Freelancers

De belangrijkste vragen en antwoorden voor freelancers en zelfstandigen op een rijtje.


Oproep United Freelancers:  vraag als freelancer voor 31 maart 2020 uitstel van betaling aan voor je eerste kwartaal sociale bijdragen!

  Het coronavirus treft iedereen.  Het roept voor elke werknemer bijzondere vragen door, zeker als je als freelancer of ook als zelfstandige werkt.  Waar je al dan niet recht op hebt, hangt samen met je statuut: 

  De situatie roept ook nog andere vragen op voor freelancers:

  Deze pagina wordt stelselmatig aangevuld.

   

  Ik ben freelancer in hoofdberoep. Wat met Covid-19?

  Er zijn verschillende steunmaatregelen voor zelfstandigen in hoofdberoep. 

  • Uitstel van betaling voor de bedragen die je verschuldigd bent aan de FOD Financiën (BTW-betalingen, voorafgaande betalingen voor belastingen …). Meer info en contact: Steunmaatregelen FOD Financiën.
  • Uitstel van betaling van sociale bijdragen. Meer info: Moeilijkheden door het coronavirus (Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers) 
  • Als je je activiteiten stopzet als gevolg van het oronavirus, kan je gebruikmaken van het overbruggingsrecht. Meer info:  Overbruggingsrecht (United Freelancers) 
  • Als je zelf ziek wordt als gevolg van het coronavirus, heb je recht op uitkeringen vanaf de zevende dag arbeidsongeschiktheid.   Meer info: Regeling arbeidsongeschiktheid (United Freelancers)

  Vragen? Neem contact op met United Freelancers op het nummer 02 244 31 00, per e-mail via unitedfreelancers@acv-csc.be, of via de contactpagina op onze website www.unitedfreelancers.be.

  Ik ben zelfstandige in bijberoep. Wat met corona?
  • Je kan uitstel van betaling vragen voor schulden aan de BTW of de belastingen. Meer info en contact: Steunmaatregelen (FOD Financiën)
  • Voorlopig kan je geen uitstel van betalingen van sociale bijdragen krijgen.
  • Freelancers in bijberoep hebben ook geen inkomensgarantie via het overbruggingsrecht.
  • Ben je ziek? Het ziekenfonds komt niet tussen voor je activiteiten als zelfstandige in bijberoep. Een bijberoeper bouwt immers enkel sociale rechten op op basis van de activiteiten via zijn hoofdberoep en niet vanuit inkomsten uit het bijberoep. 

  Vragen? Neem contact op met United Freelancers op het nummer 02 244 31 00, per e-mail via unitedfreelancers@acv-csc.be, of via de contactpagina op onze website www.unitedfreelancers.be.

  Ik ben werknemer in de platformeconomie. Wat met corona?

  We hebben het hier over platformen die erkend zijn via de Bijkluswet / P2P.  Of het stelsel waarin je een jaarlijks inkomen van 6340 euro (bedrag 2020) mag verwerven, zonder belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen.

  Het gaat om een fiscaal stelsel en geen sociaal statuut. Op dit moment is er op geen enkele manier een tussenkomst voorzien door de sociale zekerheid om je inkomensverlies te compenseren.

  Vragen? Neem contact op met United Freelancers op het nummer 02 244 31 00, per e-mail via unitedfreelancers@acv-csc.be, of via de contactpagina op onze website www.unitedfreelancers.be.

  Ik ben freelancer en werk via SMart of een andere coöperatie. Wat met Covid-19? 

  Over het algemeen werken freelancers via SMart met arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en werkloosheidsuitkeringen tussen hun prestaties. 

  • Ben je ziek tijdens de tewerkstelling met een contract van bepaalde duur? Dan zijn voor jou dezelfde regels van toepassing als voor andere werknemers met een arbeidsovereenkomst (gewaarborgd maandinkomen gedurende de eerste maand). 
  • Ben je ziek tijdens een periode van werkloosheid? Dan moet je een attest van ziekte naar het ACV sturen, waarna je van mutualiteit een uitkering kan krijgen. 

  Vragen? Neem contact op met United Freelancers op het nummer 02 244 31 00, per e-mail via unitedfreelancers@acv-csc.be, of via de contactpagina op onze website www.unitedfreelancers.be.

   

  Moet ik mijn activiteit stopzetten omwille van het coronavirus?

  Vlaanderen ondersteunt freelancers met een 'hinderpremie'. Meer info bij Vlaio: Specifieke maatregelen m.b.t. het coronavirus.

  Of een gelijkaardige maatregel mogelijk is in de andere regio’s wordt momenteel bekeken. 

  Het is nog niet duidelijk  wie voor de hinderpremie in aanmerking komt. Een eigenaar van een restaurant dat moet sluiten zal de premie krijgen, maar het is niet duidelijk of de compensatie ook geldt voor het personeel dat op zelfstandige basis voor hem werkt. 

   

  Ik ben freelancer. Wat met mijn vaste kosten tijdens de coronacrisis? 

  Veel freelancers stellen zich de vraag wat er moet gebeuren met hun andere professionele vaste kosten. Het gaat bijvoorbeeld om de lening die de zelfstandige koerier afsloot om zijn bestelwagen te financieren of de vergoeding die de zelfstandige taxichauffeur betaalt voor het gebruik van een callcenter waarop hij geabonneerd is.

  We raden je aan in je overeenkomsten na te gaan of er bijvoorbeeld een clausule van tijdelijke opschorting (omwille van overmacht) opgenomen is.

  Wil je graag bijstand bij het eventuele onderhandelen met klanten of opdrachtgevers?  Neem contact op met United Freelancers. Wij helpen onze leden graag. Neem contact op met United Freelancers op het nummer 02 244 31 00, per e-mail via unitedfreelancers@acv-csc.be, of via de contactpagina op onze website www.unitedfreelancers.be.

  Wees voorzichtig en contacteer ons ook als je het voorstel krijgt om een bijlage aan het bestaande contract te tekenen. In deze turbulente periode kan de verleiding groot zijn om de risico’s op een ander af te wentelen en daar wil je niet de dupe van worden. 

   

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.