Horeca, toerisme en cinema

Lees meer over de richtlijnen in horeca, toerisme, bioscoopzalen. Wat je moet doen als je niet kan werken. Deze rubriek wordt stelselmatig aangevuld.

Horeca, toeristische attracties en bioscoopzalen: sectoren in sluiting

Bepaalde Horecaondernemingen moesten verplicht de deuren sluiten.  Andere blijven werken maar met een beperkte bezetting. Alle bioscoopzalen en ondernemingen die recreatieve, sportieve en culturele activiteiten aanbieden in België werden verplicht om de deuren te sluiten.

Als je werkgever je in tijdelijke werkloosheid heeft geplaatst, lees het volgende dan aandachtig en volg de richtlijnen:

 • Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen de tijdelijke werkloosheidsstelsels. De tijdelijke werkloosheid die wordt ingeroepen ten gevolge van het coronavirus zal beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Ongeacht of je arbeider of bediende bent, je krijgt een uitkering die overeenkomt met 70% van je loon. Daar bovenop is een aanvulling van 5,63 EUR per dag voorzien voor alle werknemers.
 • Deze periode van tijdelijke werkloosheid heeft geen gevolgen voor je jaarlijkse vakantie en je vakantiegeld. Je aantal vakantiedagen et en vakantiegeld in 2021 worden dus niet verlaagd door deze periode van tijdelijke werkloosheid.
 • Er is geen voorwaarde meer om aanspraak te maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Elke getroffen werknemer heeft hier recht op !

OPGELET! Seizoensarbeiders waarvan de onderneming nog steeds gesloten zal zijn de aanvang van hun arbeidsovereenkomst, kunnen niet in tijdelijke werkloosheid geplaatst worden. Uit een beslissing van de RVA blijkt dat deze werknemers geen aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering, aangezien zij voorafgaand geen enkele prestatie hebben verricht in deze onderneming.

Indien je volledig werkloos was vooraleer je prestaties moesten beginnen, dan heb je terug recht op werkloosheidsuitkeringen. Wij raden je dan ook aan contact op te nemen met je werkgever om het contract te verbreken, en op die manier terug het statuut van werkloze te krijgen.

Gelet op het hoge aantal aanvragen dat ACV krijgt te verwerken, werd er een vereenvoudigde en snellere methode ingevoerd. Wij stellen alles in het werk om de dossiers zo spoedig mogelijk te behandelen, en willen je alvast bedanken voor je geduld. 

Klik hier om een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen

Indien je nog geen lid bent, vul dan hier het inschrijvingsformulier in.

Ziekte?

Ben je ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, vergeet dan niet om het briefje “vertrouwelijk” (aangifte van arbeidsongeschiktheid) door je arts te laten in te vullen. Bezorg het formulier binnen de 48 uur op aan je mutualiteit (per post, per e-mail of via de website van de mutualiteit). Verwittig ook steeds jouw werkgever, telefonisch en door het opsturen van een ziektebriefje. 

Had je de komende dagen verlof gepland ? Wil je dit annuleren ?

Verlofdagen worden in onderling akkoord gepland met de werkgever. Ook de annulatie van verlof kan enkel met het akkoord van je werkgever. Wij stellen vast dat er in de praktijk heel wat werkgevers weigeren om verlof te annuleren. Als werknemer ben je dus volledig afhankelijk van de goede wil van je werkgever. 

Kan ik mijn verlof opnieuw plannen als ik ziek word?

Indien je ziek wordt vóór het begin van je verlof, dan kan je dit verlof later opnemen.
Dit is niet mogelijk wanneer je ziek wordt tijdens je verlof. 

Kan ik mijn verlof op een ander moment plannen als mijn werkgever mij tijdelijk werkloos stelt? 

Je kan je verlof niet uitstellen zonder het akkoord van je werkgever als hij je tijdelijk werkloos stelt vóór je verlof ingaat.

Wat als ik ziek word in een periode van tijdelijke werkloosheid en vóór mijn gepland verlof ingaat? 

Als je ziek wordt vóór je verlof ingaat, kan je geen tijdelijke werkloosheid genieten en gaat ook je verlof niet in. Je kan het op een later moment nemen. 

Alle info bevindt zich hier: www.hetacv.be/coronavirus 

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent
 2. Was regelmatig je handen.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.