FAQ Artiesten

  Het coronavirus treft iedereen.  Het roept voor elke werknemer bijzondere vragen door, ook als je als artiest werkt.  Klik door naar de situatie die voor jou van toepassing is.

   

  Ik ben artiest, heb ik recht op tijdelijke werkloosheid? 

  Als artiest kan je terecht in je plaatselijk ACV-dienstencentrum. Je kan hen bereiken per mail of telefoon.

  Ben je ambtenaar, dan kan je terecht bij ACV Transcom

   

  Ik ben artiest en heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met mijn werkgever in de culturele sector. Maak ik aanspraak op tijdelijke werkloosheid?

  Net als in andere sectoren, kan je werkgever beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. Opgelet: als werknemer moet je zelf een aanvraag tijdelijke werkloosheid doen.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

  Het is aan RVA om de overmacht te erkennen.  De RVA zal elk dossier bekijken en geval per geval beantwoorden. Dit betekent dat de werkgever dus best de bevestiging van de RVA afwacht alvorens werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Doordat bepaalde activiteiten door de overheid (sinds 14/03 en tot 03/05) niet meer zijn toegelaten, zal de erkenning waarschijnlijk geen probleem geven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over sportwedstrijden, musea, concerten, folkloristische activiteiten, …

  Wel dit: tijdelijke werkloosheid kan enkel voor werknemers die al in dienst zijn of waarvoor de overeenkomst al vóór 13/03 bestond. Een Dimona-aangifte voor die datum maar ook mails, gedrukte programmaboekjes,… kunnen dat aantonen.

  Lees er meer over bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   

  Ik ben artiest en werk met tijdelijke contracten. Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid?

  Tijdelijke werkloosheid kan ook voor werknemers met tijdelijke contracten indien je in dienst bent op het moment dat de werkgever overmacht inroept of indien je overeenkomst al vóór 13 maart bestond. Een Dimona-aangifte voor die datum maar ook mails, gedrukte programmaboekjes,… kunnen dat aantonen.  

   

  Ik heb een tijdelijk contract dat nog niet gestart is en heb nog niets vernomen van mijn werkgever.  Moet ik mij naar het werk begeven? 

  In principe start je contract gewoon als je werkgever niets laat weten. In de hele coronatumult kan het best zijn dat hij je vergat te contacteren. Neem best zelf initiatief en contacteer hem om te vragen wat je moet doen.

  Wanneer er in de organisatie tijdelijke werkloosheid is, dan kan ook jij als nieuwe werknemer in sommige gevallen tijdelijke werkloosheid aanvragen. Belangrijk is wel dat er al vóór 13/03 concrete aanwijzingen waren dat je ging aangeworven worden (bv. Dimona-aangifte, ondertekend contract, gedrukte programmaboekjes,…).  De RVA zal hier strikt op controleren. 

  Vraag je tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Ik moet mijn artiestenstatuut verlengen.  Hoe breng ik dit het beste in orde?

  Voor de artiesten die bij het ACV zijn ingeschreven wordt alles achter gesloten deuren afgewerkt. Communicatie verloopt via het ACV-contactcenter, of je kan je documenten ondertekend en volledig ingevuld deponeren in een ACV-brievenbus.  Lees er meer over 'Hoe het ACV contacteren?'.

   

  Wat gebeurt met de referteperiode van 18 maanden statuut 'artiest' voor de werkloosheidsuitkeringen?

  Het voordeel blijft geldig dat na het einde van de eerste vergoedingsperiode van 12 maanden een werknemer die artistieke activiteiten uitoefent een neutralisatie van de degressiviteit van de uitkering kan aanvragen als die in een referteperiode van 18 maanden 156 arbeidsdagen in loondienst kan aantonen, waarvan er 104 arbeidsdagen als artiest.

  Dit voordeel is jaarlijks hernieuwbaar op basis van 3 artistieke prestaties in de laatste 12 maanden.  Let op: deze versoepeling is alleen van toepassing voor artiesten, niet voor technici in de artistieke sector.

  Voor het vaststellen van deze referteperiodes wordt de periode tussen 1 april en 30 juni 2020 geneutraliseerd

  • Voorbeeld 1: je hebt nog geen recht op het voordeel en je eerste vergoedingsperiode eindigt op 1 mei 2020

  Dit wordt uitgesteld tot 1 augustus 2020 omwille van de bevriezing van de degressiviteit. Op 1 augustus moet je normaal 156 arbeidsdagen aantonen in de referteperiode van 1 februari 2019 tot 31 juli 2020.  Die periode omvat de periode van 1 april tot 30 juni 2020.  De referteperiode loopt dan omwille van corona van 1 november 2018 tot 31 juli 2020.

