Tijdelijke werkloosheid: aanvraag, opvolging en uitbetaling

Uitbetaling tijdelijke werkloosheid 

 • Heb je een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ingediend? We brengen de uitbetaling in orde van zodra je werkgever je gegevens van de voorbije maand aan ons bezorgd heeft en je dossier volledig is.
 • Je ontvangt van ons een sms of e-mail wanneer de betaling uitgevoerd is.  Je kan je dossier opvolgen via Mijn ACV
 • Nog een vraag over je dossier? Neem contact op met je lokale ACV-dienstencentrum.

Lees hier verder ook de meest gestelde vragen en antwoorden over tijdelijke werkloosheid.

Doe je aanvraag tijdelijke werkloosheid nu online!

Voor de periode 01/02/2020 tot en met 31/08/2020 kan je hier tijdelijke werkloosheid volgens vereenvoudigde procedure aanvragen. Opgelet:  één aanvraag volstaat voor de volledige periode!  Vraag tijdelijke werkloosheid niet opnieuw aan.

Lid van het ACV?

Via Mijn ACV

Dien je aanvraag tijdelijke werkloosheid in via je persoonlijke pagina op Mijn ACV. Log je daarvoor in met eID.  Dat kan ook op smartphone.  Daarvoor log je in met Itsme, een applicatie die je digitale ID beheert.

Op de landingspagina klik je op de button om online het aanvraagformulier tijdelijke werkloosheid in te vullen. Na het indienen van je aanvraag kan je alle stappen van je dossier volgen via je digitale dossier in Mijn ACV. Handig en overzichtelijk.

Nog geen lid van het ACV?

Geen probleem. Voor de verdere opvolging van je dossier en uitbetaling is het wel nodig dat je lid wordtsluit je meteen online aan.

This information is also available in English, Polish, Romanian en Bulgarian:  FAQ temporary unemployment.

FAQ tijdelijke werkloosheid

We verzamelen hier de belangrijkste vragen en antwoorden tijdelijke werkloosheid. Deze pagina wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt.  Het antwoord op je vraag niet gevonden?  Neem contact op via het online contactformulier.

Jouw aanvraag

Je uitbetaling

Wat is tijdelijke werkloosheid?

Tijdelijke werkloosheid en verloven

Tijdelijke werkloosheid en ziekte

Tijdelijke werkloosheid en ontslag

Jouw situatie

 

Ben je werkloos of werkzoekend?  Ga naar onze FAQ werkloosheid.

Ga naar sectornieuws voor de regeling in je sector, of klik hier door als je werkt als:


Mijn werkgever zegt dat hij de documenten tijdelijke werkloosheid invult.  Moet ik als werknemer nog iets doen?

Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet je werkgever inderdaad de documenten tijdelijke werkloosheid invullen. Maar ook de werknemer moet altijd zelf de aanvraag indienen.

Dus ja:  als werknemer moet je altijd zelf een aanvraag C3.2. Werknemer-corona invullen en versturen.   Dat formulier bezorg je ingevuld aan een uitbetalingsinstelling. Als ACV-lid kan je je uitkering tijdelijke werkloosheid online aanvragen

Uitzondering: kreeg je de voorbije 3 jaar bij je huidige werkgever te maken met tijdelijke werkloosheid en ben je lid van het ACV, dan hoef je niets te doen. Het ACV behandelt je dossier op basis van de gegevens van je werkgever.  We krijgen deze via de overheid in het begin van de maand die volgt op de tijdelijke werkloosheid.

 

Ik deed online een aanvraag tijdelijke werkloosheid.  Hoe weet ik of dit in orde is?

Je krijgt op het scherm een bevestiging te zien nadat je je aanvraag volledig ingevuld hebt. We doen al het mogelijke om je aanvraag zo snel mogelijk te verwerken.

Je krijgt normaalgezien ook een bevestigingsmail.  Door de toeloop van aanvragen kan de bevestigingsmail even op zich laten wachten.   Check zeker ook je spamfolder. Het kan zijn dat de mail daarin belandde.

E-dossier

Na 24 uur kan je via Mijn ACV je werkloosheidsdossier e-dossier online volgen. Daarvoor log je in via eID of Itsme en klik je op de tab werkloosheidsgegevens. Daar kan je de status van je dossier op de voet volgen.

Dit kan ook op smartphone. Daarvoor log je in met Itsme een applicatie die je digitale ID beheert.

Opgelet: werd je onlangs lid van het ACV of schreef je je recent opnieuw in? Dan kan het minstens 24 uur duren voordat we al je gegevens verwerkt hebben en je toegang hebt tot Mijn ACV.

 

Ik doe mijn aanvraag tijdelijke werkloosheid liever niet online.  Welke stappen moet ik volgen?

Voor een snelle behandeling van je dossier, vragen we je de aanvraag tijdelijke werkloosheid online via het formulier te doen.  Lukt dat niet, download zelf het formulier en bezorg het aan ons.  Volg hierbij onderstaande stappen en instructies:

1. Download het Formulier C3.2. Werknemer-corona in pdf of word.

2. Vul het formulier in en handteken het.  Is het niet gehandtekend, dan geef je impliciet een volmacht aan het ACV om je dossier verder op te volgen

3. Bezorg het formulier op digitale wijze aan ons via corona.demande-aanvraag@acv-csc.be.

 • Belangrijk: gebruik dit mailadres enkel voor het versturen van het formulier.  Heb je vragen? Stel ze via ons online contactformulier.
 • Gebruik volgende onderwerpregel: Naam + rijksregisternummer + postcode (bijvoorbeeld : Jan Pieters – 660318-254-12 – 8820)

Lukt het je niet om je aanvraag per mail te verzenden?

 • Volg stap 1-3 en deponeer het ingevulde en ondertekende formulier in een ACV-brievenbus
 • Kan je het document niet uitprinten, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op via het ACV-contactenter van je regio

Vroeg je reeds tijdelijke werkloosheid aan volgens de oude procedure, geen zorgen:  ook jouw dossier wordt overgemaakt aan de RVA.  Doe geen nieuwe aanvraag!

 

Je dossier tijdelijke werkloosheid is in orde. Wat gebeurt dan en wanneer word je betaald?

  ACV volgt je dossier op

  • Het ACV maakt je aanvraag in orde en stuurt je dossier door aan RVA.
  • Opgelet: ontbreekt iets in je dossier, dan nemen wij zelf per mail of telefonisch contact met je op  Doe dus niet voor een tweede keer dezelfde aanvraag:  dit vertraagt en bemoeilijkt de aanvraag.

  Betaling

  • Je hoeft zelf geen enkel document aan ons te bezorgen om een betaling te krijgen.
  • Het ACV kan de betaling uitvoeren van zodra je werkgever of zijn sociaal secretariaat jouw gegevens over de werkloosheid in de de voorbije maand heeft overgemaakt aan de overheid.  Hij kan dit kan ten vroegste vanaf het begin van de maand daarop doen.  
  • Het ACV stelt alles in het werk om je betaling daarna zo snel mogelijk te laten vertrekken.

  Je kan je eigen dossier altijd raadplegen via Mijn ACV.

   

  Wat als ik een verkeerde datum ingevuld heb op het formulier?

  Heb je een foute datum genoteerd, dan moet je niets doen. We gebruiken de datum die je werkgever doorgaf als eerste dag tijdelijke werkloosheid.

   

  Wat als ik een fout rekeningnummer opgaf?

  Stuur je juist rekeningnummer via mail naar je ACV-dienstencentrum, dan brengen we dat in orde. Noteer in de onderwerpregel van je mail volgende tekst:

  Onderwerp:  Rijksregisternummer + naam + wijziging rekeningnummer

   

  Ik ontvang sinds maart 2020 een uitkering tijdelijke werkloosheid. Moet ik opnieuw een aanvraag doen voor april en de volgende maanden?

  Nee, één aanvraag volstaat voor de volledige periode. Het is niet nodig om opnieuw een uitkering tijdelijke werkloosheid aan te vragen. 

  Dit moet enkel als je verandert van werkgever of arbeidsregime (bijvoorbeeld van voltijds naar deeltijds).

   

  Moet ik bepaalde stappen ondernemen wanneer ik terug aan het werk ga?

  Nee, als het werk in uw bedrijf wordt hervat na een periode van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus, hoef je geen bijzondere maatregelen te nemen. Het is je werkgever die de RVA op de hoogte brengt van de hervatting en de RVA zal op zijn beurt je betalingsinstelling, zoals het ACV, op de hoogte brengen.

   

  Wat als mijn werkgever tijdelijke werkloosheid weigert aan te vragen?

  Weigert je werkgever om tijdelijke werkloosheid aan te vragen of doet hij niet het nodige om dit in orde te brengen, neem dan contact op met het plaatselijke werkloosheidsbureau van de RVA.  

  De RVA kan dan beslissen dit te controleren en je werkgever de nodige instructies te geven.

   

  Waar vind ik info over de betaling van mijn werkloosheidsvergoeding terug?

  Betalingen kan je opvolgen via Mijn ACV (inloggen met je eID of ItsMe).  Dat is de snelste weg en veiligste weg om de stand van zaken te kennen. Je zorgt er ook mee voor dat onze telefoonlijnen niet overbelast raken.

   

  Ik consulteer mijn e-dossier en zie dat de statuut op 'niet-vergoedbaar' staat.  Wat wil dit zeggen?

  Je aanvraag werd wel degelijk geregistreerd.  De melding 'niet-vergoedbaar' op de datum van eerste dag tijdelijke werkloosheid wil zeggen dat we nog wachten op gegevens van de werkgever. Zodra de werkgever zeker weet hoeveel uren je deze maand tijdelijk werkloos zal zijn,  kan hij zijn aangifte insturen.

  Pas als wij die aangifte hebben, kennen wij je uurloon en kunnen wij je dagbedrag bepalen (70 %). We zullen je daarna meteen betalen. 

   

  Wanneer word ik betaald?

  Om in aanmerking te komen voor een uitbetaling van een uitkering moet je zelf een aanvraag hebben ingediend. Is dat niet gebeurd doe dan alsnog je aanvraag.   En zorg dat je je – indien dat nog niet het geval was – aansluit bij het ACV.

  Je aanvraag wordt verwerkt door het ACV. Dit kan enkele dagen duren omdat we op dit moment honderdduizenden aanvragen aan het verwerken zijn.  Je kan de opvolging van je dossier volgen via Mijn ACV.  Inloggen met eID of Itsme voor smartphone.

  Als we je aanvraag hebben verwerkt is er echter nog een belangrijk element nodig. Het ACV kan de opdracht van betaling maar uitvoeren van zodra je werkgever of zijn sociaal secretariaat jouw gegevens over de werkloosheid van de voorbije maand heeft overgemaakt aan de overheid. Hij kan dit kan ten vroegste vanaf het begin van de maand daarop doen. Dus zal de uitbetaling voor tijdelijke werkloosheid van maart op zijn vroegst vanaf april kunnen worden uitgevoerd.

  Momenteel hebben we nog niet alle informatie van alle werkgevers ontvangen. Ook voor de werkgevers is het een flinke inspanning om al hun gegevens tijdig verwerkt te krijgen.

  Daarna hangt het van je bankinstelling af hoe snel de uitkering daadwerkelijk op je rekening wordt gestort.

  Kortom, een beetje geduld oefenen is de boodschap. En nogmaals, je kan je dossier opvolgen via Mijn ACV.

   

  Je hebt geen uitkering ontvangen voor de 10e van de maand?

  Als je na de 10e van de maand nog geen uitkering hebt ontvangen dan komt dat waarschijnlijk omdat de werkgever nog geen aangifte sociaal risico (ASR) heeft ingediend bij de overheid. Wij kunnen de opdracht tot betaling pas overmaken aan je financiële instelling als dit in orde is gebracht bij je werkgever. 

  Van zodra wij de gegevens ontvangen hebben, betalen we uit.  We blijven verder uitbetalen in de tweede en derde week van de maand. Als je uitkering betaald wordt, krijg je van ons een sms of e-mail. Je kan je dossier opvolgen via Mijn ACV of contact opnemen met je lokale ACV-Dienstencentrum.

   

  De overheid sprak van een tussenkomst bij tijdelijke werkloosheid van 1450 euro.  Waarover gaat dat?

