Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Tijdelijke werkloosheid voor opvang van je kind(eren)

Sluit de school of crèche van je kinderen omwille van het coronavirus? Moet je met je kinderen in quarantaine? Dan kan je gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid. Je kan hiervoor tijdelijke werkloosheid aanvragen, voorlopig tot 31 december 2022. Werkende ouders krijgen zo een stevig vangnet. 

 

Voor wie?

Je hebt als werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn:

  • wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken
  • wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om voormelde reden gesloten wordt. 
  • als je kind thuis moet blijven omwille van quarantaine of digitaal onderwijs.

Modaliteiten

Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk doet en in deze situatie terecht komt. 

Je kan van het werk afwezig blijven en tijdelijke werkloosheid opnemen zolang je kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen terug kan gaan.

Voor alle duidelijkheid:

  • Het kan maar door 1 ouder tegelijk opgenomen worden. 
  • Kan je kind niet naar de crèche, klas, inrichting… omdat het zelf in quarantaine moet wegens mogelijke besmetting, dan kan je ook van deze mogelijkheid gebruik maken en tijdelijke werkloosheid aanvragen. 
  • Deze regeling geldt niet bij terugkeer van vakantie uit een rode zone! 


Werkgever op hoogte brengen

Breng in dat geval meteen je werkgever op de hoogte.   

  • Ingeval quarantaine van je kind leg je ook een medisch attest voor.
  • Bij een sluiting van de klas of school bezorg je in de regel een attest van het kinderdagverblijf, school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen. Soms krijg je dit via het CLB. Je vindt het attest  op de website van de RVA.

In de attesten moet de periode van sluiting of quarantaine vermeld staan. Het volstaat een e-mail, scan of foto van het attest aan je werkgever te bezorgen.

  • Is de sluiting het gevolg van een algemene maatregel zoals de verlengde kerstvakantie 2021? Dan heb je geen attest van de school nodig.

Tijdelijke werkloosheid

Heb je dit in orde gebracht, dan heb je voor de periode van sluiting recht op tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je in plaats van je loon een werkloosheidsuitkering

Je werkgever moet wel de aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen. Doet hij dit niet, dan kan hiervoor schadevergoeding geëist worden of kan de RVA-inspectie optreden.

Alle info over tijdelijke werkloosheid en hoe je dit kan aanvragen vind je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.  

Wat met je vakantie?

Je periode van tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld en tellen mee voor je jaarlijkse vakantie.

⚠️ Belangrijk: voor openstaande dagen jaarlijkse vakantie wordt in de regel geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald. Word je in december geconfronteerd met een sluiting van klas, crèche of instelling? Dan moet je eerst je vakantiedagen opnemen, tenzij al was goedgekeurd dat je jouw dagen jaarlijkse vakantie zou opnemen tijdens de eindejaarsperiode.

More Info