Vraag tijdelijke werkloosheid online aan

Voor de periode 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 kan je hier tijdelijke werkloosheid volgens vereenvoudigde procedure aanvragen. Deed je je aanvraag eerder al volgens de oude procedure? Geen zorgen:  je dossier is in behandeling en wordt opgevolgd.  Doe geen nieuwe aanvraag.

Vragen over tijdelijke werkloosheid?  Je vindt hier verder de meest gestelde vragen en antwoorden voor tijdelijke werkloosheid.

Doe je aanvraag tijdelijke werkloosheid nu online!

ACV_aanvraag tijdelijke werkloosheid

The form is also available in English, go to the simplified application form for temporary unemployment

The most freqently asked questions are now also available in English: FAQ Temporary unemployment (pdf).

 

FAQ tijdelijke werkloosheid

We verzamelen hier de belangrijkste vragen en antwoorden tijdelijke werkloosheid. Deze pagina wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt.  Het antwoord op je vraag niet gevonden?  Neem contact op via het online contactformulier.

Jouw aanvraag

Wat is tijdelijke werkloosheid?

Tijdelijke werkloosheid en verlof

Tijdelijke werkloosheid en ziekte

Tijdelijke werkloosheid en ontslag

Jouw situatie

 

Ben je werkloos of werkzoekend?  Ga naar onze FAQ werkloosheid.

Ga naar sectornieuws voor de regeling in je sector, of klik hier door als je werkt als:


Mijn werkgever zegt dat hij de documenten tijdelijke werkloosheid invult.  Moet ik als werknemer nog iets doen?

Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet je werkgever inderdaad de documenten tijdelijke werkloosheid invullen. Maar ook de werknemer moet altijd zelf de aanvraag indienen.

Dus ja:  als werknemer moet je altijd zelf een aanvraag C3.2. Werknemer-corona invullen en versturen.   Dat formulier bezorg je ingevuld aan een uitbetalingsinstelling. Als ACV-lid kan je je uitkering tijdelijke werkloosheid online aanvragen.

Uitzondering: kreeg je de afgelopen 3 jaar bij je huidige werkgever te maken met tijdelijke werkloosheid én ben je lid van het ACV, dan hoef je niets te doen.  Het ACV en je werkgever handelen dan de aanvraag volledig onder elkaar af.

 

Ik deed online een aanvraag tijdelijke werkloosheid.  Hoe weet ik of dit in orde is?

Je krijgt op het scherm een bevestiging te zien nadat je je aanvraag volledig ingevuld hebt. We doen al het mogelijke om je aanvraag zo snel mogelijk te verwerken.

Je krijgt normaalgezien ook een bevestigingsmail.  Door de toeloop van aanvragen kan de bevestigingsmail even op zich laten wachten.   Check zeker ook je spamfolder. Het kan zijn dat de mail daarin belandde.

E-dossier

Na 24 uur kan je via Mijn ACV je werkloosheidsdossier e-dossier online volgen. Daarvoor log je in via eID of Itsme en klik je op de tab werkloosheidsgegevens. Daar kan je de status van je dossier op de voet volgen.

Dit kan ook op smartphone. Daarvoor log je in met Itsme een applicatie die je digitale ID beheert.

Opgelet: werd je onlangs lid van het ACV of schreef je je recent opnieuw in? Dan kan het minstens 24 uur duren voordat we al je gegevens verwerkt hebben en je toegang hebt tot Mijn ACV.

 

Ik doe mijn aanvraag tijdelijke werkloosheid liever niet online.  Welke stappen moet ik volgen?

Voor een snelle behandeling van je dossier, vragen we je de aanvraag tijdelijke werkloosheid online via het formulier te doen.  Lukt dat niet, download zelf het formulier en bezorg het aan ons.  Volg hierbij onderstaande stappen en instructies:

1. Download het Formulier C3.2. Werknemer-corona in pdf of word.

2. Vul het formulier in en handteken het.  Is het niet gehandtekend, dan geef je impliciet een volmacht aan het ACV om je dossier verder op te volgen

3. Bezorg het formulier op digitale wijze aan ons via corona.demande-aanvraag@acv-csc.be.

 • Belangrijk: gebruik dit mailadres enkel voor het versturen van het formulier.  Heb je vragen? Stel ze via ons online contactformulier.
 • Gebruik volgende onderwerpregel: Naam + rijksregisternummer + postcode (bijvoorbeeld : Jan Pieters – 660318-254-12 – 8820)

Lukt het je niet om je aanvraag per mail te verzenden?

