De impact van de corona-epidemie is nog niet geheel duidelijk en de gevolgen zullen hoe dan ook divers zijn.  Het ACV volgt de situatie op de voet op, informeert waar nodig, stelt maatregelen voor getroffen werknemers voor in het sociaal overleg.

Blijf op de hoogte en lees hier alle persberichten na!  Op zoek naar nieuws en informatie over je sector? Ga naar de pagina Sectornieuws.

Testen van werknemers op COVID-19 kan niet verplicht wordenGisteren doken berichten op over bedrijven die werknemers zouden  testen op COVID-19. Op basis van de bestaande wetgeving, en meer bepaald op basis van de Codex Welzijn op het Werk en de Wet Mahoux, kunnen werkgevers niet zonder meer beslissen om hun werknemers laten testen op COVID-19 aan de hand van zogenaamde PCR-testen (via de keel of neus). Dit is bij wet verboden. Daar is een goede reden voor: werknemers laten testen met het oog op het verkrijgen van medische informatie over hun gezondheidstoestand, brengt hun privacy immers sterk in het gedrang. In de context van een arbeidsrelatie moet hier zeer omzichtig mee omgesprongen worden. Ervan uitgaan dat werknemers in deze context vrijblijvend kunnen beslissen, en dus testen kunnen weigeren, weerspiegelt de realiteit niet. Het ACV zal hierover volgende week de hoge raad voor preventie op werk interpelleren.

Wat wel kan, is dat de werkgever een werknemer doorverwijst naar de arbeidsarts. De arbeidsarts beslist autonoom of een gezondheidstoezicht nodig is en bepaalt welke medische handelingen en/of testen aangewezen zijn. In beide gevallen kan het formulier voor gezondheidsbeoordeling enkel vermelden of de werknemer al dan niet geschikt is en eventueel vermelden dat de werknemer op ziekteverlof moet gestuurd worden.

Het ACV ziet geen reden om af te wijken van de algemene verbodsbepaling. De cijfers leren ons dat slechts enkele procenten van de Belgische bevolking COVID-19 heeft doorgemaakt. Bovendien wordt tot 30% van de besmettingen niet opgemerkt via PCR-testen. In die zin is het weinig zinvol dat werkgevers massaal werknemers laten testen op COVID-19.

Het ACV vindt het wel legitiem om af te wijken van deze algemene verbodsbepaling wanneer werknemers beroepsmatig vaak in contact komen met groepen die een hoger risico lopen op een ernstig verloop van COVID-19. Het gaat hier dan om zieke personen, ouderen, … Deze afwijking kan worden gerechtvaardigd vanuit het standpunt van de volksgezondheid. Belangrijk is ook dat zo’n afwijking voorafgaand wordt besproken op het sociaal overleg, en goed omschreven en strikt afgebakend wordt. Wanneer er een vaccin bestaat tegen COVID-19 zou deze uitzondering ook opnieuw geëvalueerd moeten worden. 

Persbericht van 28 mei 2020:  Testen van werknemers op COVID-19 kan niet verplicht worden (pdf)

Personalization