FAQ Stagiairs

  Het coronavirus treft iedereen.  Het roept voor elke werknemer bijzondere vragen door, ook als je als stagiair werkt of aan duaal leren doet Klik door naar de situatie die voor jou van toepassing is.

   

  Ik volg een stage of doe aan duaal leren. Wat moet ik doen tijdens het coronavirus?

  • De stages en duaal leren gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden die van toepassing zijn op de werkplekken. Meer informatie: Onderwijs Vlaanderen en en SYNTRA Vlaanderen.
  • Duaal leren: leerlingen volgen voor hun werkplekcomponent de richtlijnen van de onderneming, voor hun lestijd die van de school. Onderneming en school doen dat in nauw overleg. De werkplekcomponent kan doorgaan voor de cruciale beroepen, als de nodige bescherming kan worden gegarandeerd voor de leerling.
  • In het hoger onderwijs is het aangewezen dat je als instelling zelf de opportuniteit van een stage afweegt in overleg met de student en de werkgever. Verschillende bedrijven en sectoren zullen hun eigen richtlijnen hanteren, rekening houdend met de richtlijn ‘social distancing’.
  • Een bedrijf dat tegen de federale richtlijnen in toch openblijft? Kies in dat geval voor je eigen bescherming en stel je niet onnodig bloot aan risico’s.
  • Omdat in de zorgsector momenteel stagebegeleiders niet fysiek naar de stageplaatsen mogen, ondersteunen zij de leerlingen/cursisten/studenten maximaal online. De onderwijsinstellingen moeten daarvoor de nodige middelen voorzien.  
  Meer info over zorgstages in HBO5 en Bachelor Verpleegkunde vind je bij de website van Onderwijs Vlaanderen


  Ik ben stagiair in de gezondheidssector Wat zijn de verplichtingen van de werkgever en mijn school tijdens corona?

  Het coronavirus is een biologisch agens van groep 3. Stagiairs mogen het virus niet behandelen. Tenzij aan alle volgende strikte voorwaarden wordt voldaan:

  • Je werk is noodzakelijk voor je beroepsopleiding.
  • Je werkgever neemt de nodige maatregelen om je gezondheid en de veiligheid te beschermen. Deze preventiemaatregelen zijn effectief (dragen van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kledij, mondmaskers, ...).
  • Je werkgever licht je op het werk in over mogelijke risico's en over alle maatregelen voor bescherming van je gezondheid en veiligheid.
  • Voor je als jongere aan het werk begint, neemt de werkgever de nodige maatregelen rond onthaal en begeleiding.
  • De werkgever ziet er op toe dat de activiteiten kunnen plaatsvinden in het bijzijn van een ervaren werknemer. Dit wil niet zeggen dat je als stagiair gevolgd wordt bij alles wat je doet.

  Wijs je werkgever erop als hij zijn verplichtingen niet nakomt. Neem in dat geval ook onmiddellijk contact op met de stagebegeleider van de school.

  Meer info vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.

   

  Ik ben een leerling in duaal leren, maar de opleiding is stopgezet, wat nu?

  In principe zijn alle overeenkomsten in alternerende opleidingen met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd gaan dus niet door.  Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 03 mei. Er is geen leervergoeding verschuldigd. 

  Ondernemingen die hun werkzaamheden stopzetten vragen voor hun leerlingen met een OAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA),  tijdelijke werkloosheid aan zoals voor gewone werknemers. Ook ondernemingen die niet alle werkzaamheden stopzetten, maar waar de overeenkomst geschorst werd in gevolge van de beslissing van de Vlaamse overheid, kunnen voor hun leerlingen tijdelijke werkloosheid aanvragen.   Zelf moet je dan ook tijdelijke werkloosheid aanvragen.  Alle info op de pagina 'Tijdelijke werkloosheid aanvragen'.

  Een uitzondering is er wel voor leerlingen in cruciale sectoren en essentiële diensten. Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

  • als de opleiding opgenomen is in de lijst van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen verder lopen, én
  • wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet, én
  • wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen

  Meer informatie vind je op de website van Syntra Vlaanderen

   

  De Vlaamse regering zei dat ze de water- en energiefactuur zouden betalen? Kom ik als leerling duaal leren in in aanmerking?  

  De Vlaamse Regering heeft momenteel beslist dat werknemers in tijdelijke werkloosheid een tegemoetkoming zou geven voor de water- en energie factuur. Op dit moment komen enkel werknemers in tijdelijke werkloosheid in aanmerking.  In principe kom je als stagiair duaal leren in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid en dus voor de tegemoetkoming:

  • Heb je 1 gezinslid dat in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst? Dan zal er automatisch een storting gebeuren van 202,68 euro, een forfaitere tegemoetkoming.
  • Zijn er meerdere gezinsleden in tijdelijke werkloosheid, dan zullen er meerdere tegemoetkomingen worden gestort. 