 • Volg stap 1-3 en deponeer het ingevulde en ondertekende formulier in een ACV-brievenbus
 • Kan je het document niet uitprinten, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op via het ACV-contactenter van je regio

Vroeg je reeds tijdelijke werkloosheid aan volgens de oude procedure, geen zorgen:  ook jouw dossier wordt overgemaakt aan de RVA.  Doe geen nieuwe aanvraag!

 

Je dossier tijdelijke werkloosheid is in orde. Wat gebeurt dan en wanneer word je betaald?

  ACV volgt je dossier op

  • Het ACV maakt je aanvraag in orde en stuurt je dossier door aan RVA.
  • Opgelet: ontbreekt iets in je dossier, dan nemen wij zelf per mail of telefonisch contact met je op  Doe dus niet voor een tweede keer dezelfde aanvraag:  dit vertraagt en bemoeilijkt de aanvraag.

  Betaling

  • Je hoeft zelf geen enkel document aan ons te bezorgen om een betaling te krijgen.
  • Het ACV kan de betaling uitvoeren van zodra je werkgever of zijn sociaal secretariaat jouw gegevens over de werkloosheid in de de voorbije maand heeft overgemaakt aan de overheid.  Hij kan dit kan ten vroegste vanaf het begin van de maand daarop doen.  
  • Het ACV stelt alles in het werk om je betaling daarna zo snel mogelijk te laten vertrekken.

   

  Wat als ik een verkeerde datum ingevuld heb op het formulier?

  • Heb je een datum gezet die vroeger was dan de eerste dag van je tijdelijke werkloosheid (bv. 15 maart in plaats van 17 maart), dan hoef je niets te doen.
  • Heb je een datum gezet die later is (bv. 19 maart in plaats van 17 maart), stuur dan een e-mail met de juiste datum naar je ACV-kantoor.

  Belangrijk:  zet het onderwerp van je e-mail volgende info:

  RIJKSREGISTERNUMMER – NAAM - WIJZIGING DATUM AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 

  Wij zoeken vervolgens je oorspronkelijke aanvraag op en kijken na of het dossier al aan de RVA werd overgemaakt. Is dat het geval, dan contacteren wij de RVA om je oorspronkelijke aanvraag aan te passen.

   

  Wat als mijn werkgever tijdelijke werkloosheid weigert aan te vragen?

  Weigert je werkgever om tijdelijke werkloosheid aan te vragen of doet hij niet het nodige om dit in orde te brengen, neem dan contact op met het plaatselijke werkloosheidsbureau van de RVA.  

  De RVA kan dan beslissen dit te controleren en je werkgever de nodige instructies te geven.

   

  Waar vind ik info over de betaling van mijn werkloosheidsvergoeding terug?

  Betalingen kan je opvolgen via Mijn ACV (inloggen met je eID of ItsMe).  Dat is de snelste weg en veiligste weg om de stand van zaken te kennen. Je zorgt er ook mee voor dat onze telefoonlijnen niet overbelast raken.


  Wat houdt economische werkloosheid in?

  Of je recht hebt op een uitkering tijdelijke werkloosheid hangt af van je statuut en de werksituatie. Ben je bediende, dan moet je bijvoorbeeld werken in een onderneming in moeilijkheden om in aanmerking te komen.

  Raadpleeg onze FAQ's economische werkloosheid en lees meer over de voorwaarden, verplichtingen  van de werkgever duurtijd van de economische werkloosheid of het recht en omvang van uitkering:

  Wat is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

  Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt dezelfde regeling voor de arbeiders en de bedienden:

  • Welke procedure moet de werkgever volgen?

  De werkgever moet het bevoegde werkloosheidsbureau inlichten en een dossier met bewijzen en een toelichting bezorgen waaruit blijkt dat de werkloosheid een gevolg is van overmacht als gevolg van de coronaviruscrisis.

  • Wat is de maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

  De maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus is voorlopig beperkt tot 30 juni 2020.

  • Heeft een werknemer van wie de overeenkomst wordt opgeschort recht op een uitkering?

  Kom je in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terecht, dan wordt je inkomensverlies tot 30 juni 2020 gedeeltelijk gecompenseerd door een werkloosheidsuitkering.  Die is mee onder druk van het ACV opgetrokken tot 70% van het geplafonneerde brutoloon.  Zie 'Hoeveel bedraagt een uitkering tijdelijke werkloosheid?'.

