Telewerk: regel in plaats van uitzondering?

Telewerk is nu de norm en wint aan populariteit. In veel bedrijven is hier geen beleid rond. Dit moet via het sociaal overleg verlopen.

Sinds de lockdownmaatregelen is telewerken de norm. Ook als de verplichting wegvalt zou telewerk aan populariteit kunnen winnen. In veel bedrijven is er echter nog geen telewerkbeleid. En dat kan niet zonder sociaal overleg. Het ACV ijvert al jaren voor de invoering van een minimale verplichting om op verzoek van de werknemers te discussiëren over een telewerkregeling in hun bedrijf.

Evaluatie binnen de ondernemingsraad

Wat na corona? Dan zal de organisatie van telewerk in je bedrijf allicht geëvalueerd moeten worden.  Dat moet via het sociaal overleg.

Dit kan op de volgende ondernemingsraad met hulp van de checklist hieronder. Put er inspiratie uit voor onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst over telewerk als je onderneming er nog geen heeft, of voor de uitbreiding van telewerk voor bepaalde functies die er (nog) geen toegang toe hebben. 

Een duidelijk kader voor telewerk 

Door via een ondernemingscao een echt bedrijfsbeleid rond telewerk in te voeren of telewerk op te nemen in het arbeidsreglement, voorkom je dat telewerk willekeurig wordt goedgekeurd.

Deze collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen telewerk ook mogelijk maken, maar niet verplicht. Zo kunnen alle werknemers die door hun functie of bepaalde opdrachten in aanmerking komen vrijwillig in (en uit) het systeem van telewerk stappen.

De collectieve arbeidsovereenkomst kan ook bepalen of werknemers al dan niet mogen overwerken en hoe de werktijden worden geregistreerd. Zo vermijd je dat werknemers na hun werkdag nog door hun werkgever worden gecontacteerd.

Checklist telewerk

 • Werden de functies en/of activiteiten die geschikt zijn voor telewerk vastgelegd in een sociaal overlegorgaan, of heeft de werkgever daar eenzijdig over beslist? Deze elementen moet worden opgenomen in een eventueel toekomstig akkoord over occasioneel telewerk en moet dus paritair bepaald worden.
 • Heeft de werkgever de nodige uitrusting ter beschikking gesteld voor telewerk? Het gaat hier zowel over het werkmateriaal (laptop en de nodige software) als over communicatiemateriaal (telefoon, e-mail, Skype …).
 • Ontvingen de werknemers voldoende informatie en ondersteuning bij het gebruik van de communicatie-/informaticatools die ze nodig hebben voor telewerk?
 • Werd er technische ondersteuning voorzien? 
 • Is de werkgever (gedeeltelijk) tussengekomen in de telewerkkosten? Het kan gaan om een tussenkomst in de kosten die werden gemaakt voor de verwarming, elektriciteit, internetconnectie en telefoon. Deze tegemoetkoming kan forfaitair zijn (x euro/dag) of het kan gaan om een percentage van de totale kosten.
 • Werd de werktijd geregistreerd? Zo ja, hoe? Zo nee, welke maatregelen beperken de  overuren? 
 • Was de bereikbaarheid van werknemers een aandachtspunt? Werd er een tijdsinterval vastgelegd waarin de werknemers bereikbaar moesten zijn?
 • Werd een recht op deconnectie voorzien? Bij telewerken blijven werknemers vaker verbonden, ook buiten de normale kantooruren, waardoor de grens tussen werk en privéleven kan vervagen. De invoering van een recht op deconnectie (afsluiting) kan bijvoorbeeld inhouden dat alle werknemers in een bedrijf worden geadviseerd om geen e-mails te sturen in bepaalde tijdvakken, of dat ervoor wordt gezorgd dat geen enkele werknemer de schuld krijgt van het niet beantwoorden van een verzoek, een telefoontje of een e-mail buiten de werkuren. 
 • Gaf de preventieadviseur adviezen over de ergonomie en welzijn? Werden er maatregelen ingevoerd ter preventie van psychosociale risico’s?
 • Werd de dekking van arbeidsongevallen uitgebreid? Werd dit meegedeeld aan de werknemers?
 • Werd telewerk als eerder positief of negatief ervaren door de werknemers? Organiseer bijvoorbeeld een enquête bij de werknemers, om hen deze ervaring zelf te laten evalueren, waarbij kwesties als autonomie, controle door de werkgever, welzijn, impact op de privacy, ... aan de orde komen en lessen kunnen bieden voor de organisatie van het werk in de toekomst.

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.