Tijdelijke werkloosheid voor opvang van je kind(eren)

Sluit de school of crèche van je kinderen omwille van het coronavirus? Moet je met je kinderen in quarantaine? Wordt een kamp of activiteit geschrapt omwille van coronamaatregelen? Dan kan je gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid.  

Werkende ouders krijgen zo een stevig vangnet. Deze maatregel geldt tot 31 december 2021.

Voor wie?

Je krijgt vanaf nu als werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn:

  • wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken
  • wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om voormelde reden gesloten wordt. 
  • als je kind thuis moet blijven omwille van quarantaine of digitaal onderwijs.

Modaliteiten

Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk doet en in deze situatie terecht komt. 

Je kan van het werk afwezig blijven en tijdelijke werkloosheid opnemen zolang je kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen terug kan gaan.

Voor alle duidelijkheid:

  • Het kan maar door 1 ouder tegelijk opgenomen worden. 
  • Kan je kind niet naar de crèche, klas, inrichting… omdat het zelf in quarantaine moet wegens mogelijke besmetting, dan kan je ook van deze mogelijkheid gebruik maken en tijdelijke werkloosheid aanvragen. 
  • Deze regeling geldt niet bij terugkeer van vakantie uit een rode zone! 


Werkgever op hoogte brengen

Breng in dat geval meteen je werkgever op de hoogte.   Bezorg hem een attest van kinderdagverblijf, school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen.  Je vindt het attest sluiting corona op de website van de RVA.  Ook een medisch attest of een attest van bijvoorbeeld het CLB volstaan.

Dit attest bevestigt dat de sluiting een gevolg is van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt de termijn van de sluiting.

Er zijn geen specifieke termijnen of formaliteiten voorzien.  Het volstaat een e-mail, scan of foto van het attest aan je werkgever te bezorgen.

Update:  is de sluiting het gevolg van een algemene maatregel dan heb je in principe toch geen attest meer nodig.  Gaat het om een volledige en gedeeltelijke sluiting op gewestelijk niveau (vb. Vlaamse overheid).  Enkel wanneer de werkgever daar uitdrukkelijk om vraagt, zal je een attest moeten aanvragen bij de school, crèche of instelling.

Tijdelijke werkloosheid

Heb je dit in orde gebracht, dan heb je voor de periode van sluiting recht op tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je in plaats van je loon een werkloosheidsuitkering

Je werkgever moet wel de aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen. Doet hij dit niet, dan kan hiervoor schadevergoeding geëist worden of kan de RVA-inspectie optreden.

Alle info over tijdelijke werkloosheid en hoe je dit kan aanvragen vind je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.  

Wat met je vakantie?

Je periode van tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld en tellen mee voor je jaarlijkse vakantie.

Wel dit:  voor openstaande dagen jaarlijkse vakantie wordt in de regel geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald. Word je in december geconfronteerd met een sluiting van klas, crèche of instelling, dan moet je eerst je vakantiedagen opnemen. 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.