  • Voorbeeld 2: je hebt nog geen recht op het voordeel en je eerste vergoedingsperiode eindigt op 1 december 2021

  Op 1 december 2021 moet je 156 arbeidsdagen aantonen in de referteperiode van 01 juni 2020 tot 30 november 2021. Een deel van die periode valt in de periode van 01 april tot 30 juni 2020. De referteperiode loopt hierdoor van 1 maart 2020 tot 30 november 2021.

  • Voorbeeld 3: je geniet van het voordeel (volgens artikel 116, § 5 KB) dat eindigt op 30 april 2020

  Je periode gedekt door het voordeel wordt verlengd tot en met 30 juni 2020. Om recht te hebben op de hernieuwing van het voordeel, moet je 3 artistieke prestaties aantonen gelegen in de referteperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.  Er wordt geen rekening gehouden met de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020.

  De referteperiode wordt met drie maanden verlengd en loopt van 1 april 2019 tot 30 juni 2020. Als de artiest in die periode 3 artistieke prestaties aantoont, zal het voordeel worden verlengd van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. Om daarna opnieuw recht te hebben op een hernieuwing, moet je 3 artistieke prestaties aantonen in de referteperiode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021

   

  Ik geniet als artiest van de voordeelregeling, maar dat loopt af in de periode van 1 april tot 30 juni. Kan ik dit langer behouden door de coronamaatregelen? 

  Ja, artiesten die dit voordeel (behoud hoogste vergoedingspercentage) genieten behouden dit tot 30 juni 2020, ook als het voordeel normaal zou afgelopen zijn in de periode van 01 april 2020 tot 30 juni 2020.
  • Voorbeeld 4: de artiest die geniet van het voordeel dat eindigt op 30 april 2020, wordt gedekt tot en met 30 juni 2020.

   

  Het evenement waar ik zou werken als medewerker of artiest is afgelast. Wat nu? 

  De Nationale Veiligheidsraad heeft alle massa-evenementen geannuleerd tot eind augustus. De artiesten en medewerkers van deze evenementen zouden zonder inkomen vallen. Daarom heeft minister van werk Nathalie Muylle een uitbreiding van het systeem van tijdelijke werkloosheid aangekondigd. 

  De medewerkers of artiesten zouden een uitkering voor tijdelijke werkloosheid kunnen ontvangen voor de dagen die ze in normale omstandigheden gewerkt zouden hebben, onder de volgende voorwaarden

  • Het moet gaan om een artistieke prestatie of evenement dat zou plaatsvinden tussen 1 mei en 31 augustus.
  • De artistieke prestatie of evenement kan niet doorgaan, omdat het werd afgelast door de Nationale Veiligheidsraad of omdat het werd verboden omwille van het verbod op samenscholing van de toeschouwers of deelnemers.
  • De werknemer of artiest zou tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst.
  • Uit de aangifte van de werknemer en de aanvraag van de werknemer of artiest zal duidelijk moeten zijn dat de aanwerving al voorzien was vóór 15 april. Bij de aanvraag voegt de werknemer of de artiest schriftelijke bewijzen van alle mogelijke aard bij met een datum vóór 15 april 2020 bij. Dit kan een offerte zijn, een programmaboekje, mails,… 
  • De artiest of medewerker zal met een van deze schriftelijke bewijzen moeten aantonen dat er een belofte was om hem een arbeidsovereenkomst te geven en dat er een link is tussen deze beloofde arbeidsovereenkomst en het evenement dat afgelast is ten gevolg van corona. 
  • Als het gaat over een werknemer die geen artistieke activiteit uitoefent, moet bij de aanvraag een bewijs gevoegd worden, dat de werknemer in de referteperiode van mei tot augustus van het voorafgaande jaar, tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement. 

  Voor evenementen die zouden zijn doorgegaan van 14 maart tot en met 30 april 2020 is ook tijdelijke werkloosheid mogelijk, onder dezelfde voorwaarden.  Tenzij je als artiest of medewerker voor die dagen een uitkering als volledige werkloze ontving. Dan heb je geen recht op een vergoeding tijdelijke werkloosheid.

  Procedure

  De artiest of medewerker kan een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen via het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT

  De aanvraag kan pas ingediend worden vanaf de eerste dag van de periode van tijdelijke werkloosheid. De medewerker of artiest moet dit formulier opnieuw indienen voor iedere uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze, die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement.

  Indien de artiest of medewerker aanspraak maakt op een uitkering als volledig werkloze voor de dagen die gelegen zijn tussen de dagen van tijdelijke werkloosheid (wegens het afgelaste evenement), moet hij een formulier C4 betreffende het einde van de tewerkstelling indienen. 

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.