  Definitie

  • Het bedrag van 1450 euro is het minimum brutobedrag voor een volledige maand tijdelijke werkloosheid bij voltijdse tewerkstelling.
  • Het bedrag van 1450 euro bruto komt overeen met de minimale uitkering bij tijdelijke werkloosheid. De maximale uitkering bedraagt ongeveer 1930 euro bruto. Voor een volledige maand tijdelijke werkloosheid ontvang je dus een bedrag tussen dit minimum en maximum (en dat komt ongeveer overeen met 70% van je basis brutoloon.)
  • Wie een hoger loon had dan 2067,26 euro bruto (basis voor de minimale uitkering) zal een hoger bedrag krijgen omdat men recht heeft op een hogere uitkering dan dat minimumbedrag van 1450 euro. Het loon dat in aanmerking wordt genomen bedraagt maximaal 2754,76 euro bruto per maand.
  • Iedereen krijgt bij tijdelijke werkloosheid omwille van coronamaatregelen, ook nog een toeslag van 5,63 euro bruto per werkloosheidsdag
  • Op deze brutobedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% afgehouden. Voor de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen mei en december 2020 wordt deze bedrijfsvoorheffing verlaagd naar 15%.  

   

  Ik heb een attest nodig voor mijn bankinstelling.  Bij wie kan ik hiervoor terecht?

  Je kan via je werkgever een attest opvragen dat aantoont dat je tijdelijke werkloosheid hebt aangevraagd. Dat is in de meeste gevallen een kopie van zijn aangifte (het zogenaamde ASR 5).  Ook kan je je loonstrookje opvragen en aan de bank bezorgen.

  Zodra de betaling van je uitkering is uitgevoerd kan je via het ACV een ‘attest van betaling’ verkrijgen. Daarvoor log je in via eID op Mijn ACV (en Itsme via smartphone). Op Mijn ACV kan je dan het attest downloaden.

   

  De Vlaamse regering zou de water- en energiefactuur betalen.  Hoe gaat dit in zijn werk?

  De Vlaamse Regering heeft beslist dat werknemers in tijdelijke werkloosheid, die gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest,  een éénmalige tegemoetkoming zouden krijgen voor de water- en energiekosten.

  • Heb je 1 gezinslid dat minimum 1 dag in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst op of na 20 maart? Dan zal er automatisch een storting gebeuren van 202,68 euro. Het is een vast bedrag, dat voor iedereen even hoog is. Ten vroegste vanaf midden mei 2020 wordt dit bedrag automatisch uitbetaald.
  • Zijn er meerdere gezinsleden in tijdelijke werkloosheid, dan zullen er meerdere tegemoetkomingen worden gestort. 

  De Vlaamse regering wil ervoor zorgen, in overleg met de federale overheid, dat dit bedrag onbelast blijft, maar die beslissing is nog niet definitief. 

  Ook als grensarbeider kom je in aanmerking voor deze premie, de uitbetaling gebeurt niet automatisch. Grensarbeiders moeten zelf online een aanvraag indienen. Alle grensarbeiders, die ACV-leden zijn, zullen door ons gecontacteerd worden met info over de aanvraagprocedure. 

  Opgelet:

  • Je moet je factuur eerst zelf nog betalen!
  • De overheid betaalt deze tegemoetkoming (dus dit gebeurt NIET via het ACV)
  • Normaliter wordt deze half mei uitbetaald door de overheid.

  Ga naar de website van Vlaanderen.be voor meer info.

   

  Wat houdt economische werkloosheid in?

  Of je recht hebt op een uitkering tijdelijke werkloosheid hangt af van je statuut en de werksituatie. Ben je bediende, dan moet je bijvoorbeeld werken in een onderneming in moeilijkheden om in aanmerking te komen.

  Raadpleeg onze FAQ's economische werkloosheid en lees meer over de voorwaarden, verplichtingen  van de werkgever duurtijd van de economische werkloosheid of het recht en omvang van uitkering:

  Lees ook de versoepelde regeling voor economische werkloosheid na.

  Wat is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

  Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt dezelfde regeling voor de arbeiders en de bedienden:

  • Welke procedure moet de werkgever volgen?

  De werkgever moet het bevoegde werkloosheidsbureau inlichten en een dossier met bewijzen en een toelichting bezorgen waaruit blijkt dat de werkloosheid een gevolg is van overmacht als gevolg van de coronaviruscrisis.

  • Wat is de maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

  De maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus is voorlopig beperkt tot 31 augustus 2020.

  • Heeft een werknemer van wie de overeenkomst wordt opgeschort recht op een uitkering?

  Kom je in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terecht, dan wordt je inkomensverlies tot 31 augustus 2020 gedeeltelijk gecompenseerd door een werkloosheidsuitkering.  Die is mee onder druk van het ACV opgetrokken tot 70% van het geplafonneerde brutoloon.  Zie 'Hoeveel bedraagt een uitkering tijdelijke werkloosheid?'.

  In tegenstelling tot economische werkloosheid heeft de werknemer geen recht op een toeslag ten laste van de onderneming.

   

  Wat na 31 augustus, wanneer de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht afloopt?

  De RVA aanvaardt tot 31 augustus 2020 dat tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie gekwalificeerd wordt als overmacht.  Wat vanaf 1 september?

  • Zwaar getroffen sectoren en ondernemingen

  Na 31 augustus komt er een selectieve verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1 september tot 31 december voor sectoren en ondernemingen die zwaar getroffen blijven.

  • De Minister van Werk publiceerde intussen de lijst met zwaar getroffen sectoren. Opgelet:  in deze lijst kunnen zich nog wijzigingen voordoen.
  • Onder zwaar getroffen ondernemingen vallen bedrijven die in het tweede kwartaal voor hun werknemers minstens 20% van het aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid (zowel wegens overmacht, als wegen economische redenen) hebben ingeroepen.  

  Werk je als uitzendkracht in een onderneming of sector die erkend is als zwaar getroffen? Dan heb je ook recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  Voor werknemers met een quarantaineattest wordt een uitzondering gemaakt.  Heb je een quarantaineattest gekregen en is het niet mogelijk om thuis te telewerken, dan kan je ook beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Dit geldt dus ook als je in een bedrijf of sector werkt die niet 'zwaar getroffen' is.  

  • Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

  Voor de sectoren die dan vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van de coronawerkloosheid heeft de regering een versoepeld stelsel van economische werkloosheid ingevoerd. 

  Zie ook:  tijdelijke werkloosheid na 1 september.

   

  Wat houdt de versoepeling van economische werkloosheid in?

   

  Voor de sectoren die vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van de coronawerkloosheid heeft de regering een versoepeld stelsel van economische werkloosheid ingevoerd.  

  Wat houdt deze versoepeling in?

  • De uitkering zou ook bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen naar 70% van het begrensde loon worden gebracht (i.p.v. 65%). Daar komt ook nog het supplement van minimum 2 euro per dag van de werkgever of het sectorfonds bovenop. 
  • De verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% is voorlopig slechts voorzien voor de uitkeringen die voor het einde van het jaar worden betaald (dus nog niet voor de uitkeringen van december, want die worden begin 2021 betaald). 
  • Verder wordt ook de versoepeling van de toegangsvoorwaarde, 1 dag tewerkstelling volstaat, behouden tot het einde van dit jaar.
   Voor bedienden blijft de voorwaarde van de cao of ondernemingsplan gehandhaafd, samen met de voorwaarde dat het zakencijfer met 10% moet zijn gezakt.

  Voordat je gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, moet je eerst je inhaalrust opgebruikt hebben. 

  Zie ook:  tijdelijke werkloosheid na 1 september.

  Hou er ook rekening mee dat de regeling verder niet helemaal hetzelfde voor arbeiders en bedienden.

   

  • Arbeiders

  Bij arbeiders kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig worden geschorst gedurende 8 weken, in plaats van de huidige 4 weken.  Er kan een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd voor een maximale duur van 18 weken, in plaats van de huidige 3 maanden.  Onder gedeeltelijke arbeid begrijpt men minder dan 3 werkdagen per week of minder dan 1 werkweek op 2 weken. 

  Deze periodes van maximum 8 weken of 18 weken beginnen opnieuw te lopen wanneer er een voltijds arbeidsstelsel gedurende een volledige week is ingevoerd.

  Het blijft wel mogelijk om nog andere sectorale regels te voorzien, met inbegrip van de maximale werkloosheidsduur. 

  De werkloosheidsuitkering bedraagt uitzonderlijk 70% van het laatste begrensde gemiddelde bruto dagloon. De werkgever moet de werknemer bovendien een toeslag betalen van minimum  2 EUR per dag. 

  • Bedienden

  Bij bedienden kan een werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorsen als hij kan aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan zijn aanvraag, in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019, een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend. 

  Bovendien moet de werkgever de bedienden die in economische werkloosheid worden geplaatst 2 vormingsdagen per maand aanbieden.  

  De maximale duur van economische werkloosheid is verhoogd: het maximum van 16 en 26 kalenderweken per kalenderjaar stijgt met 8 kalenderweken. 

  Naast de werkloosheidsuitkering die uitzonderlijk 70% van het laatste begrensde gemiddelde bruto dagloon bedraagt, moet de werkgever een toeslag betalen van minimum  2 euro per dag (bij cao) of minimum 5 euro per dag (bij ondernemingsplan).

   

  Wat is het verschil tussen tijdelijke werkloosheid om economische redenen en overmacht?

  • Economische reden betekent dat er daling is van de klanten, bestellingen, omzet, productie,… Door deze daling is het niet mogelijk om de normale tewerkstelling te behouden. 
  • Overmacht doet zich voor wanneer de werkgever geconfronteerd wordt met iets onverwachts waar hij niet aan kan doen. 

   

  Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?

  De uitkering tijdelijke werkloosheid bedroeg voor de coronacrisis 65%, maar op aandringen van het ACV is dat door de regering opgetrokken tot 70% van het (geplafonneerde) brutoloon. Deze verhoging naar 70% geldt vanaf 01/02 tot 31/08.

  Het geplafonneerde brutoloon bedraagt 2754,76 euro. Is je brutoloon lager, dan krijg je 70% van je brutoloon. Is je brutoloon hoger, dan wordt het bedrag afgetopt tot deze  2754,76 euro. 

  Nog op aandringen van het ACV komt daar ook nog een toeslag bovenop. Tijdelijke werklozen omwille van overmacht krijgen van de RVA bovenop de 70% van het begrensde brutoloon een toeslag van 5,63 euro per dag of 146 euro op basis van 26 dagen per maand voor een voltijds werknemer.  Voor deeltijdse werknemers bedraagt de vergoeding 2,82 euro per dag. Deze extra premie is er vanaf 13 maart.

  De RVA berekende dat de minimumuitkering op ongeveer 1.165,93 euro netto komt, de maximumuitkering op 1.519,79 euro netto per maand. Opgelet, deze bedragen zijn indicatief. 

  Het ACV bekwam ook bij de regering dat tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantieduur). Lees meer bij FAQ's werknemers.

  Let op:

  • Op de uitkering wordt normaalgezien 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor de maanden mei tot december 2020 wordt deze bedrijfsvoorheffing verlaagd naar 15% voor de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De bovenstaande bedragen zijn brutobedragen.
  • In sommige sectoren zijn er supplementen afgesproken wanneer je tijdelijk werkloos wordt. Deze supplementen gelden enkel bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische reden, slecht weer,… Als de regeling in je sector niet wordt uitgebreid, zal je hier geen recht op hebben.  Meer info?
   • Ga naar Sectornieuws:  we vullen er per sector alle actuele informatie aan
   • Neem contact op met je ACV-afgevaardigde.
  • De extra toeslag van 5,63 euro krijg je enkel wanneer je tijdelijk werkloos bent omwille van overmacht door de coronacrisis (dus niet door economische reden, niet voor medische overmacht, slecht weer, …)

  Het onderscheid tussen economische werkloosheid en tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is niet altijd makkelijk te maken. Het ACV zet druk bij de regering om de tijdelijke toeslag uit te breiden naar alle systemen van tijdelijke werkloosheid.

  De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals die hier beschreven staat, liep tot verlengd tot 31 augustus.  Daarna komt een selectieve verlenging tot 31 december voor sectoren en ondernemingen die zwaar getroffen blijven.   Meer info op 'Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september.'

