FAQ Uitzendkrachten

  Het coronavirus treft iedereen.  Het roept voor elke werknemer bijzondere vragen door, ook als je als uitzendkracht werkt.  Klik door naar de situatie die voor jou van toepassing is.

  Nog vragen?  Ga naar de pagina's Interim of neem contact op met de helpdesk interim.

   

  Mijn uitzendcontract werd eenzijdig opgezegd. Ik hoefde niet meer terug te komen terwijl ik een contract had. Kan dit?

  Nee.  Ook in tijden van corona mag je contract voor uitzendwerk niet eenzijdig stopgezet of geannuleerd worden. Heb je een ondertekend contract, dan is het uitzendkantoor je loon verschuldigd tot het einde van je contract.  

  Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • Je valt onder de regeling tijdelijke werkloosheid.  Het interimkantoor moet dit voor jou in orde brengen.  Lees  hoe je tijdelijke werkloosheid aanvraagt.
  • Je krijgt van het uitzendkantoor een alternatieve opdracht aan gelijkaardige voorwaarden.  De nieuwe opdracht moet dezelfde duurtijd en loonvoorwaarden hebben (maar dat is in tijden van Corona weinig waarschijnlijk).

  Heb ik als uitzendkracht ook recht op tijdelijke werkloosheid?

  Ja, absoluut zolang je onder contract bent.  Dit geldt ook als je met opeenvolgende contracten werkt.  Je zal maar 1 keer je document tijdelijke werkloosheid moeten aanvragen.

  Het ACV vraagt daarom met aandrang aan alle werkgevers (uitzendkantoren en 'gebruikers') om uitzendkrachten onder contract te houden.  Zo kunnen interimmers ook terugvallen op tijdelijke werkloosheid. 

  Opgelet: de richtlijn is echter niet van toepassing als de onderneming waar je aan de slag was (de 'gebruiker') kan aantonen dat men, los van de coronacrisis, niet de intentie had om de opdracht verder te zetten.

  Het is belangrijk om te kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid als uitzendkracht. De uitkering tijdelijke werkloosheid ligt namelijk hoger dan een uitkering volledige werkloosheid. Je krijgt ook een 'coronatoeslag' van 5,63 euro per dag. Je kan onmiddellijk toegang krijgen tot de tijdelijke werkloosheid. Het is niet nodig  om eerst een jaar gewerkt te hebben of om je wachttijd te doorlopen.  

  Je hebt als tijdelijke werkloze recht op een aantal maatregelen van de overheid (Vlaanderen) zoals betaling van de energiefactuur of uitstel van betaling van je lening.

  Alle info op Tijdelijke werkloosheid aanvragen

  Wij houden je via de ACV-corona FAQ op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en alle steunmaatregelen!

   

  Mijn contract wordt niet hernieuwd en ik heb geen recht op tijdelijke werkloosheid, wat nu? 

  Jammer genoeg krijg je als uitzendkracht nu zelden een nieuw contract aangeboden en daar loopt het helemaal mis.  Het ACV vraagt daarom met aandrang aan alle werkgevers (uitzendkantoren en 'gebruikers) om uitzendkrachten onder contract te houden zo dat ook zij kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid. 

  Als je niet kan terugvallen op tijdelijke werkloosheid, en je voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden dan kan je wel volledig werkloos worden.  Ben je lid en heb je nog geen werkloosheidsdossier aangemaakt, lees bij FAQ Werkloosheid hoe je dat snel en zonder je te moeten verplaatsen in orde kan brengen.  

  Je zal je ook moeten inschrijven binnen als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen (bij de VDAB voor Vlaanderen, Actiris voor Brussel en Forem voor Wallonië).  Lees meer bij Werkloosheid in een notendop.

  Heb je (nog) geen recht op volledige werkloosheid?

  Wij dringen aan bij de regering op een versoepeling van de toelaatbaarheidsvoorwaarden en hopen dat dan ook jongeren en andere werknemers die (nog) niet uitkeringsgerechtigd zijn, ook kunnen terugvallen op een uitkering.  

  Wij houden je via de ACV-corona FAQ op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en alle steunmaatregelen!

   

  Ik ben een grensarbeider met uitzendcontract. Heb ik ook recht op (tijdelijke)werkloosheid?

  De principes voor de uitzendarbeid zoals die in België gelden, gelden alleen voor Belgische uitzendcontracten

  Ben je bijvoorbeeld een Nederlandse inkomende grensarbeider die in België tewerkgesteld is via een Belgisch uitzendbureau, dan zal je aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid.

