werkloosheid en loon in vitale sectoren (seizoenarbeid) 

De Groep van Tien vraagt om voormelde maatregelen te verlengen tot en met 31 december 2020 onder de hierna vermelde voorwaarden. 

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “Corona” wordt verlengd tot en met 31 december 2020 voor ondernemingen die in de maanden maart of april of mei of voor 20 juni 2020 er minstens 1 dag gebruik van hebben gemaakt. Er wordt dus voorgesteld om geen onderscheid meer te maken op basis van al dan niet zwaar getroffen sectoren.

Daarnaast vraagt de Groep van Tien aan de regering om erover te waken dat de verschillende ondersteuningssystemen niet leiden tot de overschrijding van het normale loon uit werk.

De Groep van Tien vraagt zo snel mogelijk een onderhoud met de regering zodat deze maatregelen gerealiseerd kunnen worden.

Personalization