   

   

  Heb ik nog recht op extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, ...?

  Maaltijdcheques en ecocheques worden per gewerkte dag gegeven. Voor de dagen dat je tijdelijk werkloos was, zal je deze dus niet krijgen. 

  Voor andere extralegale voordelen zoals het gebruik van een bedrijfswagen, smartphone, laptop, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ... hangt dit af van de afspraken die in het bedrijf gemaakt werden. Zijn er geen afspraken gemaakt, dan lopen deze voordelen gewoon door. 

  De sectorale cao bepaalt of de dagen tijdelijke werkloosheid meetellen in de berekening van je eindejaarspremie. 

  Wat met mijn abonnement openbaar vervoer?

  Ik pendel met het openbaar vervoer maar ben tijdelijk werkloos geworden. Kan ik mijn abonnement stopzetten?

  De NMBS en de Lijn bieden (nog) geen coronacompensaties aan. Tickets en abonnementen kunnen enkel terugbetaald worden volgens de gangbare verkoopsvoorwaarden

  Aan het stopzetten van je abonnement volgens deze gebruikelijke regels is een kost verbonden. Je zal dus maar een deel terugbetaald krijgen.

  Het is dus belangrijk om een goede afweging te maken tussen de kosten die verbonden zijn aan de opzegging en de terugbetaling. Soms valt het opzeggen van je abonnement duurder uit dan het behouden van je huidig abonnement. Check ook zeker hoeveel je zelf bijdraagt in de kost van je abonnement en hoeveel de werkgever bijdraagt.

  • NMBS

  De NMBS heeft zijn voorwaarden niet gewijzigd. Dat betekent dat de gebruikelijke regels van terugbetaling nog van kracht zijn.  

  Als je geniet van kosteloos woon-werkverkeer met de trein via een derdebetalersysteem hoef je je abonnement niet stop te zetten. Tenzij je werkgever hierom vraagt natuurlijk.

  Betaal je zelf een deel (meestal ongeveer 30%) van de kost van je treinabonnement en heb ook de bijdrage van je werkgever voorgeschoten, dan kan je je abonnement opzeggen. Kijk wel eerst na of dit wel voordelig is!

  Een trajectabonnement met een geldigheidsduur van één maand kan niet terugbetaald worden. Voor abonnementen van 3 of 12 maanden kan dit wel, maar er wordt nog steeds een aanzienlijk percentage van de prijs afgehouden, op basis van de gebruikte maanden. Het bedrag wordt terugbetaald aan het NMBS loket, met afhouding van administratiekosten. 

  Ook voor de andere NMBS producten, die in de pendel gebruikt worden zoals de Raillease of de railcard, zijn de gebruikelijke terugbetalingsvoorwaarden nog van kracht.

  • De Lijn - MIVB

  Je kan je buzzy pas of omnipas stopzetten. Ook hier gelden de gebruikelijke terugbetalingsvoorwaarden en zijn er geen compensaties.

  Enkel abonnementen met een geldigheid van 3 of 12 maanden komen in aanmerking voor terugbetaling, mits aanrekening van een administratiekost van 10 euro.

  De MIVB heeft een gelijkaardig systeem als de Lijn, maar betaalt enkel jaarabonnementen terug.

  • Parking

  Werknemers die houder zijn van een voltijds trajectabonnement voor 1 maand, 3 maanden of een jaar kunnen een parkeerabonnement van de NMBS aan het voorkeurtarief krijgen.  Opgelet: als je overstapt naar een deeltijdse trajectabonnement vervalt dit voordeeltarief.

  Omdat de parkings openblijven, zijn er ook hier geen compensaties voorzien.

  Misschien heb je een abonnement om te mogen parkeren op een private parking. Weet dan dat de federatie van de Belgische parkeerbedrijven geen terugbetaling doet. Die parkings blijven open. Je kan de parkinguitbater altijd vragen een regeling te treffen. 

   

  Hoeveel dagen moet je gewerkt hebben om recht te hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid?

  Wanneer je tijdelijke werkloosheid aanvraagt voor de periode 01/02/2020 tot 31/08/2020, moet niet bewijzen dat je voldoende dagen gewerkt hebt. Deze uitzonderingsmaatregel geldt zowel voor economische reden als voor overmacht. 

  Deze uitzondering geldt enkel tijdens de coronacrisis. Voor tijdelijke werkloosheid vóór 01/02 of na 31/08 zal je wel opnieuw aan de voorwaarden moeten voldoen.

   

  Waar vind ik de meest actuele informatie over tijdelijke werkloosheid?

  De regerering neemt, mee onder druk van het ACV, voortdurend nieuwe maatregelen die werknemers moeten ondersteunen.  We verwerken hier stelstelmatig alle nieuwe informatie. 

  Neem ook een kijkje op de website van de RVA: Info tijdelijke werkloosheid of consulteer hun FAQ Corona in pdf.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos en mijn werk wordt nu uitgevoerd door een uitzendkracht, flexjobber, student, ... Mag dit?

  Wanneer je als vaste werknemers tijdelijk werkloos gesteld wordt, mogen je taken niet uitbesteedt worden aan werknemers die niet vast in dienst zijn van de onderneming.

  Onder werknemers die niet vast in dienst zijn wordt onder andere verstaan: uitzendkrachten, studenten, flexi-jobbers,… 

  In bepaalde uitzonderlijke gevallen mag dit toch:

  • Als je als werknemer zelf overmacht inroept, bijvoorbeeld als je niet naar je werk kan komen omdat je behoort tot een risicogroep, zelf besmet bent, samenwoont met een besmet persoon, …
  • Als in je bedrijf verschillende afdelingen zijn en de vaste werknemers in de andere afdeling je werk niet kunnen overnemen.

   

  Wat met recuperatie overuren?

  Je werkgever kan je in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet verplichten eerst recuperatiedagen voor overuren op te nemen.  Dat is wel het geval bij tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaken. 

  Door de uitbraak van het coronavirus hebben we nu te maken met een overmachtssituatie, waarvoor deze verplichting niet geldt.  Je kan wel vrijwillig je overuren opnemen, bijvoorbeeld om het loonverlies te beperken.  Voor deze dagen zal je geen uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.  

   

  Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid op de opbouw van mijn ADV-dagen?

  Jammer genoeg bestaan er geen algemene regels rond de opbouw ADV-dagen. Het meeste wordt hierover geregeld op ondernemingsvlak (vb. in het arbeidsreglement).  Vaak blijven de regels over de vraag of dagen van tijdelijke werkloosheid meetellen voor de opbouw van ADV-dagen, erg vaag.

  Wanneer dit het geval is, kan je argumenteren dat dezelfde regels moeten gelden als bij jaarlijkse vakantie. Voor de opbouw van vakantiedagen tellen de dagen van tijdelijke werkloosheid immers zeker mee. 

   

  Mijn werkgever verplicht me eerst verlof te nemen. Pas daarna zal hij het systeem tijdelijke werkloosheid invoeren. Mag dit?

  Neen, dit kan niet. Het opnemen van jaarlijkse vakantie gebeurt in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Vakantie eenzijdig opleggen kan niet. 

  Kom je niet tot een akkoord met je werkgever, neem dan contact op met de ACV-afgevaardigden van je bedrijf of organisatie. 

  Je kan dit wel vrijwillig doen. Dan kan je tijdens die dagen niet tijdelijk werkloos zijn. Je kan ook niet tijdelijke werkloos zijn op ‘geplande’ vakantiedagen. Maar je kan ook niet verplicht worden om eerst je vakantie op te nemen vooraleer je tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens overmacht.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos maar heb binnenkort vakantiedagen gepland. Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen?

  Best neem je contact op met je werkgever. Jaarlijkse vakantie wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer opgenomen. Als jullie beiden akkoord zijn, dan kunnen jullie dit verlof intrekken.  Je blijft dan gewoon tijdelijk werkloos en zal je verlofdagen op een later moment kunnen nemen. 

  Gaat je werkgever niet akkoord, dan zal je je verlof ingepland blijven. Voor deze dagen zal je geen uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen, maar wel vakantiegeld.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos. Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse vakantie?

  • Tijdelijk werkloos tussen 1 februari tot en met 30 juni 2020

  In principe zijn de dagen die je tijdelijk werkloos was in deze periode gelijkgesteld, zowel bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door coronacrisis en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  Deze dagen tellen in principe mee voor je je vakantiedagen in 2021.

  Opgelet: momenteel heerst nogal wat onduidelijkheid omdat de juridische basis voor gelijkstelling aangevochten wordt door bepaalde groepen. Het ACV doet er alles aan om de bekomen gelijkstelling te kunnen behouden. Van zodra de rechtbank hier een uitspraak over doet, word je hier op de hoogte gebracht.

  • Tijdelijk werkloos ná 30 juni 2020

  Voor de periode ná 30 juni 2020 is er geen gelijkstelling voorzien, noch voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, noch voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

   

   

  Ik ben tijdelijk werkloos.  Binnenkort is het Hemelvaart/Pinkstermaandag. Zal ik die feestdag uitbetaald krijgen?

  • Je bent tijdelijke werkloos wegens overmacht 

  Of je recht hebt op het loon voor een feestdag zal afhangen van het moment waarop je tijdelijk werkloos bent geworden. Je werkgever moet enkel loon voor feestdagen betalen als die binnen de 14 (kalender)dagen vallen nadat je op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht werd geplaatst.

  De RVA gaat er in dit geval vanuit dat de eerste dag werkloosheid inbegrepen is in de periode van 14 dagen. Om recht te hebben op de feestdag van donderdag 21 mei, mag de werkloosheid wegens overmacht dus ten vroegste begonnen zijn op vrijdag 8 mei.

  Werk je nog af en toe een dag? Dan moet de werkgever loon voor de feestdag betalen als je in de 2 weken voor de feestdag nog minstens 1 dag gewerkt hebt.  Wanneer de werkgever activiteitsdagen afwisselt met dagen van tijdelijke werkloosheid, start de periode van 14 kalenderdagen dus opnieuw na elke gewerkte dag of elke werkelijk opgenomen vakantiedag.

  Een dag arbeidsduurvermindering of inhaalrustdag onderbreekt die 14 kalenderdagen niet.

  Ben je al langer dan 14 dagen tijdelijk werkloos? Dan krijg je voor de feestdag tijdelijke werkloosheid uitbetaald.

  • Je bent tijdelijk werkloos wegens economische redenen

  Indien je tijdelijk werkloos bent wegens economische redenen, zal de werkgever alle feestdagen moeten betalen, ongeacht of je nog af en toe een dag moet werken of niet. 

   

  Binnenkort staat er in onze onderneming een buitenwettelijke feestdag gepland. Krijg ik die betaald door de werkgever?

  In sommige bedrijven en sectoren zijn er buitenwettelijke feestdagen afgesproken. Dit zijn extra feestdagen die op basis van een sectorale of ondernemingscao worden toegekend. Het gevolg is dat die niet onder de gewone feestdagenregeling vallen zoals bv. paasmaandag.

  Is in je cao een verwijzing naar het KB over feestdagen voorzien, dan volg je ook voor de buitenwettelijke feestdagen de regeling van de gewone feestdagen. Dit betekent dat je werkgever die enkel zal moeten betalen wanneer die volgt binnen de 14 kalenderdagen dat je tijdelijk werkloos werd. Ben je al langer werkloos, dan zal je voor die dag een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

  Verwijst je cao niet naar het KB over feestdagen, dan zal je werkgever hiervoor loon moeten betalen. Het maakt daarbij niet uit wanneer je tijdelijk werkloos werd.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos en heb helaas een overlijden in de familie. Heb ik recht op klein verlet?

  Neen. Door de tijdelijke werkloosheid is je arbeidsovereenkomst geschorst.  Dan is er geen recht op klein verlet.  Meer info: Rubriek Verlof.

   

  Wat betekent economische werkloosheid voor mijn landingsbaan?

  Het is perfect mogelijk om economische werkloosheid te combineren met een landingsbaan.

  Dit geldt wel enkel voor de dagen dat er zou worden gewerkt. De landingsbaan blijft gewoon bestaan. De uitkering dus ook.

