De impact van de corona-epidemie is nog niet geheel duidelijk en de gevolgen zullen hoe dan ook divers zijn.  Het ACV volgt de situatie op de voet op, informeert waar nodig, stelt maatregelen voor getroffen werknemers voor in het sociaal overleg.

Blijf op de hoogte en lees hier alle persberichten na!  Op zoek naar nieuws en informatie over je sector? Ga naar de pagina Sectornieuws.

De schande van het sociaal overleg in de uitzendsector

©Shutterstock

 

Het overleg om tot een sociaal akkoord voor de uitzendsector te komen is vandaag, na meer dan een jaar onderhandelen, afgesprongen.  Het ACV is hier bijzonder teleurgesteld én geschandaliseerd over.  In de afgelopen 6 jaar werd maar een sectoraal akkoord gesloten. Uitzendkrachten blijven op die manier weerloze wegwerpwerknemers.

Zelfs de corona-epidemie, die duizenden uitzendkrachten van de ene dag op de andere beroofde van hun inkomen zonder dat ze konden terugvallen op de werkloosheidsverzekering, kon werkgeversfederatie Federgon er niet van overtuigen om zijn misprijzen voor sociaal overleg te overstijgen. Zelfs in deze omstandigheden was er geen enkele bereidheid bij Federgon om sociale vooruitgang voor zijn medewerkers mogelijk te maken. Zelfs kleine verbeteringen voor uitzendkrachten, zoals een fietsvergoeding, worden niet gegund

Symptomatisch voor het verrotte sociale klimaat in de sector is de vaststelling dat afspraken over wie de uitzendkracht informeert over coronamaatregelen  en over wie zorgt voor het beschermingsmateriaal (mondmaskers, ….) bijzonder moeilijk lopen.
 
Het ACV zal zich nu beraden over een actieplan voor de sector. Als meer dan een jaar overleggen tot geen enkel resultaat leidt, rest er ons helaas geen andere keuze. Dat Federgon en de cowboybedrijven in de sector rekenen op de bijzonder precaire, geïsoleerde  en weerloze situatie van uitzendkrachten om collectieve actie te breken, zou als een boomerang kunnen terugkeren. We rekenen er ook op dat de betere leerlingen in de werkgeversfederatie ook eindelijk hun stem gaan verheffen en hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Want aan deze schandalige toestanden willen bedrijven die hun mond vol hebben over hun maatschappelijke rol als arbeidsbemiddelaar en over duurzaam ondernemen toch niet medeplichtig zijn? Voor legitieme voorstellen over de invoering van een fietsvergoeding, over de correcte behandeling van arbeidsongeschikte werknemers, over het beteugelen van misbruiken van dagcontracten, over een betere eindejaarspremie kan de sector toch niet doof en blind blijven?

 

Persbericht van 28 mei 2020: De schande van het sociaal overleg in de uitzendsector (pdf).

Personalization