  In tegenstelling tot economische werkloosheid heeft de werknemer geen recht op een toeslag ten laste van de onderneming.

   

  Wat is het verschil tussen tijdelijke werkloosheid om economische redenen en overmacht?

  • Economische reden betekent dat er daling is van de klanten, bestellingen, omzet, productie,… Door deze daling is het niet mogelijk om de normale tewerkstelling te behouden. 
  • Overmacht doet zich voor wanneer de werkgever geconfronteerd wordt met iets onverwachts waar hij niet aan kan doen. 

   

  Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?

  De uitkering tijdelijke werkloosheid bedroeg voor de coronacrisis 65%, maar op aandringen van het ACV is dat door de regering opgetrokken tot 70% van het (geplafonneerde) brutoloon. Deze verhoging naar 70% geldt vanaf 01/02 tot 30/06.

  Het geplafonneerde brutoloon bedraagt 2754,76 euro. Is je brutoloon lager, dan krijg je 70% van je brutoloon. Is je brutoloon hoger, dan wordt het bedrag afgetopt tot deze  2754,76 euro. 

  Nog op aandringen van het ACV komt daar ook nog een toeslag bovenop. Tijdelijke werklozen omwille van overmacht krijgen van de RVA bovenop de 70% van het begrensde brutoloon een toeslag van 5,63 euro per dag of 146 euro op basis van 26 dagen per maand.  Deze extra premie is er vanaf 13 maart.

  De RVA berekende dat de minimumuitkering op ongeveer 1.165,93 euro netto komt, de maximumuitkering op 1.519,79 euro netto per maand. Opgelet, deze bedragen zijn indicatief. 

  Het ACV bekwam ook bij de regering dat tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantieduur). Lees meer bij FAQ's werknemers.

  Let op:

  • Op de uitkeringen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. De bovenstaande bedragen zijn brutobedragen.
  • In sommige sectoren zijn er supplementen afgesproken wanneer je tijdelijk werkloos wordt. Deze supplementen gelden enkel bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische reden, slecht weer,… Als de regeling in je sector niet wordt uitgebreid, zal je hier geen recht op hebben.  Meer info?
   • Ga naar Sectornieuws:  we vullen er per sector alle actuele informatie aan
   • Neem contact op met je ACV-afgevaardigde.
  • De extra toeslag van 5,63 euro krijg je enkel wanneer je tijdelijk werkloos bent omwille van overmacht door de coronacrisis (dus niet door economische reden, niet voor medische overmacht, slecht weer, …)

  Het onderscheid tussen economische werkloosheid en tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is niet altijd makkelijk te maken. Het ACV zet druk bij de regering om de tijdelijke toeslag uit te breiden naar alle systemen van tijdelijke werkloosheid.

  We werken de informatie van deze pagina's voortduren bij.

   

  Hoeveel dagen moet je gewerkt hebben om recht te hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid?

  Wanneer je tijdelijke werkloosheid aanvraagt voor de periode 01/02/2020 tot 30/06/2020, moet niet bewijzen dat je voldoende dagen gewerkt hebt. Deze uitzonderingsmaatregel geldt zowel voor economische reden als voor overmacht. 

  Deze uitzondering geldt enkel tijdens de coronacrisis. Voor tijdelijke werkloosheid vóór 01/02 of na 30/06 zal je wel opnieuw aan de voorwaarden moeten voldoen.

   

  Waar vind ik de meest actuele informatie over tijdelijke werkloosheid?

  De regerering neemt, mee onder druk van het ACV, voortdurend nieuwe maatregelen die werknemers moeten ondersteunen.  We verwerken hier stelstelmatig alle nieuwe informatie. 

  Neem ook een kijkje op de website van de RVA: FAQ Tijdelijke werkloosheid corona.  

   

  Wat met recuperatie overuren?

  Je werkgever kan je in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet verplichten eerst recuperatiedagen voor overuren op te nemen.  Dat is wel het geval bij tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaken. 

  Door de uitbraak van het coronavirus hebben we nu te maken met een overmachtssituatie, waarvoor deze verplichting niet geldt.  Je kan wel vrijwillig je overuren opnemen, bijvoorbeeld om het loonverlies te beperken.  Voor deze dagen zal je geen uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.  