  Opgelet: je moet je factuur eerst zelf nog betalen! 

  Ga naar de website van Vlaanderen.be voor meer info.

   

  Ik zit in een individuele beroepsopleiding (IBO) of andere stage, loopt dit nog door?

  Je kan de IBO of stage in principe verderzetten als de activiteiten door de werkgever verder gezet worden.  

  Als de stage wordt verdergezet moet de werkgever er voor zorgen dat je in veilige en gezonde omstandigheden kan werken. De werkgever is verplicht voldoende preventiemaatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek tegen te gaan.

  Respecteer zelf ook alle regels. Ben je ziek, stop dan met werken zodat je geen collega’s besmet. Bel naar je huisarts voor een medisch attest. En breng je VDAB-bemiddelaar op de hoogte.  

  Thuiswerk tijdens de opleidingsstage is niet mogelijk.

  Als de er geen economische activiteit meer is en er dus  geen leerkansen meer zijn, of als de veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden, wordt de IBO of stage stopgezet.  Bij stopzetting blijft je vrijstelling uitzonderlijk doorlopen.

  Bespreek met de VDAB de mogelijkheden na de stopzetting. VDAB kan verder bemiddelen naar een andere IBO of naar tijdelijk werk.

   

  Vanuit ACV hebben we een tegemoetkoming bekomen voor het inkomensverlies bij stopzetting van de IBO. Je krijgt een tegemoetkoming gelijk aan 70% van je voormalige IBO-premie voor minstens één maand tot maximaal 3 maanden, afhankelijk van de looptijd van je opleiding. 

   

  Meer info:  www.vdab.be/coronavirus

   

  Wat als ik tijdens mijn stage ziek word?

  Ben je ziek of heb je symptomen van het coronavirus, bel dan naar je huisarts. Vraag een ziektebriefje en laat het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen door je huisarts. 

  Heb je een afspraak met de VDAB of een partner van de VDAB, laat hen dan weten dat je ziek bent. Je kan als bewijs je ziektebriefje opsturen.

   

  Ik doe een stage in een niet-essentiële sector. Mag ik mijn stage verderzetten?

  Daar is geen eenduidig antwoord voor.  Er geldt een verschillende regeling voor:

  • Stages van leerlingen in het secundair onderwijs: enkel de stages in de gezondheidssector kunnen doorgaan op voorwaarde dat de werkgever de nodige bescherming garandeert. Alle andere stages worden geannuleerd.
  • In het alternerend leren worden alle overeenkomsten opgeschort tot 03 mei 2020. Ben je jongere in het alternerend leren, dan kan je uitkeringen tijdelijke werkloosheid krijgen wanneer je Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) onder de RSZ-reglementering valt (dus minstens 20u omvat. Je krijgt dan tijdelijke werkloosheid voor de uren praktijk op je werkplek, als je voor deze uren geen vergoeding krijgt.  Voor de lesuren kan je geen tijdelijke werkloosheid krijgen.   Meer info bij:  Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   Bij de stageovereenkomst alternerende opleiding (SOAO) kan je geen tijdelijke werkloosheid krijgen.
  • Stagiairs uit het hoger onderwijs:  kunnen samen met de stageplaats bekijken of het werk veilig kan gebeuren. De algemene richtlijnen rond bijvoorbeeld social distancing zijn voor alle stageplaatsen van toepassing

  Het Departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid raadt aan om bij twijfel de gezondheid van de stagiair voorrang te geven. Stagebegeleiders worden door de overheid dus aangespoord om stagiairs niet onnodig bloot te stellen aan risico’s. 

   

  Mijn IBO-contract loopt af. Ik ging normaal in dienst genomen worden, maar in het bedrijf zijn de werknemers in tijdelijke werkloosheid. Wat nu?

  Wanneer je IBO-contract normaal afloopt en je aansluitend een contract krijgt, dan kan jij ook tijdelijk werkloos worden. Ben je al lid van het ACV en wil je tijdelijke werkloosheid aanvragen? Dan kan je via Mijn ACV je aanvraag doen. Meer info:  'Tijdelijke werkloosheid aanvragen'.

  Ben je nog geen lid van het ACV? Maak je dan eerst lid, vervolgens kan je online hier je tijdelijke werkloosheid aanvragen.

  Opgelet:  wordt je IBO vroegtijdig stopgezet en krijg je aansluitend een contract om vervolgens onmiddellijk tijdelijk werkloos te worden, heb je geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid.

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.