FAQ Artiesten

  Het coronavirus treft iedereen.  Het roept voor elke werknemer bijzondere vragen door, ook als je als artiest werkt.  Klik door naar de situatie die voor jou van toepassing is.

   

  Ik ben artiest, heb ik recht op tijdelijke werkloosheid? 

  Als artiest kan je terecht in je plaatselijk ACV-dienstencentrum. Je kan hen bereiken per mail of telefoon.

  Ben je ambtenaar, dan kan je terecht bij ACV Transcom

   

  Ik ben artiest en heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met mijn werkgever in de culturele sector. Maak ik aanspraak op tijdelijke werkloosheid?

  Net als in andere sectoren, kan je werkgever beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. Opgelet: als werknemer moet je zelf een aanvraag tijdelijke werkloosheid doen.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

  Tijdens de tweede lockdown werd tijdelijke werkloosheid wegens corona opnieuw opengesteld naar alle sectoren en dit tot 31 maart 2020.

  Zou je als artiest tewerkgesteld worden voor een evenement tussen 1 mei 2020 en 31 maart 2021, maar werd dit geannuleerd?  Dan kan je beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

  Je moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat je voor die periode een formele belofte voor arbeidsovereenkomst had. Een Dimona-aangifte voor die datum maar ook mails, gedrukte programmaboekjes,… kunnen dat aantonen. De mogelijke bewijsstukken moeten wel dateren van voor 31 oktober. 

  Het is aan RVA om de overmacht te erkennen.  De RVA zal elk dossier bekijken en geval per geval beantwoorden. Dit betekent dat de werkgever dus best de bevestiging van de RVA afwacht alvorens werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Doordat bepaalde activiteiten door de overheid niet meer zijn toegelaten, zal de erkenning waarschijnlijk geen probleem geven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over sportwedstrijden, musea, concerten, folkloristische activiteiten, …

  Lees er meer over bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   

  Ik ben artiest en werk met tijdelijke contracten. Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid?

  Tijdelijke werkloosheid kan ook voor werknemers met tijdelijke contracten indien je in dienst bent op het moment dat de werkgever overmacht inroept of indien je overeenkomst al vóór 13 maart bestond. Een Dimona-aangifte voor die datum maar ook mails, gedrukte programmaboekjes,… kunnen dat aantonen.  

   

  Ik heb een tijdelijk contract dat nog niet gestart is en heb nog niets vernomen van mijn werkgever.  Moet ik mij naar het werk begeven? 

  In principe start je contract gewoon als je werkgever niets laat weten. In de hele coronatumult kan het best zijn dat hij je vergat te contacteren. Neem best zelf initiatief en contacteer hem om te vragen wat je moet doen.

  Wanneer er in de organisatie tijdelijke werkloosheid is, dan kan ook jij als nieuwe werknemer in sommige gevallen tijdelijke werkloosheid aanvragen. Belangrijk is wel dat er al vóór 13/03 concrete aanwijzingen waren dat je ging aangeworven worden (bv. Dimona-aangifte, ondertekend contract, gedrukte programmaboekjes,…).  De RVA zal hier strikt op controleren. 

  Vraag je tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik moet mijn artiestenstatuut verlengen.  Hoe breng ik dit het beste in orde?

  Voor de artiesten die bij het ACV zijn ingeschreven wordt alles achter gesloten deuren afgewerkt. Communicatie verloopt via het ACV-contactcenter, of je kan je documenten ondertekend en volledig ingevuld deponeren in een ACV-brievenbus.  Lees er meer over 'Hoe het ACV contacteren?'.

   

  Wat gebeurt met de referteperiode van 18 maanden statuut 'artiest' voor de werkloosheidsuitkeringen?

  Opgelet: na het einde van de eerste vergoedingsperiode kan de werknemer die artistieke activiteiten uitoefent of die technische activiteiten uitoefent in de artistieke sector (het voordeel van) een neutralisatie van de degressiviteit aanvragen.

  Dat kan als je tijdens een referteperiode van 18 maanden 156 arbeidsdagen in loondienst kan aantonen. Hierbij moeten 104 van de arbeidsdagen om artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector gaan.

  Het voordeel is hernieuwbaar.  Daarvoor moet je  3 artistieke prestaties of 3 arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur kunnen aantonen.  Het moet gaan om technische activiteiten in de artistieke sector in de laatste 12 maanden.

  De eerste coronamaatregel 'artistieke sector' houdt in dat voor het vaststellen van deze referteperiodes de periode van 13/03/2020 tot 31/12/2020 wordt geneutraliseerd.

  • Voorbeeld 1: je hebt als werkloze artiest nog geen recht op het voordeel

  Je eerste vergoedingsperiode als werkloze eindigt op 1 mei 2020. Dit zal worden uitgesteld tot 1 oktober 2020 door de bevriezing van de degressiviteit.