   

  Ik neem ouderschapsverlof/tijdskrediet op. Daardoor werk ik nu slechts 4/5, halftijds. Kan ik dit combineren met tijdelijke werkloosheid?

  Ja dat is geen probleem.

  Het uurrooster waarmee je nu werkt, zal de basis vormen voor je uitkering tijdelijke werkloosheid. Werk je normaal alle dagen, behalve vrijdag, dan zal je voor alle dagen behalve vrijdag een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. Op vrijdag blijft je in ouderschapsverlof of tijdskrediet.  Meer info:  Tijdskrediet en thematisch verlof.

   

  Ik neem ouderschapsverlof / tijdskrediet. Kan ik dit vroegtijdig stopzetten?

  Om je aanvraag ouderschapsverlof of tijdskrediet in te trekken heb je het akkoord van je werkgever nodig.

  Tijdens de regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, zal het saldo van het ouderschapsverlof uitzonderlijk niet verloren gaan als het ouderschapsverlof wordt stopgezet. Voorwaarde is dat je  je tewerkgesteld bent in een essentiële sector zoals de zorg, veiligheidsdiensten, voedingswinkels, ….  Opgelet wel:  je moet het saldo beginnen opnemen voor de 12e verjaardag van het kind, of 21e verjaardag voor kind met beperking. 

  Je ouderschapsverlof of tijdskrediet intrekken om louter en alleen gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid, zal de RVA niet accepteren.

  Meer info:  Tijdskrediet en thematisch verlof.

   

  Kan ik het corona-ouderschapsverlof cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

  Ja, je kan tijdelijk werkloos worden gesteld als je arbeidsregeling wordt verminderd wegens loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Hieronder valt ook corona-ouderschapsverlof. Je uitkering zal dan berekend worden op grond van de aangepaste arbeidsprestaties. 

  Je kan enkel tijdelijk werkloos zijn op de voorziene dagen/uren van tewerkstelling. De dagen/uren waarop je met corona-ouderschapsverlof bent, kan je niet tijdelijk werkloos gesteld worden. 

  Tijdelijke werkloosheid zal niet worden aanvaard als je bijvoorbeeld overstapt van 1/2 ouderschapsverlof naar 1/5 corona-ouderschapsverlof.  Dit zou immers leiden tot meer uitkeringen tijdelijke werkloosheid.  

  Meer info over corona-ouderschapsverlof vind je bij FAQ Vakantie en verloven.

   

  Kan ik mijn thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking laten schorsen om opnieuw bij mijn eigen of andere werkgever (volledig) aan de slag te gaan in de land-, tuin-, en bosbouw?

  • Optie 1: Je gaat terug (volledig) aan de slag bij je eigen werkgever

  Werknemers die actief zijn in de onderstaande vitale sectoren kunnen tijdelijk, op vrijwillige basis, met hun werkgever overeenkomen om het thematisch verlof, tijdskrediet, landingsbaan of loopbaanonderbreking te onderbreken en om opnieuw, onder dezelfde voorwaarden, aan de slag te gaan bij hun huidige werkgever.

  De arbeidsovereenkomst moet wel schriftelijk worden afgesloten, met melding aan de RVA (via een modelformulier). 

  Tijdens de periode waarin je thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking geschorst wordt, heb je geen recht op je onderbrekingsuitkering. De periode van je thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking wordt wel verlengd met de periode van de schorsing. 

  • Optie 2: Je gaat aan de slag bij een andere werkgever

  Werknemers die gebruik maken van thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking kunnen een activiteit aanvatten bij een andere werkgever, indien die werkgever behoort tot een vitale sector. 

  De arbeidsovereenkomst moet wel schriftelijk worden afgesloten, met melding aan de RVA (via een modelformulier).

  Tijdens het uitvoeren van deze activiteit behoudt de werknemer 75% van zijn bruto-uitkering, bovenop het loon dat hij verdient met het uitoefenen van de activiteit. Deze activiteit binnen een vitale sector zal de periode van je thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking niet verlengen.

  Deze maatregelen zijn uitsluitend van toepassing op de volgende vitale sectoren:

  • Landbouw (paritair comité of PC 144), maar enkel bij tewerkstelling op de eigen gronden.
  • Tuinbouw (PC 145), met uitsluiting van inplanting en onderhoud van parken en tuinen.
  • Bosbouw (PC 146), zonder beperkingen.  
  • Uitzendarbeid (PC 322), voor zover het gaat om tewerkstelling in de bovenvermelde sectoren. 

  De regeling geldt voor arbeidsdagen tussen 1 april en 31 augustus 2020. 

   

  Ik neem loopbaanonderbreking/tijdskrediet op en ik oefen tijdens een (toegelaten) nevenactiviteit in loondienst uit. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld voor deze nevenactiviteit? 

  Neen, dit kan niet. Oefen je tijdens je loopbaanonderbreking of tijdskrediet een nevenactiviteit uit, dan kan je voor deze nevenactiviteit geen uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvangen. 

   

  Ik ben tijdelijk werkloos en er was educatief verlof gepland.  Wat nu?

  Als je een aantal uren betaald educatief verlof hebt op een dag tijdelijke werkloosheid, dan zal je voor het resterend aantal uren van die dag nog een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. Je werkgever vermeldt dit op de documenten die hij aflevert.  

   

  Ik ben progressief tewerkgesteld. Wat betekent dat bij tijdelijke werkloosheid?

  Als de werkgever bij de RVA tijdelijke werkloosheid inroept door overmacht, kan je in sommige situaties uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvragen. 

  • Werk je ondertussen minstens 20% van je contractuele arbeidsduur (bv. 7,6u werken als je een contract van 38u hebt) dan zullen de uren die je normaal zou werken, gecompenseerd worden met een uitkering tijdelijke werkloosheid. Daarnaast krijg je van je ziekenfonds voor de resterende dagen een uitkering zoals ervoor. Let wel op: het ziekenfonds kan je uitkering wel beperken wanneer je werkloosheidsuitkering te hoog is.
  • Werk je minder dan 20% van je contractuele arbeidsduur, heb je geen recht op tijdelijke werkloosheid. Je wordt dan opnieuw beschouwd als voltijds arbeidsongeschikt, en zal op basis daarvan een uitkering van je ziekenfonds krijgen. 

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos, maar word ziek. Heb ik recht op gewaarborgd loon?

  Neen, ongeacht of je bediende of arbeider bent, kom je onmiddellijk terecht in de ziekteverzekering.  Je zal een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen in plaats van je gewaarborgd loon.

  Daarvoor moet je je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' aan hen te bezorgen.

  Dat kan je doen via de post (originele attest).  Uitzonderlijk kan je document nu ook elektronisch versturen via e-mail. Je neemt daarvoor een foto of scan van het originele attest. Volgende elementen moeten duidelijk leesbaar zijn:

  • Identiteit van je arts: naam, voornaam en RIZIV-nummer
  • Jouw identiteit: naam, voornaam en rijksregisternummer

  Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds.

  De uitkeringen bij ziekte bedragen normaal 60% van het begrensd brutoloon. Het ACV zette druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte dit omhoog te trekken 70% (zoals bij tijdelijke werkloosheid).

  Dit heeft intussen zijn vruchten afgeworpen: de ziekte-uitkering is verhoogd naar 70% voor de ziektedagen van 1 maart tot 31 augustus 2020. Deze verhoging geldt niet voor ziekteperiodes die voor 1 maart zijn ingegaan of gedekt zijn door gewaarborgd loon. 

  Meer info:  rubriek ziekte.

   

  Ik ben ziek en geniet gewaarborgd loon betaald door mijn werkgever. Er wordt tijdelijke werkloosheid ingevoerd. Wat zijn de gevolgen?

  Door de coronacrisis is er nu tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Bijgevolg hebben zowel arbeiders als bedienden recht op gewaarborgd loon bij ziekte. 

  We raden je aan je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' aan hen te bezorgen.  Dat kan je doen via de post.  Uitzonderlijk kan je document nu ook elektronisch versturen  via e-mail. Je neemt daarvoor een foto of scan van het originele attest. Volgende elementen moeten duidelijk leesbaar zijn:

  • Identiteit van je arts: naam, voornaam en RIZIV-nummer
  • Jouw identiteit: naam, voornaam en rijksregisternummer

  Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds.

  De uitkeringen bij ziekte bedragen normaal 60% van het begrensd brutoloon. Het ACV zette druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte dit omhoog te trekken 70% (zoals bij tijdelijke werkloosheid).

  Dit heeft intussen zijn vruchten afgeworpen: de ziekte-uitkering is verhoogd naar 70% voor de ziektedagen van 1 maart tot 31 augustus 2020. Deze verhoging geldt niet voor ziekteperiodes die voor 1 maart zijn ingegaan of gedekt zijn door gewaarborgd loon. 

   

  Het ACV stelde dit de afgelopen weken meermaals aan de agenda van het sociaal overleg en we zullen dat blijven doen tot de wet correct wordt toegepast.  Intussen raden we je aan om je ACV-afgevaardigde in je bedrijf te contacteren. Hij kan bemiddelen bij je werkgever om toch te krijgen waar je recht op hebt. Is er geen ACV-afgevaardigde in je onderneming of organisatie aanwezig, dan kan je contact opnemen met het ACV-dienstencentrum in je buurt

   

  Ik ben tijdelijk werkloos, maar sta in mijn opzeg. Wat betekent dit?

  Zolang er verder gewerkt wordt in de onderneming, al dan niet via telewerk, verandert er niets. De gewone regels inzake ontslag blijven van toepassing. 

  • Door je werkgever ontslagen

  Ben je tijdelijk werkloos en door de werkgever ontslagen met een te presteren opzegtermijn, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Gaat het om werkloosheid wegens overmacht (vb. sluiting restaurant), wordt je opzegtermijn sinds 22 juni 2020 verlengd met de duur van de werkloosheid.  De opzegtermijn loopt dus gewoon verder, afhankelijk van de datum waarop je opzegtermijn is ingegaan.
  • Gaat het om tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (vb. teruggevallen bestellingen, zonder sluiting), dan wordt je opzeggingstermijn wel verlengd met de duur van de werkloosheid.

  Op aandringen van het ACV is een wetsvoorstel goedgekeurd dat lopende en nieuwe opzegtermijnen schorst voor wie tijdelijk werkloosheid is door corona. Deze regeling is van toepassing op een opzegging die ingaat vanaf 22 juni 2020 of een opzegtermijn die loopt op deze datum.

  Dit betekent dat tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht je opzegtermijn niet doorloopt. De dagen dat je tijdelijk werkloosheid bent, verlengen dus je opzegtermijn. Pas als je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorbij is zal je opzegtermijn terug beginnen verder lopen.

  • Werk je een aantal dagen per week en ben je de andere dagen tijdelijk werkloos? Dan wordt de opzegtermijn enkel geschorst op de dagen dat je tijdelijk werkloos bent. Ook tijdens eventuele ingesloten weekenddagen van tijdelijke werkloosheid wordt de opzegtermijn geschorst.   Voorbeeld: als je maandag en vrijdag tijdelijk werkloosheid bent, dan geldt de schorsing ook op zaterdag en zondag.
  • Als je opzegtermijn startte voor 1 maart en nog steeds loopt, is de regeling niet van toepassing; de opzegtermijn loopt gewoon door tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  De reden van tijdelijke werkloosheid (overmacht of economische reden) vind je normaal gezien terug op de documenten die de werkgever je bezorgt als je tijdelijk werkloos bent. Tijdens de coronamaatregelen is je werkgever echter niet verplicht om je die documenten te bezorgen.  

  Op de documenten die je werkgever digitaal aflevert om de uitbetaling te kunnen doen, staat wel vermeld om welke tijdelijke werkloosheid het gaat. Je kan deze documenten niet zelf inkijken. Na de betaling van je tijdelijke werkloosheid kan je wel contact nemen met je ACV-dienstencentrum om te informeren naar de reden van de tijdelijke werkloosheid.  

  • Heb je zelf ontslag gegeven? 

  Dan wordt de opzeggingstermijn niet verlengd.

  Gaat het om economische redenen (zowel arbeiders als bediendenstelsel voor ondernemingen in moeilijkheden), dan heb je het recht om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, maar je hoeft dat niet te doen. Zeker indien je geen ander werk hebt, doe je dat dus beter niet.