   

  Mijn werkgever verplicht me eerst verlof te nemen. Pas daarna zal hij het systeem tijdelijke werkloosheid invoeren. Mag dit?

  Neen, dit kan niet. Het opnemen van jaarlijkse vakantie gebeurt in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Vakantie eenzijdig opleggen kan niet. 

  Kom je niet tot een akkoord met je werkgever, neem dan contact op met de ACV-afgevaardigden van je bedrijf of organisatie. 

  Je kan dit wel vrijwillig doen. Dan kan je tijdens die dagen niet tijdelijk werkloos zijn. Je kan ook niet tijdelijke werkloos zijn op ‘geplande’ vakantiedagen. Maar je kan ook niet verplicht worden om eerst je vakantie op te nemen vooraleer je tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens overmacht.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos maar heb binnenkort vakantiedagen gepland. Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen?

  Best neem je contact op met je werkgever. Jaarlijkse vakantie wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer opgenomen. Als jullie beiden akkoord zijn, dan kunnen jullie dit verlof intrekken.  Je blijft dan gewoon tijdelijk werkloos en zal je verlofdagen op een later moment kunnen nemen. 

  Gaat je werkgever niet akkoord, dan zal je je verlof ingepland blijven. Voor deze dagen zal je geen uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen, maar wel je loon.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos. Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse vakantie?

  Wanneer je tijdelijk werkloos bent door de coronacrisis zullen al die dagen toch meetellen om je vakantiedagen in 2021 te berekenen. De dagen tijdelijke werkloosheid worden dus gelijkgesteld met gewerkte dagen.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos.  Binnenkort is het paasmaandag. Zal ik die feestdag uitbetaald krijgen?

  Dat hangt af van de datum waarop je tijdelijk werkloos werd.. Je werkgever moet enkel loon voor feestdagen betalen die binnen de 14 (kalender)dagen vallen nadat je op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht werd geplaatst.

  Paasmaandag valt dit jaar op 13/04. Dat betekent dat je enkel loon voor die dag zal krijgen als je tijdelijke werkloosheid inging op 30/03 of later. Werd je vroeger tijdelijk werkloos, dan zal je geen feestdagenloon van je werkgever krijgen.

   

  Ik ben progressief tewerkgesteld. Wat betekent dat bij tijdelijke werkloosheid?

  Als de werkgever bij de RVA tijdelijke werkloosheid inroept door overmacht, kan je in sommige situaties uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvragen. 

  • Werk je ondertussen minstens 20% van je contractuele arbeidsduur (bv. 7,6u werken als je een contract van 38u hebt) dan zullen de uren die je normaal zou werken, gecompenseerd worden met een uitkering tijdelijke werkloosheid. Daarnaast krijg je van je ziekenfonds voor de resterende dagen een uitkering zoals ervoor. Let wel op: het ziekenfonds kan je uitkering wel beperken wanneer je werkloosheidsuitkering te hoog is.
  • Werk je minder dan 20% van je contractuele arbeidsduur, heb je geen recht op tijdelijke werkloosheid. Je wordt dan opnieuw beschouwd als voltijds arbeidsongeschikt, en zal op basis daarvan een uitkering van je ziekenfonds krijgen. 

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos, maar word ziek. Heb ik recht op gewaarborgd loon?

  Ben je arbeider dan zal je onmiddellijk een ziekte-uitkering krijgen in de plaats van je gewaarborgd loon. Daarvoor moet je je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' aan hen te bezorgen.

  Dat kan je op twee manieren doen: via de post (originele attest) of via e-mail. Wanneer je je attest doormailt, maak dan een scan of foto van het originele attest.

  Volgende elementen moet duidelijk leesbaar zijn:

  • identiteit van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer)
  • je identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer)

  Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds.  Lid van de CM?  Ga naar Aangifte arbeidsongeschiktheid.

  Ben je bediende dan is er op dit moment geen duidelijk antwoord op de vraag. De wet zegt dat je werkgever je gewaarborgd loon moet blijven doorbetalen. Dit is ook de stelling die het ACV volgt.

  De Federale Overheidsdienst Werk geeft een ander advies: zij trekken de regeling van de arbeiders door naar de bedienden, wat indruist tegen de wet. Als ACV eisen we dat dit wordt rechtgezet. Zo gauw we meer nieuws hebben, lees je dat hier.

  De uitkeringen bij ziekte bedragen 60% van het begrensd brutoloon. Het ACV zet druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte het percentage van 70% te hanteren zoals dat bij tijdelijke werkloosheid het geval is

  Meer info:  rubriek ziekte.