  Op 1 oktober 2020 moet je 156 arbeidsdagen kunnen aantonen in de referteperiode van 1 april 2019 tot 30 september 2020. Een deel van deze periode valt in de periode van 13 maart 2020 tot 31 december 2020. De referteperiode na toepassing van de ‘coronamaatregel artistieke sector’ loopt van 13 september 2018 tot 30 september 2020.

  • Voorbeeld 2: je hebt als werkloze nog geen recht op het voordeel 

  Je eerste vergoedingsperiode als werkloze eindigt op 1 december 2021.

  Op die datum moet je 156 arbeidsdagen kunnen aantonen in de referteperiode van 1 juni 2020 tot 30 november 2021. Een deel van die periode valt in de periode van 13 maart 2020 tot 31 december 2020. De referteperiode loopt van 13 augustus 2019 tot 30 november 2021.

  • Voorbeeld 3: je geniet als werkloze artiest van het voordeel (volgens artikel 116, § 5 KB) dat eindigt op 30 april 2020

  De periode voor de voordeelregeling is verlengd tot en met 31 december 2020.  Dit dankzij de tweede maatregel 'corona-artistieke sector' (zie hierna). 

  Om recht te hebben op de hernieuwing van het voordeel, moet je 3 artistieke prestaties of 3 arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur als technicus in de artistieke sector kunnen aantonen tijdens de referteperiode van 31 december 2019 tot 31 december 2020. 

  Er wordt geen rekening gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot 31 december 2020. De referteperiode situeert zich dus tussen 13 maart 2019 tot 31 december 2020.

  Kan je als artiest in deze periode 3 artistieke prestaties of 3 arbeidsoverenkomsten van zeer korte duur als technicus in de artistieke sector aantonen, dan zal het voordeel verlengd worden van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.  Deze wet zal nu verlengd worden tot voorlopig 31 maart 2021.

  Ter herinnering: tijdens de eerste 12 maanden van werkloosheid behoudt je als artiest of technicus in de artistieke sector voor 12 maanden het hoogste vergoedingspercentage van 60%.

  Ik geniet als artiest van de voordeelregeling. Kan ik dit langer behouden door de coronamaatregelen? 

  De tweede coronamaatregel 'artistieke sector' houdt inderdaad in dat je als artiest of technicus in de artistieke sector dit voordeel behoudt tot 31 december 2020, ook als het voordeel normaal zou afgelopen zou zijn in de periode van 13 maart 2020 tot 31 december 2020.

  • Voorbeeld 4: de artiest die geniet van het voordeel dat eindigt op 30 april 2020. Door deze tweede maatregel wordt de perdioe gedekt door het voordeel verlengd tot en met 31 december 2020.

   

  Wordt er voorzien in soepelere voorwaarden voor de werknemers in de artistieke sector om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering?

  Ja, de derde coronamaatregel 'artistieke sector' voorziet in soepelere voorwaarden voor de werknemers in de artistieke sector om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering.  Deze maatregelen gelden voor een beperkte periode.

  Welke werknemers?

  Deze maatregel is gericht op werknemers die artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector uitoefenen en die niet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden.

  Hoeveel prestaties moeten worden aangetoond?

  Je komt in nu ook in aanmerking als je één van volgende kan aantonen:

  • 10 artistieke activiteiten:  enkel prestaties waarvoor sociale zekerheidsbijdragen voor de sector werkloosheid werden afgehouden, worden in aanmerking genomen. De wijze van verloning heeft geen invloed. De prestaties worden bewezen door een geschrift (arbeidsovereenkomst of aanwervingsovereenkomst).
  • 10 technische activiteiten in de artistieke sector: enkel prestaties waarvoor sociale zekerheidsbijdragen voor de sector werkloosheid werden afgehouden, worden in aanmerking genomen. De prestaties worden bewezen door een geschrift (arbeidsovereenkomst).
  • 20 arbeidsdagen naar aanleiding van artistieke en/of technische activiteiten in de artistieke sector
   Enkel prestaties waarvoor sociale zekerheidsbijdragen voor de sector werkloosheid werden afgehouden, worden in aanmerking genomen. 
   • Voor artistieke prestaties geldt dat de cachetregel wordt toegepast als de prestatie wordt vergoed met een taakloon.  Het gaat hier immers om een arbeidsdagen. De prestaties moet je kunnen bewijzen door een geschrift (arbeidsovereenkomst of aanwervingsovereenkomst).
   • Bij technische activiteiten in de artistieke sector is de cachetregel niet van toepassing, ook als de prestatie met een taakloon vergoed wordt. Het gaat immers om technische prestaties.  Je moet de prestaties kunnen bewijzen door een arbeidsovereenkomst. 