  Tijdens de opzeggingstermijn ontvang je gewoon de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

   

  Ik gaf zelf ontslag en sta in mijn opzeg. Ik ondertekende het contract bij mijn nieuwe werkgever nog niet. Wat nu?

  Dit is een moeilijke situatie. Als ACV bepleiten we de RVA om soepel om te gaan werknemers die in een situatie als de jouwe belanden. Het zijn immers uitzonderlijke tijden.

  De beste oplossing is dat je toekomstige werkgever je toch in dienst neemt met de afgesproken ingangsdatum. Hij kan dan voor jou, net als voor de andere werknemers, tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus aanvragen. Dit kan vanaf de eerste dag dat je dienst komt.  

  De RVA stelt wel dat niet aanvaard zal worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. 

  Je zorgt er in elk geval best voor dat je van je nieuwe werkgever een verklaring krijgt waaruit blijkt dat:

  • er een duidelijk engagement was om je na je opzegtermijn in dienst te nemen.
  • dit door de bijzondere omstandigheden en de geldende coronamaatregelen niet mogelijk is
  • hij bereid is om na de opheffing van de maatregelen en het herstel van het werkvolume je in dienst te nemen. 

  Houd dit attest goed bij en dien ze samen met je formulier C1 en C4-formulier dat je van je oude werkgever kreeg in bij je ACV-dienstencentrum. Gezien de coronamaatregelen, mag je dit digitaal doen. 

  Als je volledig werkloos wordt (dus na afloop van je oude contract), moet je je binnen de 8 dagen ook inschrijven bij VDAB. Ook dit kan je van op afstand doen via de VDAB-website.  Woon je in Brussel, dan doe je dat bij Actiris. Woon je in Wallonië, dan registreer je je bij Forem. Zie ook: FAQ Werkloosheid.

   

  Ik gaf zelf ontslag. Ik ondertekende mijn contract bij mijn nieuwe werkgever, maar kan niet starten omdat het bedrijf in tijdelijke werkloosheid is gegaan. Wat nu?

  Jij en je nieuwe werkgever ondertekenden een contract toen er nog geen sprake was van de coronacrisis.

  Je toekomstige werkgever kan je in dienst nemen op de afgesproken datum.  Hij kan dan voor jou, net als voor de andere werknemers, tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus aanvragen. Dit kan vanaf de eerste dag dat je in dienst komt.

  De RVA had daarover een andere mening, maar herzag haar standpunt na tussenkomst van het ACV. 

  Was je contract al afgesloten vóór de coronacrisis, maar kon je nog niet starten omdat je bijvoorbeeld eerst nog een opzegtermijn moest presteren?  Ook dan kan je nieuwe werkgever dus zonder problemen tijdelijke werkloosheid voor je aanvragen.

  Omdat de RVA als algemene regel hanteert dat er bij 'fictieve' arbeidsovereenkomsten geen tijdelijke werkloosheid mogelijk is, raden we je aan om alle mails, brieven,… die je kreeg van je nieuwe werkgever goed te bewaren. Die kunnen je helpen om bij discussie aan te tonen dat er al vóór de coronacrisis een akkoord was om je aan te werven. Ook de opzeg die je gaf aan je oude werkgever is een bewijsstuk dat kan helpen bij de bewijsvoering.

  Je moet ook zelf tijdelijke werkloosheid aanvragen:  vraag tijdelijke werkloosheid online aan.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos omwille van overmacht. Kan ik mijn arbeidsovereenkomst beëindigen zonder een opzeg te doen?

  Neen, dat kan niet. Je contract kan je enkel zonder opzegtermijn of -vergoeding beëindigen in 2 situaties:

  • Wanneer een arbeider of een bediende tijdelijk werkloos is omwille van economische reden.
  • Wanneer een arbeid tijdelijk werkloos is omwille van slecht weer en als dit langer dan een maand duurt.

  Ben je tijdelijk werkloos door de coronacrisis dan val je onder tijdelijke werkloosheid door overmacht.   Je kan je contract niet van de ene dag op de andere dag kunnen beëindigen, maar de opzeggingstermijn moeten respecteren.  Lees meer:  Rubriek Ontslag.

   

  Ik sta in mijn opzeg. Wat gebeurt er met mijn opzegtermijn nu ik tijdelijk werkloos ben? 

  Vanaf maandag 22 juni worden lopende en nieuwe opzegtermijnen geschorst voor wie tijdelijk werkloosheid is door corona.

  Dit betekent dat tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht je opzegtermijn niet doorloopt. De dagen dat je tijdelijk werkloosheid bent, verlengen dus je opzegtermijn. Pas als je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorbij is zal je opzegtermijn terug beginnen verder lopen.

  Deze regeling is van toepassing op een opzegging die ingaat vanaf maandag 22 juni of op een opzegtermijn die loopt op 22 juni.

  • Werk je een aantal dagen per week en ben je de andere dagen tijdelijk werkloos? Dan wordt de opzegtermijn enkel geschorst op de dagen dat je tijdelijk werkloos bent. Ook tijdens eventuele ingesloten weekenddagen van tijdelijke werkloosheid wordt de opzegtermijn geschorst.   Voorbeeld: als je maandag en vrijdag tijdelijk werkloosheid bent, dan geldt de schorsing ook op zaterdag en zondag.
  • Als je opzegtermijn startte voor 1 maart en nog steeds loopt, is de regeling niet van toepassing; de opzegtermijn loopt gewoon door tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  • Als je zelf je ontslag geeft, wordt de opzegtermijn nooit geschorst. 

  Lees meer:  Rubriek Ontslag.

   

  Ik kreeg een verbrekingsvergoeding bij mijn vorige werkgever, maar vond nieuw werk. Daar wordt tijdelijke werkloosheid ingevoerd. Heb ik daar ook recht op?

  Stel:  je kreeg een verbrekingsvergoeding bij je vorige werkgever. De periode die daardoor gedekt werd loopt tot 31 mei. Je vond ondertussen echter nieuw werk. Daar ben je  sinds 01 maart aan de slag. Door de coronacrisis is er tijdelijke werkloosheid bij je nieuwe werkgever.

  Jij arbeidsovereenkomst zal in dat geval geschorst worden, maar je ontvangt geen uitkering tijdelijke werkloosheid. Eén van de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te krijgen is dat je  'zonder loon' moet zijn. Doordat de verbrekingsvergoeding je nog van een inkomen voorziet tot 31 maart kan je pas daarna een uitkering krijgen.

   

  Mijn werkgever ontslaat mij met een opzegtermijn, maar plaatst mij voor de volledige periode op tijdelijke werkloosheid. Hierdoor ontvang ik geen loon of vergoeding meer van de werkgever. Is dit normaal?

  Neen, dit is niet normaal, maar op dit moment nog wettelijk mogelijk.

  Op aandringen van onder meer het ACV is een wetsvoorstel goedgekeurd dat lopende en nieuwe opzegtermijnen schorst voor wie tijdelijk werkloosheid is door corona.

  Dit betekent dat tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht je opzegtermijn niet doorloopt. De dagen dat je tijdelijk werkloosheid bent, verlengen dus je opzegtermijn. Pas als je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorbij is zal je opzegtermijn terug beginnen verder lopen.

  Deze regeling is van toepassing op een opzegging die ingaat vanaf maandag 22 juni 2020 of op een opzegtermijn die loopt op 22 juni 2020.

  • Werk je een aantal dagen per week en ben je de andere dagen tijdelijk werkloos? Dan wordt de opzegtermijn enkel geschorst op de dagen dat je tijdelijk werkloos bent. Ook tijdens eventuele ingesloten weekenddagen van tijdelijke werkloosheid wordt de opzegtermijn geschorst.   Voorbeeld: als je maandag en vrijdag tijdelijk werkloosheid bent, dan geldt de schorsing ook op zaterdag en zondag.
  • Als je opzegtermijn startte voor 1 maart en nog steeds loopt, is de regeling niet van toepassing; de opzegtermijn loopt gewoon door tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  De reden van tijdelijke werkloosheid (overmacht of economische reden) vind je normaal gezien terug op de documenten die de werkgever je bezorgt als je tijdelijk werkloos bent. Tijdens de coronamaatregelen is je werkgever echter niet verplicht om je die documenten te bezorgen.  

   

  Mag ik een overlevingspensioen combineren met een uitkering tijdelijke werkloosheid?

  Ja, in principe kan dat.  Een overlevingspensioen kan je voor een eenmalige periode van 12 maanden combineren met een Belgische over buitenlandse sociale uitkering.  Het hoeft hierbij niet te gaan om opeenvolgende kalendermaanden.

  Ook wanneer je jonger bent dan 65 jaar en al 12 maanden een uitkering tijdelijke werkloosheid combineerde met een overlevingspensioen, kan je nu toch verder een uitkering tijdelijke werkloosheid omwille van corona krijgen. Voorlopig werd dit verlengd tot 31 augustus 2020. 

  De periode van tijdelijke werkloosheid omwille van corona zal niet worden afgetrokken van de 12 maanden dat je recht hebt op de cumulatie van beide uitkeringen. 

   

  Ik geniet van een (overlevings)pensioen en klus bij.  Mijn contract is geschorst omwille van tijdelijke werkloosheid. Mag ik de uitkering combineren met mijn pensioen?

  ACV en Okra drongen er bij de regering op aan om voor onze gepensioneerde werknemers een oplossing te zoeken. Ook gepensioneerde werknemers die werken om hun inkomen te verhogen zijn slachtoffer van deze crisis.

  De oude regels zijn gewijzigd. Word je tijdelijk werkloos, dan zal je voortaan je pensioen mogen combineren met een uitkering tijdelijke werkloosheid. De wetgeving rond werkloosheidsuitkeringen werd al in die richting aangepast. We zijn hoopvol dat men dit de komende dagen ook zal doen voor de pensioenwetgeving.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik ben met pensioen. Kan ik ook tijdelijk werkloos worden als ik bijverdien (in loondienst)?

  Ja, sommige gevallen is dit mogelijk. We zetten de regels even op een rij:

  Jonger dan 65 jaar

  • én met vervroegd pensioen én met 45 jaar loopbaan: je mag onbeperkt bijverdienen. Je hebt bij tijdelijke werkloosheid recht op uitkering tijdelijke werkloosheid. 
  • én met vervroegd pensioen zonder 45 jaar loopbaan: je mag tot 65 jaar beperkt bijverdienen. Je hebt bij tijdelijke werkloosheid in je bijverdienste recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. De uitkering wordt niet verminderd op basis van het loon dat je verdient.

  Het maakt niet uit of je dit pensioen al kreeg voordat je tijdelijk werk bent geworden of dat je het pas voor de eerste keer ontving terwijl je al tijdelijk werkloos was.

  Ouder dan 65 jaar

  • én je hebt je pensioen nog niet opgenomen én je bent ondertussen blijven werken. Je hebt bij tijdelijke werkloosheid recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid.
  • én je hebt je pensioen opgenomen en verdient bij. Je mag onbeperkt bijverdienen. Word je echter werkloos in je bijverdienste dan had je tot voor kort geen recht op werkloosheidsuitkeringen. Noch bij tijdelijke werkloosheid, noch bij volledige werkloosheid. Het ACV vond dit onrechtvaardig en drong aan op een oplossing: intussen werd de wet goedgekeurd die ervoor zorgt dat je toch je pensioen kan cumuleren met een uitkering tijdelijke werkloosheid.

  Goed om weten is dat bovenstaande regeling zowel geldt voor rust- als overlevingspensioenen. Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid zal je uiteraard enkel krijgen wanneer je een bijverdienste in loondienst had. 

   

  Ik heb normaal gezien een pensioentoezegging. Wat gebeurt hiermee nu ik tijdelijk werkloos ben? 

  Er werd recent een wet gestemd die de opbouw van je aanvullend pensioen en de bijkomende dekkingen ( overlijden, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, premievrijstellingsverzekering ) laat verder lopen in de periode die overeenstemt met de periode waarin je tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis. Het gaat om de periode waarin je tijdelijk werkloos was, of ten vroegste vanaf 13 maart 2020 en tot (voorlopig) uiterlijk 31 augustus 2020. 

  Je moet hiervoor niets doen. Dit gebeurt automatisch!

