Tijdelijke werkloosheid na 1 september

©Shutterstock

De RVA aanvaardde tot 31 augustus 2020 dat tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie gekwalificeerd werd als overmacht.  Men kondigde aan die bijzondere regeling voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september slechts 'selectief' te verlengen.  

Ik ben tijdelijk werkloos.  Wat na 1 september?

 • Werk je in een zwaar getroffen sector of bedrijf? 
  • Je kan in hetzelfde stelsel 'tijdelijke werkloosheid corona' blijven tot 31 december 2020
  • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen! Je uitkering (dagbedrag) blijft ongewijzigd doorlopen.
 • Werk je in een sector of bedrijf die niet erkend zijn als zwaar getroffen, dan kan je nog altijd tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden. Er zal een nieuw dossier voor je opgesteld moeten worden.

Tijdelijk werkloos én lid van het ACV? 

⚠️ Verandert jouw situatie, dan zal het ACV zelf contact met je opnemen om je dossier in orde te brengen.  Dat zal vanaf de maand september gebeuren.

Je persoonlijke werkloosheidsdossier kan je ook altijd raadplegen in Mijn ACV.

Lees meer over:


  Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  Na 31 augustus komt er een selectieve verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1 september tot 31 december voor sectoren en ondernemingen die zwaar getroffen blijven.

  • De lijst met zwaar getroffen sectoren vind je vanaf pagina 15 in de RVA FAQ corona.
  • Onder zwaar getroffen ondernemingen vallen bedrijven die in het tweede kwartaal voor hun werknemers minstens 20% van het aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid (zowel wegens overmacht, als wegen economische redenen) hebben ingeroepen.  

  Werk je als uitzendkracht in een onderneming of sector die erkend is als zwaar getroffen? Dan heb je ook recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  Voor werknemers met een quarantaineattest wordt een uitzondering gemaakt.  Heb je een quarantaineattest gekregen en is het niet mogelijk om thuis te telewerken, dan kan je ook beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Dit geldt dus ook als je in een bedrijf of sector werkt die niet 'zwaar getroffen' is.  

  Lees verder over de aanvraag, uitbetaling en voorwaarden ti jdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona .

   

  Versoepeling tijdelijke werkloosheid om economische redenen

  Voor de sectoren die vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van de coronawerkloosheid heeft de regering een versoepeld stelsel van economische werkloosheid ingevoerd.  

  Wat houdt deze versoepeling in?

  • De uitkering zou ook bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen naar 70% van het begrensde loon worden gebracht (i.p.v. 65%). Daar komt ook nog het supplement van minimum 2 euro per dag van de werkgever of het sectorfonds bovenop. 
  • De verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% is voorlopig slechts voorzien voor de uitkeringen die voor het einde van het jaar worden betaald (dus nog niet voor de uitkeringen van december, want die worden begin 2021 betaald). 
  • Verder wordt ook de versoepeling van de toegangsvoorwaarde, 1 dag tewerkstelling volstaat, behouden tot het einde van dit jaar.
   Voor bedienden blijft de voorwaarde van de cao of ondernemingsplan gehandhaafd, samen met de voorwaarde dat het zakencijfer met 10% moet zijn gezakt.

  Dit versoepelde stelsel geldt alvast tot eind 2021.  

  Voordat je gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, moet je eerst je inhaalrust opgebruikt hebben. 

  Hou er ook rekening mee dat de regeling verder niet helemaal hetzelfde voor arbeiders en bedienden.

  • Arbeiders

  Bij arbeiders kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig worden geschorst gedurende 8 weken, in plaats van de huidige 4 weken.  Er kan een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd voor een maximale duur van 18 weken, in plaats van de huidige 3 maanden.  Onder gedeeltelijke arbeid begrijpt men minder dan 3 werkdagen per week of minder dan 1 werkweek op 2 weken. 

  Deze periodes van maximum 8 weken of 18 weken beginnen opnieuw te lopen wanneer er een voltijds arbeidsstelsel gedurende een volledige week is ingevoerd.

  Het blijft wel mogelijk om nog andere sectorale regels te voorzien, met inbegrip van de maximale werkloosheidsduur. 

  De werkloosheidsuitkering bedraagt uitzonderlijk 70% van het laatste begrensde gemiddelde bruto dagloon. De werkgever moet de werknemer bovendien een toeslag betalen van minimum  2 EUR per dag. 

  • Bedienden

  Bij bedienden kan een werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorsen als hij kan aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan zijn aanvraag, in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019, een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend. 

  Bovendien moet de werkgever de bedienden die in economische werkloosheid worden geplaatst 2 vormingsdagen per maand aanbieden.  

  De maximale duur van economische werkloosheid is verhoogd: het maximum van 16 en 26 kalenderweken per kalenderjaar stijgt met 8 kalenderweken. 

  Naast de werkloosheidsuitkering die uitzonderlijk 70% van het laatste begrensde gemiddelde bruto dagloon bedraagt, moet de werkgever een toeslag betalen van minimum  2 euro per dag (bij cao) of minimum 5 euro per dag (bij ondernemingsplan).

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.