  Andersom is dat niet het geval bijvoorbeeld als je als Belgische grensarbeider in Nederland aan de slag was met een Nederlandse uitzendovereenkomst.  Die vallen volledig onder de Nederlandse wetgeving. 

  Heb je als grensarbeider andere vraag?  Ga naar FAQ Grensarbeider.  Meer info ook bij Tijdelijke werkloosheid

   

  Ik was aan het werk als uitzendkracht met opeenvolgende dagcontracten.  Heb ik ook recht op tijdelijke werkloosheid?

  Heel wat uitzendkrachten zijn/waren voltijds aan de slag met opeenvolgende dagcontracten.  Deze zijn alleen toegestaan wanneer er de dagelijkse nood aan flexibiliteit cijfermatig kan worden aangetoond.

  Werkte je voor de coronacrisis met opeenvolgende dagcontracten bij eenzelfde gebruiker én werd de opdracht stopgezet door de coronacrisis, dan heb je volgens het ACV recht op tijdelijke werkloosheid (met weekcontracten).

  Kan de gebruiker aantonen dat er geen intentie was om de opdracht, los van de coronacrisis, verder te zetten, dan kan je er geen aanspraak op maken.

  Vraag in elk geval je tijdelijke werkloosheid aan!  

  Opgelet: voor een deeltijdse tewerkstelling met dagcontracten is tijdelijke werkloosheid niet meer mogelijk.  Vraag aan het uitzendbureau om je een weekcontract te geven. 

   

  Ik was als uitzendkracht in dienst bij een bedrijf dat me vast in dienst zou nemen. De werkgever aarzelt nu omdat er tijdelijke werkloosheid is in het bedrijf.  kan ik ook terugvallen op tijdelijke werkloosheid?

  Ja, dat kan. Je nieuwe werkgever moet niet aarzelen om je vast in dienst te nemen.

  Het ACV heeft door onderhandeling verkregen dat ook werknemers waarvan vóór de coronacrisis duidelijk was dat ze in dienst zouden komen, ook kunnen toetreden tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de coronacrisis.

  Jij moet nog wel een aanvraag tijdelijke werkloosheid doen.  Vraag je tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Heeft een uitzendkracht ook recht op corona-ouderschapsverlof?

  In theorie wel. Nu de anciënniteitsvoorwaarde is teruggevallen tot één maand, zou het eigenlijk ook in de praktijk moeten kunnen.  Je kan corona-ouderschapsverlof opnemen zolang je verbonden bent met een arbeidsovereenkomst.

  Als uitzendkracht kan je aan je uitzendkantoor en aan de gebruiker, (het bedrijf waar je aan de slag bent) ouderschapsverlof vragen. De kans is wel reëel dat je hierop geen nieuw contract meer krijgt. Hier kunnen we natuurlijk tegen protesteren, maar het uitzendkantoor zal dan wellicht ten stelligste ontkennen dat het niet langer geven van het contract iets te maken heeft met de aanvraag van het corona-ouderschapsverlof. 

  Het is echter niet uitgesloten dat het toch wordt goedgekeurd. Denk je sterk genoeg in je schoenen te staan, kan je ouderschapsverlof aanvragen.  Weet dat dit slecht kan aflopen.  Je kan best eerst vragen hoelang ze je nog contracten gaan geven. Heb je hierop een positief antwoord, dan de aanvraag ouderschapsverlof doen. Voorwaarde is uiteraard dat je effectief één maand anciënniteit hebt.

  Lees meer over corona-ouderschapsverlof bij FAQ Verloven of ga naar de website van de RVA voor je aanvraag.

   

  Wat zijn de COVID-19 veiligheidsinstructies voor uitzendkrachten?

  Tijdens de coronacrisis is een gids opgesteld met maatregelen die elke werkgever moet volgen.  Die 'generieke gids' moet werknemers in staat stellen veilig (opnieuw) aan het werk te gaan. De informatie geldt voor elke werknemer van elke onderneming in elke sector, en is ook van toepassing op uitzendkrachten.

  In de gids wordt verder ook aandacht besteed aan de veiligheid van uitzendkrachten.  We hebben ze samengevat in een Checklist voor uitzendkrachten.  Download deze pdf en controleer of het uitzendkantoor en de werkgever alle richtlijnen volgen!


  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.