  Het aantal arbeidsdagen wordt vervolgens getotaliseerd om het aantal van 20 te bereiken.

  Binnen welke referteperiode?

  Je moet deze prestaties kunnen aantonen in de periode tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020.

  Gedurende welke periode is deze maatregel van toepassing? 

  Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2020 en is van toepassing op uitkeringsaanvragen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De datum van de uitkeringsaanvraag mag ten vroegste 1 april 2020 zijn en de 
  indieningstermijn mag pas ingaan vanaf 27 juli 2020.

  Krijg je geen toelating omdat je onvoldoende dagen hebt bewezen, dan kan je om de herziening van deze beslissing vragen. 

  Het recht op volledige werkloosheidsuitkeringen dat op basis van deze versoepelde regels wordt toegekend, begint ten vroegste op 1 april 2020 en eindigt op 31 december 2020. Dit betekent dat het recht op uitkeringen uitdooft op 1 januari 2021, al is recent beslist dat er verlenging komt na 1 januari 2021.

   

  Kan ik als artiest de inkomsten uit auteursrechten cumuleren met mijn werkloosheidsuitkering?

  Ontvang je als werkloze artiest naast je uitkering ook nog auteursrechten tijdens de periode van coronamaatregelen, dan zal je tussen 1 maart 2020 tot en met 16 mei 2020 je dagbedrag niet verminderd zien.

   

  Het evenement waar ik zou werken als medewerker of artiest is afgelast. Wat nu? 

  De Nationale Veiligheidsraad heeft alle massa-evenementen geannuleerd tot eind augustus. De artiesten en medewerkers van deze evenementen zouden zonder inkomen vallen. Daarom heeft minister van werk Nathalie Muylle een uitbreiding van het systeem van tijdelijke werkloosheid aangekondigd. 

  Regering De Croo heeft daar op 3 november werk van gemaakt: waar geldigheidsperiodes moesten verlengd worden, is dat gebeurd en waar verduidelijkingen of verfijningen door de sector gevraagd werden, heeft men aanpassingen gedaan.

  De medewerkers of artiesten zouden een uitkering voor tijdelijke werkloosheid kunnen ontvangen voor de dagen die ze in normale omstandigheden gewerkt zouden hebben, onder de volgende voorwaarden

  • Het moet gaan om een artistieke prestatie of evenement dat zou plaatsvinden tussen 1 mei 2020 en 31 maart 2021.
  • De artistieke prestatie of evenement kan niet doorgaan, omdat het werd afgelast door de Nationale Veiligheidsraad of omdat het werd verboden omwille van het verbod op samenscholing van de toeschouwers of deelnemers.
  • De werknemer of artiest zou tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst.
  • Uit de aangifte van de werknemer en de aanvraag van de werknemer of artiest zal duidelijk moeten zijn dat de aanwerving al voorzien was vóór de voorziene datum van het evenement.
   • Het bestaan van het evenement moet bewezen worden uiteraard. Bij de aanvraag voegt de werknemer of de artiest schriftelijke bewijzen van alle mogelijke aard bij met een datum vóór 31 oktober 2020 bij.  Dit kan een offerte zijn, een programmaboekje, mails,…
   • Het betreft dus evenementen die gepland waren maar gecanceld zijn tussen de periode van 15 april 2020 en 31 maart 2021.
  • De artiest of medewerker zal met een van deze schriftelijke bewijzen moeten aantonen dat er een belofte was om hem een arbeidsovereenkomst te geven en dat er een link is tussen deze beloofde arbeidsovereenkomst en het evenement dat afgelast is ten gevolg van corona. 
  • Als het gaat over een werknemer die geen artistieke activiteit uitoefent, moet bij de aanvraag een bewijs gevoegd worden, dat de werknemer in de referteperiode van mei tot augustus van het voorafgaande jaar, tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement. 

  Voor evenementen die zouden zijn doorgegaan van 14 maart tot en met 30 april 2020 is ook tijdelijke werkloosheid mogelijk, onder dezelfde voorwaarden.  Tenzij je als artiest of medewerker voor die dagen een uitkering als volledige werkloze ontving. Dan heb je geen recht op een vergoeding tijdelijke werkloosheid.

  Procedure

  De artiest of medewerker kan een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen via het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT

  De aanvraag kan pas ingediend worden vanaf de eerste dag van de periode van tijdelijke werkloosheid. De medewerker of artiest moet dit formulier opnieuw indienen voor iedere uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze, die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement.

  Indien de artiest of medewerker aanspraak maakt op een uitkering als volledig werkloze voor de dagen die gelegen zijn tussen de dagen van tijdelijke werkloosheid (wegens het afgelaste evenement), moet hij een formulier C4 betreffende het einde van de tewerkstelling indienen. 

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.