Bewaking

Lees meer meer over de richtlijnen en maatregelen in de bewakingssector.

Coronavirus - Stand van zaken in de Bewakingsector

Sinds zaterdag 14 maart liggen een aantal economische activiteiten stil als gevolg van de coronacrisis, andere ondervinden een sterke impact op hun activiteiten. Dat is onder meer het geval voor de bewaking waar meer en meer werknemers tijdelijk werkloos zijn, terwijl aan anderen wordt gevraagd om ongewone prestaties uit te voeren (denk maar aan de voedingswinkels bijvoorbeeld).

Hoe kan je je beschermen ?


Met enkele eenvoudige maatregelen kunnen we de verspreiding van het virus tegengaan :
- Was heel regelmatig en zorgvuldig je handen
- Geef geen hand of omhelzing en blijf op een veilige afstand van 1,5m
- Blijf thuis als je je niet goed voelt.
 
Deze maatregelen kunnen op het eerste zicht wat simplistisch lijken, maar experten zijn het er over eens dat ze wel degelijk invloed hebben op de verspreiding van het virus…

Elke onderneming moest de nodige maatregelen nemen om de werknemers te beschermen, de werkmethodes aanpassen en die meedelen aan de werknemers zelf en aan de klanten. Als je vindt dat deze maatregelen onvoldoende zijn, neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vertegenwoordiger in het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Wij herhalen nogmaals dat het een bewakingsagent niet toegelaten is om uitvoering te geven aan vragen van de klant rond preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het virus (bijvoorbeeld het meten van de lichaamstemperatuur van derden) en we vragen van de directie strikte richtlijnen naar de klanten toe. 

Ik ben economisch werkloos of werkloos omwille van overmacht


- Er is geen verschil meer tussen de regelingen van tijdelijke werkloosheid die van toepassing waren. Iedere tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus zal worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.
- Er is geen voorwaarde meer om recht te hebben op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Iedere werknemer heeft er recht op.

Heb ik recht op een toeslag als ik economisch werkloos ben of werkloos omwille van overmacht?
- In de sector wordt een toeslag van 11,25 EUR per dag economische werkloosheid toegekend aan de arbeiders gedurende maximum 60 dagen.
Voor de duur van de crisis zal deze toeslag uitgekeerd worden aan 
- Arbeiders en bedienden (administratief en operationeel)
- In geval van economische werkloosheid of in geval van werkloosheid omwille van overmacht
- Gedurende 90 dagen in plaats van 60 dagen.
De praktische formaliteiten moeten nog besproken worden. Wij houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte …

Voor alle andere vragen in verband met dit onderwerp kan je gaan kijken op de website Coronavirus van het ACV die voortdurend wordt aangepast aan de evolutie van de gebeurtenissen.

Wij houden jullie in ieder geval op de hoogte van de evolutie in de sector.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.