   

  Ik ben ziek en geniet gewaarborgd loon betaald door mijn werkgever. Er wordt tijdelijke werkloosheid ingevoerd. Wat zijn de gevolgen?

  Ben je arbeider dan zal je onmiddellijk een ziekte-uitkering krijgen in de plaats van je gewaarborgd loon. Daarvoor moet je je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document “vertrouwelijk” aan hen te bezorgen. Dat kan je doen via de post.

  Ben je bediende dan is er op dit moment geen duidelijk antwoord op de vraag. De wet zegt dat je werkgever je gewaarborgd loon moet blijven doorbetalen. Dit is ook de stelling die het ACV volgt.

  De Federale Overheidsdienst Werk geeft een ander advies: zij trekken de regeling van de arbeiders door naar de bedienden. De uitkeringen bij ziekte bedragen 60% van het begrensd brutoloon.

  Het ACV zet druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte het percentage van 70% te hanteren zoals dat bij tijdelijke werkloosheid het geval is.

  Meer info:  rubriek ziekte.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos, maar sta in mijn opzeg. Wat betekent dit?

  Zolang er verder gewerkt wordt in de onderneming, al dan niet via telewerk, verandert er niets. De gewone regels inzake ontslag blijven van toepassing. 

  Ben je tijdelijk werkloos en door de werkgever ontslagen met een te presteren opzegtermijn, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Gaat het om werkloosheid wegens overmacht (vb. sluiting restaurant), dan loopt je opzeggingstermijn toch af op de voorziene einddatum. Je opzegtermijn wordt dus niet verlengd.  
  • Gaat het om tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (vb. teruggevallen bestellingen, zonder sluiting), dan wordt je opzeggingstermijn wel verlengd met de duur van de werkloosheid.

  De reden van tijdelijke werkloosheid (overmacht of economische reden) vind je terug op de formulieren die je van de werkgever ontvangt.

  Heb je zelf ontslag gegeven?  Dan wordt de opzeggingstermijn niet verlengd.

  Gaat het om economische redenen (zowel arbeiders als bediendenstelsel voor ondernemingen in moeilijkheden), dan heb je het recht om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, maar je hoeft dat niet te doen. Zeker indien je geen ander werk hebt, doe je dat dus beter niet.

  Tijdens de opzeggingstermijn ontvang je gewoon de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

   

  Ik gaf zelf ontslag en sta in mijn opzeg. Ik ondertekende het contract bij mijn nieuwe werkgever nog niet. Wat nu?

  Dit is een moeilijke situatie. Als ACV bepleiten we de RVA om soepel om te gaan werknemers die in een situatie als de jouwe belanden. Het zijn immers uitzonderlijke tijden.

  De beste oplossing is dat je toekomstige werkgever je toch in dienst neemt met de afgesproken ingangsdatum. Hij kan dan voor jou, net als voor de andere werknemers, tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus aanvragen. Dit kan vanaf de eerste dag dat je dienst komt.

  Lukt dit niet, vraag dan aan je nieuwe werkgever een verklaring waaruit blijkt dat:

  • er een duidelijk engagement was om je na je opzegtermijn in dienst te nemen.
  • dit door de bijzondere omstandigheden en de geldende coronamaatregelen niet mogelijk is
  • hij bereid is om na de opheffing van de maatregelen en het herstel van het werkvolume je in dienst te nemen. 

  Houd dit attest goed bij en dien ze samen met je C4-formulier dat je van je oude werkgever kreeg in bij je ACV-dienstencentrum. Gezien de coronamaatregelen, mag je dit ook digitaal doen. 

  Als je volledig werkloos wordt (dus na afloop van je oude contract), moet je je binnen de 8 dagen ook inschrijven bij VDAB. Ook dit kan je van op afstand doen via de VDAB-website.  Zie ook: FAQ Werkloosheid.

   

  Wat betekent economische werkloosheid voor mijn landingsbaan?

  Het is perfect mogelijk om economische werkloosheid te combineren met een landingsbaan.

  Dit geldt wel enkel voor de dagen dat er zou worden gewerkt. De landingsbaan blijft gewoon bestaan. De uitkering dus ook.

   

  Mag ik een overlevingspensioen combineren met een uitkering tijdelijke werkloosheid?

