Contactopsporing gebeurt best door arbeidsarts

Goede contactopsporing is essentieel om de corona epidemie in te dijken. Daarom kan volgens de sociale partners de arbeidsarts de contactopsporing best mee in handen nemen.

Waarom

De sociale partners stellen vast dat de bestaande contactopsporing onvoldoende rekening houdt met de specifieke situaties in de werkomgeving.

Voor een efficiënte en effectieve contactopsporing in de onderneming is het noodzakelijk dat de arbeidsarts betrokken wordt. Hij kan immers zeer goed de hoog- en laagrisicocontacten inschatten. Ook kan de arbeidsarts preventiemaatregelen voorstellen om een verdere verspreiding in de onderneming tegen te gaan. 

Hoe?

De arbeidsarts moet door het contactcenter of de werkgever ingeschakeld worden van zodra een werknemer is besmet.

Bij het in kaart brengen van de risicocontacten houdt hij rekening met de arbeidsorganisatie -en omstandigheden en de beschermingsmaatregelen. De arbeidsarts beslist in volle onafhankelijkheid, met respect voor de privacy van de werknemers en op basis van de procedures van Sciensano, wie de hoog -en laagrisicocontacten van de besmette werknemer zijn. 

De hoogrisicocontacten?

Hoogrisicocontacten moeten worden getest en in quarantaine gaan. De sociale partners vragen dat de arbeidsarts de hoogrisicocontacten kan doorverwijzen naar een testcentrum en voor hen een quarantaineattest kan opstellen. 

Kan de arbeidsarts zelf een test afnemen?

Enkel in deze gevallen:

  • Bij een groot aantal hoogrisicocontacten van een besmette werknemer. Dit om een uitbraak in te dijken.
  • Bij werknemers die voor een professionele buitenlandse verplaatsing een negatieve test moeten voorleggen.
  • Bij buitenlandse werknemers met symptomen die tijdelijk werken in België en geen huisarts hebben.

Wat doet de werkgever? 

De arbeidsarts kan aanbevelingen doen als er niet voldoende maatregelen zijn genomen.

Het is aan de werkgever om deze situaties zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Hij betrekt hierbij het Comité PB of, als er geen Comité PB is, de vakbondsafvaardiging.  

De werkgever zorgt er daarnaast voor dat een procedure wordt opgesteld voor de contactopsporing in de onderneming. Hij maakt hierover de nodige afspraken met de arbeidsarts van de interne of de externe dienst PB.

Ook het personeel moet op de hoogte gebracht worden van de afspraken. Zo weet iedereen wat er gebeurt wanneer een collega of het contactcenter een besmetting meldt en een eventuele test of quarantainemaatregel wordt opgelegd.

    Personalization

    Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.