  Als je zelf een persoonlijke bijdrage betaalt voor dit aanvullend pensioen, dan zal je die bijdragen ook moeten betalen. Het kan zijn dat je werkgever uitstel van betaling van de bijdragen heeft gevraagd. In dat geval zal ook de persoonlijke bijdrage pas later moeten betaald worden. Let wel op: in geval van uitstel van betaling moeten de werkgevers- en de persoonlijke bijdrage ten laatste op 30 september 2020 worden betaald. 

  Het kan zijn dat werkgever of de sectorale inrichter gebruik maakt van de uitzondering voorzien in de wet waardoor je aanvullend pensioen wel geschorst wordt. In dat geval loopt alleen de dekking overlijden door. De werkgever of de sectorale inrichter moet je hierover inlichten. Dit kan per brief, email of elke ander gebruikelijk communicatiemiddel gebeuren.  Zie hierna.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos, ik heb een aanvullend pensioen. De werkgever of de sectorale inrichter kiest  voor de uitzonderingsclausule om de dekkingen niet verder te zetten. Wat nu? 

  Normaalgezien is er een automatische verderzetting van je aanvullend pensioen. Je moet niets doen. De pensioeninstelling ( verzekeraar of het pensioenfonds ) geeft de nodige inlichtingen aan de werkgever of de sectorale inrichter. 

  De wet voorziet echter wel een mogelijkheid voor de werkgever of de sectorale inrichter om de verderzetting van de opbouw van het aanvullend pensioen en de bijkomende dekkingen te schorsen. Dat moeten zij  uitdrukkelijk doorgeven binnen de dagen 30 na de start van de tijdelijke werkloosheid. In dat geval moeten zij  jou via een communicatiemiddel van hun keuze, over het niet behoud van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen (uitgezonderd overlijdensdekking)  informeren. 

  Zelfs als de werkgever of de sectorale inrichter beslist heeft om de opbouw van het aanvullend pensioen niet verder te zetten, dan wordt in elk geval de overlijdensdekking te behouden. Als deze overlijdensdekking gewoonlijk deels of geheel wordt betaald met eigen bijdragen, dan lopen deze bijdragen ook door en worden zij berekend alsof de arbeidsovereenkomst niet geschorst was wegens tijdelijke werkloosheid. 

   

  Ik heb via mijn werkgever een hospitalisatieverzekering, wat zijn de gevolgen nu ik tijdelijk werkloos ben?

  In principe blijft de dekking van deze hospitalisatieverzekering of verzekering ziektekosten of gezondheidszorgen gewoon doorlopen.

  Ook de persoonlijke bijdragen die je daarvoor eventueel betaalt,  blijven verschuldigd. Je werkgever kan met de verzekeraar overeenkomen om het tijdstip van de betaling van de premies uit te stellen tot ten laatste 30 september 2020. Je werkgever kan daar vrij over beslissen. Vraagt hij een uitstel van betaling, dan mag de verzekeraar dit niet weigeren of  bijkomende interesten aanrekenen.

  Je werkgever kan er echter uitdrukkelijk voor opteren om deze dekkingen tijdelijk stop te zetten. De wet laat dit toe. In dat geval moet hij je hiervan op de hoogte brengen. Het overgrote deel van collectieve hospitalisatieverzekeringen voorzien contractueel vandaag niet in de schorsing van dekking tijdens tijdelijke werkloosheid. Deze vallen dus buiten de nieuwe wetgeving aangezien de dekking sowieso blijft verder lopen.  

  Voor het beperkt aantal collectieve hospitalisatieverzekeringen die onder de nieuwe reglementering vallen, lijken werkgevers weinig gebruik te maken van de 'opt-out'-mogelijkheid om alsnog te schorsen. 

  Activeert de werkgever toch de opt-out clausule, dan heb je als werknemer de mogelijkheid om de dekking individueel verder te zetten. 

  • De verzekeraar moet je gelijksoortige waarborgen aanbieden, er is geen wachttijd en je kan niet geweigerd worden omwille van medische redenen.
  • De wet bepaalt strikte termijnen. Je werkgever moet je informeren over het wegvallen van de bescherming en de mogelijkheid om de dekking individueel verder te zetten. Dat moet hij doen binnen de 30 dagen volgend op het verlies van de collectieve waarborg hospitalisatie. Daarna heb je 30 dagen de tijd (verlengbaar met nog eens 30 dagen) om de nieuwe aanvraag in te dienen bij de verzekeraar.  

  Op die manier kan je je hospitalisatieverzekering ononderbroken verderzetten. Na 105 dagen vervalt onherroepelijk het recht op de individuele verderzetting.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos, maar werk ook met een flexijob. Mag ik een flexijob starten of verderzetten?

  Ja, dat mag.  Dit kan wel een gevolg hebben voor je uitkering. Om te bepalen of je flexijob een invloed heeft op je uitkering, moet er bekeken worden of het gaat om een bijkomstige activiteit of een occasionele activiteit

  • Wanneer is je flexijob een occasionele activiteit?

  De flexijob is occassioneel als de bijverdienste niet met een zekere regelmaat werd uitgeoefend vóór de tijdelijke werkloosheid of startte tijdens de tijdelijke werkloosheid. In dit geval kunnen de inkomsten uit een flexijob niet gecumuleerd worden met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Je kan dan enkel een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen voor de dagen waarop je helemaal niet werkte (dus noch bij je gewone werkgever noch bij je flex-werkgever).

  • Wanneer is je flexijob een bijkomstige activiteit?

  Als je de flexi-job, voordat je tijdelijk werkloos werd gesteld, al met een zekere regelmaat en frequentie uitoefende voor een bepaalde periode, wordt dit beschouwd als een bijkomstige activiteit. Als je bijvoorbeeld elke maand 5 dagen je flexijob uitoefent, wordt dit gezien als een bijkomstige activiteit. Als je, voor de tijdelijke werkloosheid, drie maanden geleden eens een dag als flexijobber gewerkt hebt, zal dit als een occasionele activiteit beschouwd worden. 

  Een bijkomstige activiteit mag wel (tijdelijk) gecumuleerd worden met je uitkering voor tijdelijke werkloosheid. 

  Het ACV zal je uitkering tijdelijke werkloosheid betalen voor alle dagen die je niet werkte in je hoofdjob. Als later blijkt dat je daar toch activiteiten als flexijobber deed, dan zal de RVA de uitkering voor die dagen terugvorderen.  

  Ben je elders aan de slag, meld dit dan even aan jouw ACV-dienstencentrum. Dat kan via mail, met volgende mededeling in het onderwerp:

  “Bijkomende tewerkstelling + naam en voornaam + rijksregisternummer”.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik werk met een flexijob, maar de activiteiten zijn stilgelegd. Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid?

  Dat hangt ervan af:  als flexijobber werk je enkel met een raamovereenkomst. Telkens de werkgever je wil inzetten, sluit hij een aparte overeenkomst. Dat betekent dat je pas een arbeidsovereenkomst hebt op het moment dat hij je echt wil laten werken.

  De RVA stelt dat je als flexijobber enkel tijdelijk werkloos kan worden door overmacht wanneer je een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebt. De raamovereenkomst alleen is dus onvoldoende. 

   

  Zal ik nog een flexijob kunnen uitoefenen in het laatste kwartaal van 2020 of eerste kwartaal 2021, als ik nu lang op tijdelijke werkloosheid heb gestaan? 

  Ja, dit is geen probleem.

  Tijdelijke werkloosheid telt gewoon mee.  Elke dag tijdelijke werkloosheid wordt als gewerkte dag beschouwd om te berekenen of een werknemer voldoende heeft gewerkt om een flexijob te mogen uitoefenen. Zowel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, als tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen telt mee. 

  Een werknemer moet in het derde kwartaal voorafgaand aan de (flexi-)tewerkstelling ten minste 4/5 gewerkt hebben. 

   

  Ik werk in een tweemanszaak. Mijn werkgever is zelf besmet. Kan ik gebruik maken van tijdelijke werkloosheid?

  Ja, als je een tweemanszaak waar niemand meer is die opvolging kan geven aan bijvoorbeeld bestellingen van klanten, dan kan je gebruik maken van tijdelijke werkloosheid.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Mijn bedrijf moet de productie stopzetten omdat de minimumbezetting niet bereikt is. Kan ik ook tijdelijk werkloos worden?

  Wanneer er te weinig mensen aan de slag zijn waardoor de productie of de activiteiten van je bedrijf niet meer mogelijk zijn, is er een overmachtssituatie. Het wordt dan voor de resterende mensen onmogelijk om het werk uit te voeren omwille van een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis.  Noch je werkgever, noch de werknemers zijn daarvoor verantwoordelijk.  

  Je zal bijgevolg ook kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. 

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Mijn bedrijf is toeleverancier voor andere bedrijven. Die bedrijven liggen nu stil. Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja, komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid.  Doordat één of meerdere klanten van je werkgever gesloten zijn, wordt je werkgever geconfronteerd met een overmachtssituatie. Hij kan de tijdelijke werkloosheid voor jou en je collega’s aanvragen. Ook wanneer een deel van de productie toch kan doorgaan, blijft dit mogelijk. 

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Mijn bedrijf is door het werk afhankelijk van een toeleverancier. Die kan nu niet meer leveren. Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja, komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid.  Je werkgever wordt geconfronteerd met problemen in de productieketting. Hij is zelf niet verantwoordelijk voor deze problemen zodat de RVA dit als een overmachtssituatie beschouwt. Ook wanneer een deel van de productie toch kan doorgaan, blijft dit mogelijk.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik werk bij twee verschillende werkgevers die beide tijdelijke werkloosheid aanvragen. Moet ik ook twee aanvragen indienen bij het ACV?

  Neen, dat moet niet. Eén aanvraag is voldoende. Als beide werkgevers de procedure tijdelijke werkloosheid hebben opgestart, zal je voor beide tewerkstellingen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik werk bij twee werkgevers met twee verschillende contracten. Kan ik tijdelijk werkloos worden bij één van de twee?

  Ja, dat kan, op voorwaarde dat die werkgever je dan voor het volledige aantal uren dat je normaal gezien zou gewerkt hebben, tijdelijk werkloos zet. De rest van de dag kan je dan bij je tweede werkgever gewoon gaan werken. 

  Wanneer je twee contracten combineert, en de totale arbeidsduur van beide contracten is minder een voltijdse tewerkstelling, dan zal je uitkering tijdelijke werkloosheid niet verminderd worden.  Dat is bijvoorbeeld het geval als je 16 uur bij werkgever A en 10 uur bij werkgever B werkt; of 26 uur in totaal.

  Is de totale arbeidsduur van de beide contracten samen wel meer dan een voltijdse tewerkstelling, dan zal je uitkering tijdelijke werkloosheid wel verminderd worden.  Dat is bijvoorbeeld het geval als je 25 uur bij werkgever A, en 20 uur bij werkgever B werkt; of 45 uur in totaal.

  Om de hoogte van je uitkering te bepalen, wordt rekening gehouden met beide tewerkstellingen.

  Je zal bij het ACV ook aangifte moeten doen van de andere tewerkstelling (die waar je blijft werken). Alleen op die manier kunnen we je werkloosheidsuitkering correct berekenen. Die aangifte kan je eerder al gedaan hebben, bijvoorbeeld doordat je een inkomensgarantie-uitkering of een erkenning als deeltijdse werknemer met behoud van rechten.  Ook wanneer je eerder al een aanvraag tijdelijke werkloosheid deed, is de aangifte al gebeurd.

  Twijfel je of je aangifte van de andere tewerkstelling correct is, neem dan contact op met je ACV-dienstencentrum

  Concreet moet je, naast het aanvragen van tijdelijke werkloosheid, dus twee dingen doen:

  • De aangifte van tewerkstelling bij de andere werkgever in orde brengen zodat die toegevoegd kan worden aan het tewerkstellingsdossier.  Vraag aan je andere werkgever (waar je blijft werken) om een aangifte “WECH503” te doen. Hiermee doe je aangifte om deeltijdse arbeid te verrichten met behoud van rechten.
  • Vervolgens contacteer je je ACV-dienstencentrum (per telefoon of per e-mail) met de vraag om deze aangifte toe te voegen aan je werkloosheidsdossier. 