  Ja, in principe kan dat.  Een overlevingspensioen kan je voor een eenmalige periode van 12 maanden combineren met een Belgische over buitenlandse sociale uitkering.  Het hoeft hierbij niet te gaan om opeenvolgende kalendermaanden.

  Dit geldt voor sociale uitkeringen die je krijgt in het kader van:

  • ziekte of invaliditeit
  • werkloosheid 
  • tijdskrediet, loopbaanonderbreking of verminderde prestaties
  • conventioneel brugpensioen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
  • thematische verloven
   

  Ik geniet van een (overlevings)pensioen en klus bij.  Mijn contract is geschorst omwille van tijdelijke werkloosheid. Mag ik de uitkering combineren met mijn pensioen?

  ACV en Okra drongen er bij de regering op aan om voor onze gepensioneerde werknemers een oplossing te zoeken. Ook gepensioneerde werknemers die werken om hun inkomen te verhogen zijn slachtoffer van deze crisis.

  De oude regels zijn gewijzigd. Word je tijdelijk werkloos, dan zal je voortaan je pensioen mogen combineren met een uitkering tijdelijke werkloosheid. De wetgeving rond werkloosheidsuitkeringen werd al in die richting aangepast. We zijn hoopvol dat men dit de komende dagen ook zal doen voor de pensioenwetgeving.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos, maar werk ook met een flexijob. Mag ik dit blijven doen?

  Ja, dat mag.

  Let wel op: je zal enkel een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen voor de dagen waarop je helemaal niet werkte (dus noch bij je gewone werkgever noch bij je flex-werkgever).

  Het ACV zal je uitkering tijdelijke werkloosheid betalen voor alle dagen die je niet werkte in je hoofdjob. Als later blijkt dat je daar toch activiteiten als flexijobber deed, dan zal de RVA de uitkering voor die dagen terugvorderen.  

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik werk met een flexijob, maar de activiteiten zijn stilgelegd. Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid?

  Dat hangt ervan af:  als flexijobber werk je enkel met een raamovereenkomst. Telkens de werkgever je wil inzetten, sluit hij een aparte overeenkomst. Dat betekent dat je pas een arbeidsovereenkomst hebt op het moment dat hij je echt wil laten werken.

  De RVA stelt dat je als flexijobber enkel tijdelijk werkloos kan worden door overmacht wanneer je een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebt. De raamovereenkomst alleen is dus onvoldoende. 

   

  Ik werk in een tweemanszaak. Mijn werkgever is zelf besmet. Kan ik gebruik maken van tijdelijke werkloosheid?

  Ja, als je een tweemanszaak waar niemand meer is die opvolging kan geven aan bijvoorbeeld bestellingen van klanten, dan kan je gebruik maken van tijdelijke werkloosheid.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Mijn bedrijf moet de productie stopzetten omdat de minimumbezetting niet bereikt is. Kan ik ook tijdelijk werkloos worden?

  Wanneer er te weinig mensen aan de slag zijn waardoor de productie of de activiteiten van je bedrijf niet meer mogelijk zijn, is er een overmachtssituatie. Het wordt dan voor de resterende mensen onmogelijk om het werk uit te voeren omwille van een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis.  Noch je werkgever, noch de werknemers zijn daarvoor verantwoordelijk.  

  Je zal bijgevolg ook kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. 

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Mijn bedrijf is toeleverancier voor andere bedrijven. Die bedrijven liggen nu stil. Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja, komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid.  Doordat één of meerdere klanten van je werkgever gesloten zijn, wordt je werkgever geconfronteerd met een overmachtssituatie. Hij kan de tijdelijke werkloosheid voor jou en je collega’s aanvragen. Ook wanneer een deel van de productie toch kan doorgaan, blijft dit mogelijk. 

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Mijn bedrijf is door het werk afhankelijk van een toeleverancier. Die kan nu niet meer leveren. Kan ik tijdelijk werkloos worden?

  Ja, komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid.  Je werkgever wordt geconfronteerd met problemen in de productieketting. Hij is zelf niet verantwoordelijk voor deze problemen zodat de RVA dit als een overmachtssituatie beschouwt. Ook wanneer een deel van de productie toch kan doorgaan, blijft dit mogelijk.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik werk bij twee verschillende werkgevers die beide tijdelijke werkloosheid aanvragen. Moet ik ook twee aanvragen indienen bij het ACV?

