FAQ Jobstudenten

  Het coronavirus treft iedereen.  Het roept voor elke werknemer bijzondere vragen door, ook als je als student werkt.  Klik door naar de situatie die voor jou van toepassing is.

  Meer algemene vragen?  Ga naar de pagina's Studenten of neem contact op met ISA.

   

  Ik doe een studentenjob. Heb ik recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid? 

  Studenten kunnen volgens de RVA niet als tijdelijk werkloos worden beschouwd zolang ze studies met een volledig leerplan volgen,  behalve tijdens de maanden juli, augustus en september volgend op het einde van hun studies, als ze nog verbonden zijn door een studentenovereenkomst.  

  Voor de RVA is het hierbij niet van belang of de studentenovereenkomst al dan niet onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen. Meer info vind je bij onze studentenlijn ISA.

  Kom je door het wegvallen van je (studenten)job in financiële nood, klop dan zeker eens aan bij je sociale dienst of dienst studentenvoorzieningen. Zeker wanneer je al ondersteuning hebt van een studietoelage of een tussenkomst Stuvo. 

  Het ACV legt de situatie van jobstudenten ook op de tafel van de regering.

   

  Ik doe aan duaal leren. Mijn werkgever sluit de deuren door corona. Heb ik recht op een uitkering? 

  Alle overeenkomsten in alternerende opleidingen werden wegens overmacht met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst vanaf dinsdag 17 maart 2020. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. 

  Er zijn wel uitzonderingen mogelijk voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. Je overeenkomst kan verder lopen:

  • als de sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet, én
  • als de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

  Leerlingen die behoren tot een risicogroep of die samenleven met personen die behoren tot een risicogroep nemen best contact op met de huisarts, en volgen het advies van de huisarts.

  Ondernemingen die hun werkzaamheden stopzetten als gevolg van corona vragen voor hun leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) tijdelijke werkloosheid aan zoals voor gewone werknemers.

  Ook ondernemingen die hun werkzaamheden verderzetten, maar waar de OAO of DA wordt geschorst raden we aan om voor de leerlingen met een OAO of DA tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en of je recht hebt op een uitkering.   

  Lees meer over Tijdelijke werkloosheid.

   

  Ik ben freelancer of werk als maaltijdkoerier bij bv. Deliveroo, Uber Eats … Heb ik recht op een uitkering nu vele horecazaken door corona gesloten zijn?

  Freelancers (onder wie maaltijdkoeriers) kunnen, als ze aan voorwaarden voldoen, gebruik maken op de maatregelen voor zelfstandigen.

  Meer info?  Ga naar de FAQ Freelancers of www.unitedfreelancers.be

   

  Ik ben jobstudent en zit in financiële nood door het coronavirus. Wat moet ik doen?

  Studenten die door het wegvallen van hun (studenten)job in financiële nood komen, nemen contact op met de sociale dienst of studentenvoorzieningen van hun onderwijsinstelling. Vraag of je een lening kan krijgen, een nieuw spreidingsplan voor je inschrijvingsgeld.

   

  Ik ben een student en heb problemen om de huur van mijn kot te betalen.  Wat kan ik doen?

  Verschillende instellingen hoger onderwijs hebben voor studentenkamers die ze in eigen beheer hebben, beslist om de huurprijs tijdelijk te verlagen

  Huur je op de private markt, dan kan je steeds aan je kotbaas een compensatie vragen zoals uitstel, gedeeltelijke kwijtschelding huur, geen verbruikskosten,…. Je kotbaas kan hier niet toe verplicht worden, het is aan hem om hierop al dan niet in te gaan.  Kom je tot een vergelijk, zorg er dan voor dat je een schriftelijke overeenkomst hebt.

  Indien je financiële moeilijkheden hebt (bv. omdat je je studentenjob verloor door de crisis), kan je steeds contact opnemen met de sociale dienst van je onderwijsinstelling. Samen kunnen jullie dan zoeken naar een oplossing op maat.

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.