  Vanaf 1 juli 2020 wordt de klassieke procedure weer van toepassing bij tijdelijke werkloosheid. Dit houdt in dat de aangifte van de andere tewerkstelling in orde moet zijn. Daarom bezorg je het controleformulier C3.2A aan het ACV-dienstencentrum. De gewerkte dagen worden op dit formulier zwart gemaakt. De werknemer voegt bij het formulier een verklaring dat de zwart gemaakte dagen betrekking hebben op de andere tewerkstelling.

   

   

  Ik was eerder al tijdelijk werkloos. Moet ik nu elke maand mijn controlekaart bij hebben en binnenbrengen bij het ACV?

  Neen, de RVA heeft op deze regel een uitzondering toegestaan voor de periode van 01/03/2020 tot 31/08/2020. Je moet je controlekaart dus niet op zak hebben. Je moet deze ook niet binnenbrengen bij je ACV-dienstencentrum. 

  Opgelet: voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid vóór 01/03/2020 of na 31/08/2020 moet dit wel.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Om mijn inkomen wat op te krikken, wil ik graag ergens anders gaan bijverdienen. Kan dat?

  Ja, dat mag. Je kan bij een andere werkgever gaan bijverdienen. Je zal wel enkel een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen voor de dagen waarop je niet werkte, dus noch bij je gewone werkgever noch bij de nieuwe werkgever waar je gaat bijklussen.

  Het ACV zal je uitkering tijdelijke werkloosheid betalen voor alle dagen die je niet werkte in je hoofdjob. Als later blijkt dat je toch elders aan de slag was, dan zal de RVA de uitkering voor die dagen terugvorderen.  

  Er is een speciale regeling voor wanneer je zou gaan werken in de landbouw, de tuinbouw (behalve de aanleg en onderhoud van planten en tuinen), en de bosbouw. Ga je in één van deze sectoren aan het werk op dagen dat je tijdelijk werkloos bent bij een andere werkgever, dan zal je nog een deel van je uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.  Deze regeling is van toepassing tot 31 augustus 2020.

  Ben je elders aan de slag, meld dit zo snel mogelijk aan jouw ACV-dienstencentrum. Dat kan via mail, met volgende mededeling in het onderwerp:

  “Bijkomende tewerkstelling + naam en voornaam + rijksregisternummer”.

  Je kan ook gebruik maken van het RVA-formulier 'Corona TW aangifte werk', maar dit is niet verplicht. 

   

  Ik oefen een bijberoep uit. Mag ik deze activiteiten blijven doen terwijl ik een uitkering tijdelijke werkloosheid krijg?

  RVA heeft de regels rond bijberoep versoepeld tot 31 augustus 2020. 

  Had je al een bijberoep, dan mag je dat blijven doen terwijl je tijdelijk werkloos bent. Je moet je bijberoep niet aangeven, en moet niet zeggen wanneer je je bijberoep uitoefent. De inkomsten die je haalt uit je bijberoep zullen geen gevolgen hebben op je uitkering. De hoogte van je uitkering zal bepaald worden op basis van het aantal dagen die je werkgever doorgaf als tijdelijke werkloosheid.

  Wil je, terwijl je tijdelijk werkloos bent, een nieuwe activiteit opstarten, dan kan dat. Maar dit zal wel een impact hebben op je uitkering. De inkomsten uit deze activiteiten mag je niet combineren met een uitkering tijdelijke werkloosheid.

  Start je een bijberoep op, meld dit dan even aan jouw ACV-dienstencentrum. Dat kan via mail, met volgende mededeling in het onderwerp:

  “Bijkomende tewerkstelling + naam en voornaam + rijksregisternummer”.

  Je kan ook gebruik maken van het RVA-formulier 'Corona TW aangifte werk', maar dit is niet verplicht. 

   

  Ik ben tijdelijk werkloos. Kan ik als vrijwilliger aan de slag gaan zonder dat ik mijn uitkering verlies?

  Ja, dat mag.

  Tot 31 augustus 2020 moet je het vrijwilligerswerk niet aangeven. Let wel op dat je op jaarbasis niet meer verdient dan 1388,40 euro

   

  Ik ben vrijwilliger bij de brandweer/civiele bescherming. Mag ik dat blijven doen terwijl ik tijdelijk werkloos ben?

  Ja, dat mag.

  De RVA versoepelde tijdelijk de regels voor vrijwilligers bij brandweer en civiele bescherming.

  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen interventies met levensgevaar en andere activiteiten (wachten, opleiding,…). Alle vergoedingen die je krijgt, mag je combineren met je uitkering tijdelijke werkloosheid. Het speelt daarbij geen rol of het over een wachtdienst of een interventie. 

  Deze versoepeling geldt tot 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 zijn de oude regels terug van kracht.


  Ik heb een inkomensgarantie-uitkering (IGU) en wordt tijdelijk werkloos. Moet ik een aanvraag indienen en wat met mijn C3-deeltijds?

  Als je een IGU ontvangt moet je geen aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. 

  • Je kruist zoals steeds de arbeidsuren aan op je C3-deeltijds, de dagen dat je tijdelijk werkloos was, vul je niets in.
  • Je moet ook geen stempel van de gemeente gaan halen.
  • Na de laatste arbeidsdag van de maand onderteken je het formulier C3-deeltijds en bezorgt het ons via de brievenbus van je ACV-dienstencentrum.

  Van zodra wij jouw C3-deeltijds en de twee elektronische aangiften  (IGU en tijdelijke werkloosheid) van je werkgever ontvangen hebben, kunnen wij je uitkering betalen.

   

  Ik werk deeltijds met een bijpassing (inkomensgarantie-uitkering) en ik ben tijdelijk werkloos geworden. Heb ik ook recht op de toeslag van 5,63 euro?

  Ook wanneer je tijdelijk werkloos bent omwille van corona en een bijpassing (inkomengarantieuitkering of IGU) krijgt, heb je recht op de toeslag. Deze toeslag wordt per dag tijdelijke werkloosheid toegekend. 

  Om je bijpassing te krijgen, geeft je werkgever je tijdelijke werkloosheid in uren door. Deze uren worden omgezet in dagen, en op het aantal dagen dat je tijdelijk werkloos bent, krijg  je de toeslag van 5,63 euro.  Heb je gewerkt in deze maand, dan krijg je naast deze uitkering tijdelijke werkloosheid ook nog je bijpassing

   

  Ik ben tijdelijk werkloos en ik ben zwanger. Wat nu?

  Als zwangere werkneemster heb je recht op een pre- en postnatale rustperiode die samen 15 weken bedraagt (bij een meerlinggeboorte 17 weken). Je kan aan je werkgever je prenatale rustperiode vragen ten vroegste vanaf de 6de week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum (bij een meerlinggeboorte vanaf de 8ste week). Eén week moet je verplicht opnemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.   

  Na je bevalling mag je 9 weken niet gaan werken vanaf de dag van de bevalling. Deze 9 weken postnatale rust kan je verlengen met de dagen waarop je nog gewerkt hebt vóór de bevalling.  In het beste geval ben je slechts 1 week voor de bevallingsdatum thuis geweest en kan je 5 weken overdragen na de geboorte (7 weken bij een meerlinggeboorte). Zie:  Rubriek Zwangerschap

   

  Een aantal niet-gewerkte periodes worden met periodes van arbeid gelijkgesteld, zoals onder andere tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  Intussen zal ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld worden.   Ben je dus tijdens de periode voor de bevalling tijdelijk werkloos geweest, dan kan je deze weken overdragen na je bevalling, voor zover je je prenatale rust niet hebt opgenomen. 

  Eerst werd enkel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gelijkgesteld. Het ACV vond dit onrechtvaardig en drong aan op een oplossing. Intussen is er een wetsvoorstel dat ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal gelijkstellen.

  Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 maart 2020, voor onbepaalde duur. Werd je bevallingsrust vanaf 1 maart 2020 ingekort, dan zal je een regularisatie ontvangen van de mutualiteit.

   

  Zie ook het actuabericht van 26 mei 2020:  Volledige bevallingsrust:  nieuwe regeling op komst!

   

  Ik ben zwanger en mijn vermoedelijke bevallingsdatum komt dichterbij.  Mijn werkgever vraagt me te kiezen tussen ziekteverlof of tijdelijke werkloosheid.  Kan dit?

  Als zwangere werkneemster hebt je nog altijd recht op een pre- en postnatale rustperiode die samen 15 weken bedraagt, zie:  Rubriek Zwangerschap 

  Een aantal niet-gewerkte periodes worden met periodes van arbeid gelijkgesteld, zoals onder andere tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  Intussen zal ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld worden.   Ben je dus tijdens de periode voor de bevalling tijdelijk werkloos geweest, dan kan je deze weken overdragen na je bevalling, voor zover je je prenatale rust niet hebt opgenomen. 

  Eerst werd enkel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gelijkgesteld. Het ACV vond dit onrechtvaardig en drong aan op een oplossing. Intussen is er een wetsvoorstel dat ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal gelijkstellen.

  Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 maart 2020, voor onbepaalde duur. Werd je bevallingsrust vanaf 1 maart 2020 ingekort, dan zal je een regularisatie ontvangen van de mutualiteit.

   

  Ik werk met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.  Kan ik ook tijdelijk werkloos worden?

  Ja, er is geen onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur en voor onbepaalde duur.  Als werknemer moet je zelf ook een aanvraag doen.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

  Kreeg je de afgelopen 3 jaar bij je huidige werkgever te maken met tijdelijke werkloosheid én ben je lid van het ACV, dan hoef je geen aanvraag te doen.  Het ACV en je werkgever handelen dan de aanvraag volledig onder elkaar af.

  Als je arbeidsovereenkomst afloopt, word je voltijds werkloos. Lees bij de FAQ Werkloosheid welke stappen je moet zetten om je dossier werkloosheid in orde te brengen.

   

  Ik werk met een contract van bepaalde duur dat afloopt. Ik krijg onmiddellijk daarna opnieuw een contract van bepaalde duur bij mijn werkgever. Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja, dat kan, op voorwaarde dat de contracten aaneensluitend zijn. Je mag zo maximum 4 opeenvolgende contracten krijgen, waarvan elk contract minstens 3 maanden duurt. In totaal mogen alle contracten samen niet langer dan 2 jaar duren. In sommige gevallen mag de termijn opgetrokken worden naar 3 jaar, maar dan moet elk contract wel minstens 6 maanden duren. 

  Oorspronkelijk zei de RVA dat het niet mogelijk was dat werknemers met een nieuw contract konden toetreden tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De RVA herzag haar standpunt echter na tussenkomst van het ACV.

  Voorwaarden om tijdelijk werkloos te kunnen worden zijn: 

  • de (oorspronkelijke) arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur was was aangevat vóór 14 maart 2020
  • is afgelopen
  • maar wordt aansluitend opnieuw verlengd
  • én men kan aantonen dat de intentie om te verlengen al aanwezig was

  De nieuwe arbeidsovereenkomst kan zowel een contract van bepaalde duur of onbepaalde duur zijn. 

  We raden je aan om alle mails, brieven,… die je kreeg van je nieuwe werkgever goed te bewaren. Die kunnen je helpen om bij discussie aan te tonen dat de intentie om je contract te vernieuwen er al was vóór de coronacrisis. 

  Jij moet zelf wel een aanvraag tijdelijke werkloosheid doen: Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik werk met een vervangingscontract dat verlengd zal worden. Kan ik gebruik maken van tijdelijke werkloosheid?

  Ja, dat kan.

  Je vervangingscontract kan bijvoorbeeld verlengd worden omdat de medewerker die verving langer ziek is, zijn loopbaanonderbreking verlengt, …  Je kan op maximaal 2 jaar met zo’n contract tewerkgesteld worden. 

  Oorspronkelijk zei de RVA dat het niet mogelijk was dat werknemers met een nieuw contract konden toetreden tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De RVA herzag haar standpunt echter na tussenkomst van het ACV.

  Voorwaarde is wel dat de oorspronkelijke vervangingsovereenkomst al vóór 14/03/2020 inging. Ook wanneer je aansluitend na je vervangingscontract een contract bepaalde of onbepaalde duur krijgt, kan je gebruik maken van stelsel tijdelijke werkloosheid.