  Neen, dat moet niet. Eén aanvraag is voldoende. Als beide werkgevers de procedure tijdelijke werkloosheid hebben opgestart, zal je voor beide tewerkstellingen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik was eerder al tijdelijk werkloos. Moet ik nu elke maand mijn controlekaart bij hebben en binnenbrengen bij het ACV?

  Neen, de RVA heeft op deze regel een uitzondering toegestaan voor de periode van 01/03/2020 tot 30/06/2020. Je moet je controlekaart dus niet op zak hebben. Je moet deze ook niet binnenbrengen bij je ACV-dienstencentrum. 

  Opgelet: voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid vóór 01/03/2020 of na 30/06/2020 moet dit wel.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Om mijn inkomen wat op te krikken, wil ik graag ergens anders gaan bijverdienen. Kan dat?

  Ja, dat mag. Je kan bij een andere werkgever gaan bijverdienen. Je zal wel enkel een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen voor de dagen waarop je niet werkte, dus noch bij je gewone werkgever noch bij de nieuwe werkgever waar je gaat bijklussen.

  Het ACV zal je uitkering tijdelijke werkloosheid betalen voor alle dagen die je niet werkte in je hoofdjob. Als later blijkt dat je toch elders aan de slag was, dan zal de RVA de uitkering voor die dagen terugvorderen.  

   

  Ik oefen een bijberoep uit. Mag ik deze activiteiten blijven doen terwijl ik een uitkering tijdelijke werkloosheid krijg?

  RVA heeft de regels rond bijberoep versoepelt tot 30/06. 

  Had je al een bijberoep, dan mag je dat blijven doen terwijl je tijdelijk werkloos bent. Je moet je bijberoep niet aangeven, en moet niet zeggen wanneer je je bijberoep uitoefent. De inkomsten die je haalt uit je bijberoep zullen geen gevolgen hebben op je uitkering. De hoogte van je uitkering zal bepaald worden op basis van het aantal dagen die je werkgever doorgaf als tijdelijke werkloosheid.

  Wil je, terwijl je tijdelijk werkloos bent, een nieuwe activiteit opstarten, dan kan dat. Maar dit zal wel een impact hebben op je uitkering. De inkomsten uit deze activiteiten mag je niet combineren met een uitkering tijdelijke werkloosheid.

   

  Ik ben tijdelijk werkloos. Kan ik als vrijwilliger aan de slag gaan zonder dat ik mijn uitkering verlies?

  Ja, dat mag.

  Tot 30/06/2020 moet je het vrijwilligerswerk niet aangeven. Let wel op dat je op jaarbasis niet meer verdient dan 1388,40 euro

   

  Ik ben vrijwilliger bij de brandweer/civiele bescherming. Mag ik dat blijven doen terwijl ik tijdelijk werkloos ben?

  Ja, dat mag.

  De RVA versoepelde tijdelijk de regels voor vrijwilligers bij brandweer en civiele bescherming.

  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen interventies met levensgevaar en andere activiteiten (wachten, opleiding,…). Alle vergoedingen die je krijgt, mag je combineren met je uitkering tijdelijke werkloosheid. Het speelt daarbij geen rol of het over een wachtdienst of een interventie. 

  Deze versoepeling geldt tot 30/06/2020. Vanaf 01/07 zijn de oude regels terug van kracht.

   

  Ik neem ouderschapsverlof/tijdskrediet op. Daardoor werk ik nu slechts 4/5, halftijds. Kan ik dit combineren met tijdelijke werkloosheid?

  Ja dat is geen probleem.

  Het uurrooster waarmee je nu werkt, zal de basis vormen voor je uitkering tijdelijke werkloosheid. Werk je normaal alle dagen, behalve vrijdag, dan zal je voor alle dagen behalve vrijdag een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. Op vrijdag blijft je in ouderschapsverlof of tijdskrediet.  Meer info:  Tijdskrediet en thematisch verlof.

   

  Ik neem ouderschapsverlof / tijdskrediet. Kan ik dit vroegtijdig stopzetten?

  Om je aanvraag ouderschapsverlof of tijdskrediet in te trekken heb je het akkoord van je werkgever nodig. Houd er ook rekening mee, dat je saldo ouderschapsverlof of tijdskrediet toch zal verminderd worden ook al trek je je aanvraag in.

  Je ouderschapsverlof of tijdskrediet intrekken om louter en alleen gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid, zal de RVA niet accepteren.

  Meer info:  Tijdskrediet en thematisch verlof.

   

   

   

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.