   

  Jij moet zelf wel een aanvraag tijdelijke werkloosheid doen: Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

   

  Ik ben uitgesloten van het recht op uitkeringen. Kan ik toch een uitkering als tijdelijk werkloze krijgen?

  Het kan gebeuren dat je (al dan niet tijdelijk) bent uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen nadat je een sanctie van de  RVA op liep.  In die gevallen kan je géén uitkeringen als tijdelijk werkloze krijgen.

   

  Ik werk een maatwerkbedrijf / beschutte werkplaats / sociale werkplaats.  Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja, dat kan. De overheid legde werkgevers diverse veiligheidsregels op.  Zie: FAQ Veiligheid en welzijn.

  Is het onmogelijk om de veiligheidsmaatregelen na te leven, dan kan je werkgever tijdelijke werkloosheid aanvragen voor zijn medewerkers.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik ben doelgroepenwerknemer in een maatwerkbedrijf.  Ik heb het werk progressief hervat.  Kan ik ook terugvallen op een uitkering tijdelijke werkloosheid?

  Die mogelijkheid bestond niet meer sinds 1 januari 2020.  Omwille van de coronacrisis en onder druk van het ACV hebben de hebben de doelgroepwerknemers van beschutte en sociale werkplaatsen (maatwerkbedrijven) sinds 13 maart 2020 nu toch opnieuw recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. 

  Die RVA-uitkering komt dan bovenop de ziekte- of invaliditeitsuitkering van de mutualiteit. 

  Word je tijdelijk werkloos, dan moet je dit wel zelf nog aanvragenVraag tijdelijke werkloosheid aan.

  We zetten druk op de RVA om die regel ook toe te passen op de dagen tijdelijke werkloosheid van 1 januari 2020 tot 12 maart 2020.

   

  Ik ben een grensarbeider met uitzendcontract. Heb ik ook recht op (tijdelijke)werkloosheid?

  De principes voor de uitzendarbeid zoals die in België gelden, gelden alleen voor Belgische uitzendcontracten

  Ben je bijvoorbeeld een Nederlandse inkomende grensarbeider die in België tewerkgesteld is via een Belgisch uitzendbureau, dan zal je aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid.

  Andersom is dat niet het geval bijvoorbeeld als je als Belgische grensarbeider in Nederland aan de slag was met een Nederlandse uitzendovereenkomst.  Die vallen volledig onder de Nederlandse wetgeving. 

  Heb je als grensarbeider of uitzendkracht een andere vraag?  Ga naar FAQ Grensarbeider of FAQ Uitzendkracht.

   

  Ik ben grensarbeider met een arbeidsovereenkomst in Frankrijk en een andere in België? Heb ik recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid in België?

  Wanneer je in twee of meer landen tegelijkertijd werkt, telt de wetgeving van het land waarin je woont. Je moet dan minstens 25% van het aantal uren dat je werkt, in het land waarin je woont werken. 

  Wanneer je werkt in Frankrijk en België en woont in België en minstens 25% van je gewerkte uren in België werkt, kan je onder de Belgische wetgeving vallen. Dat betekent dat je tijdelijke werkloosheid kan krijgen, ook voor jouw tewerkstelling in Frankrijk. 

  Omdat Frankrijk niet met het document ASR 5 werkt (de digitale aangifte van de tijdelijke werkloosheid), mag je werkgever het document C3.2. Werknemer corona op papier bezorgen om zo je werkloosheid in orde te brengen.  Lees ook meer bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

  Heb je als grensarbeider een andere vraag?  Ga naar FAQ Grensarbeider.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos. Wat met verzekeringen die via mijn werkgever lopen?

  Werknemers blijven beschermd bij tijdelijke werkloosheid tegen deze risico’s.

  In het kaderakkoord tussen de verzekeraars met de federale regering beloofden de verzekeraars de waarborgen te handhaven bij tijdelijke werkloosheid door corona. Dit is het geval bij groepsverzekeringen die voorzien in premies bij pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit of hospitalisatie.

  Opgelet: deze bescherming geldt op dit moment tot 30 september 2020. De werkgevers krijgen tot 30 september uitstel om de premies te betalen.

   

  Ik krijg maandelijks een onkostenvergoeding als bijkomend loonvoordeel. Blijf ik die ontvangen tijdens de periode dat ik tijdelijk werkloos ben?

  Dat hangt af van de reden waarom je die vergoeding ontvangt en wat ze juist dekt:

  • Gaat het om een vergoeding zuiver voor privékosten, dan wordt dit beschouwd als loon. Ben je tijdelijk werkloos, dan is je arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst.  Je heb bijgevolg ook geen recht op deze vergoeding.
  • Compenseert de vergoeding de kosten die je maakt om je arbeidsovereenkomst uit te voeren, dan moet je het onderscheid maken of deze onkosten blijven doorlopen of niet.  Doorlopende kosten blijven terugbetaald.  Het gaat bijvoorbeeld over facturen van je internetabonnement, die de werkgever wel zal blijven terugbetalen, of je abonnement voor het openbaar vervoer.

  Zet je je arbeidsovereenkomst verder , bijvoorbeeld door thuis te werken, dan behoudt je uiteraard je vergoeding. Zeker wanneer het gaat over een forfaitaire vergoeding.

  • Als de vergoeding gebaseerd is op effectief gemaakte kosten, dan zal je enkel de bewezen kosten terugbetaald moeten krijgen van je werkgever.  Door de lockdown zullen die meer dan waarschijnlijk een stuk lager zijn.

   

  Ik werk in de non-profit als thuisbegeleider.  Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja, dat kan, op voorwaarde dat je werkt met arbeidsovereenkomst voor werknemers. Ook wanneer bijvoorbeeld een beperkt aantal begeleidingen van op afstand kunnen gebeuren en andere niet, kan je gebruik maken van tijdelijke werkloosheid. 

  Let wel op: je krijgt enkel een uitkering voor dagen die je niet werkte. Als je bijvoorbeeld in de voormiddag werkt en in de namiddag niet, zal je geen recht hebben op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.  

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik werk als betaalde sportbeoefenaar. Alle sportactiviteiten zijn stilgelegd.  Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja dat kan, op voorwaarde dat je tewerkgesteld bent met een arbeidsovereenkomst voor werknemers.

  De regering verbood vanaf 18 maart 2020 alle sportieve en recreatieve activiteiten. Het verbod van overheid betekent een overmachtssituatie voor jouw werkgever. Je werkgever zal dan ook tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht kunnen aanvragen. 

  Opgelet: als werknemer moet je zelf een aanvraag tijdelijke werkloosheid doen.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik werk als artikel 60er.  Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja, als je in het kader van art.60§7 van de OCMW-wetgeving werkt bij een organisatie die nu sluit omwille van de coronacrisis, kan je terugvallen op het systeem van tijdelijke werkloosheid.

  Het OCMW zal voor jou tijdelijke werkloosheid kunnen aanvragen. Ze doet dit bij de RVA en vermeldt ook de werkgever waar jij werkt. Anders dan bij 'gewone' werkloosheid, zal je hier niet moeten bewijzen dat je voldoende dagen gewerkt hebt om recht te krijgen op een uitkering.

  Je moet zelf ook tijdelijke werkloosheid aanvragen.. Lukt het niet, vraag dan hulp aan je tewerkstellingsbegeleider van het OCMW.

   

  Ik werk in een winkel die sloot voor de regering de verplichting oplegde.  Kom ik in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid?

  Ja. De overheid nam op 18 maart een hele reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén daarvan was de verplichte sluiting van winkels die geen essentiële voedingsmiddelen verkochten. Tal van winkels en ketens wachtten niet op die beslissing en beslisten zelf om te sluiten.

  Als de winkel waar je werkt sloot tussen 14 maart 2020 en 17 maart 2020, zal je ook kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Mijn vorige werkgever werd overgenomen door een andere onderneming. Kan ik verder uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten?

  Ja, dat kan.

  Jij moet wel een nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid doen. De datum van de aanvraag is de eerste dag tijdelijke werkloosheid bij de nieuwe werkgever.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

  Dit geldt ook bij de verandering van werkgever door de overname van een schoonmaakwerf, de overname van een commercieel contract in de bewaking of de overname van een deel van een onderneming.

   

  Ik heb enkel een verblijfsvergunning, maar werk met een contract in de horeca. Heb ik recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid?

  Als je een arbeidsovereenkomst hebt en je werkgever heeft tijdelijke werkloosheid aangegeven, dan heb je recht op tijdelijke werkloosheid. Je moet zelf ook nog tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik ben havenarbeider. Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen op het bedrag van mijn tijdelijke werkloosheid en bestaanszekerheid? 

  Ook voor havenarbeiders werd het dagbedrag voor een dag werkloosheid door de overheid verhoogd naar 82,64 euro bruto.

  In gezamenlijk overleg werd door de havensector beslist dat de aanwezigheidsvergoeding voor alle havenarbeiders in rang A tijdelijk behouden blijft. 

  Dat betekent dat je voor een dag volledige werkloosheid, vrijstellingsverlof of een dag solidair verlof, als havenarbeider in rang A (geen VA)  tijdelijk 17,06 euro bestaanszekerheid krijgt. 

   

  Kan een uitkering gecumuleerd worden met een tewerkstelling in de land-, tuin- en bosbouw? 

  In principe kan voor eenzelfde dag niet tegelijk een RVA-uitkering en een loon worden betaald.  Die regel wordt nu tijdelijk versoepeld voor vier sectoren en voor een aantal RVA-uitkeringen. 75% van de uitkering wordt doorbetaald bovenop het normale loon. 

  Het gaat om:

  • Landbouw (Paritair Comité of PC 144), maar enkel bij tewerkstelling op de eigen gronden.
  • Tuinbouw (PC 145), met uitsluiting van inplanting en onderhoud van parken en tuinen.
  • Bosbouw (PC 146), zonder beperkingen.  
  • Uitzendarbeid (PC 322), voor zover het gaat om tewerkstelling in de bovenvermelde sectoren. 

  Volgende uitkeringen kunnen gecumuleerd worden met loon:

  • Tijdelijke werkloosheid
  • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • Onderbrekingsuitkeringen, zowel voor tijdkrediet, landingsbaan, thematisch verlof als loopbaanonderbreking.

  De regeling geldt dus niet voor bijvoorbeeld volledig werklozen of voor gerechtigden op het leefloon.

  Elke arbeidsovereenkomst komt in aanmerking, al zal het in hoofdzaak wel om meestal om gelegenheidsarbeid gaan.  Het gaat wel enkel over arbeidsdagen vanaf 1 april 2020 en voor contracten die lopen tot 31 augustus 2020. 

  Daarnaast is er ook een tijdelijke versoepeling van de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw. 

  • Het maximum aantal dagen gelegenheidsarbeid in de landbouw verhoogt van 30 naar 60.
  • Het maximum in de tuinbouw van 65 naar 130 dagen.
  • Voor de witloof- en champignonteelt worden de 100 dagen verdubbeld tot 200 dagen.

   

  Ik ben gedetacheerd naar het buitenland. Kan ik tijdelijke werkloosheid krijgen? 

  Wanneer je een Belgisch contract hebt, maar in het buitenland werkt en woont omdat je gedetacheerd bent, dan heb je recht op tijdelijke werkloosheid.  Meer info:  FAQ Grensoverschrijdende werksituaties.

   

  Mijn werkgever kan vanaf 1 september geen beroep meer doen op de coronawerkloosheid. Wat nu?

  De bedrijven die vanaf 1 september niet langer een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zullen tot 31 december van een aangepaste regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kunnen genieten.

  Ben je arbeider?

  Dan is er sprake van een verhoging van de toegestane maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst (8 weken volledige schorsing van de overeenkomst in plaats van de huidige 4 weken en een verminderde arbeidsduur van 18 weken in plaats van de huidige 3 maanden).

  Ben je bediende?

   • Je werkgever moet aantonen dat de omzet of de productie in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag met 10% is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019;
   • Je werkgever moet twee dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die economisch werkloos zijn;
   • Versoepeling van de administratieve procedures;
   • Verhoging van de maximale duur van de economische werkloosheid voor bedienden: het maximum van 16 en 26 kalenderweken per kalenderjaar wordt verhoogd met nog eens acht weken.


   

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.