Coronalandingsbaan

©Shutterstock

Naar aanleiding van de coronacrisis is sinds 1 juli 2020 de regeling voor halftijdse landingsbanen versoepeld in bedrijven in moeilijkheden.

Algemene regeling

Via de regeling van tijdskrediet landingsbaan, kan je een gedeeltelijke onderbreking van 1/2 of 1/5 nemen om je prestaties tot aan je pensioen te verminderen.   De algemene regeling kan je nalezen in de rubriek verloven.

Bijkomende maatregelen

Naar aanleiding van de coronacrisis komen er enkele bijkomende maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering. Daar geldt een versoepeling voor de halftijdse landingsbanen. Een halftijdse landingsbaan wordt, zoals de 1/5 vermindering, mogelijk vanaf 55 jaar. 

De regeling van de coronalandingsbaan gaat in vanaf 1 juli 2020. De minimumduur is 1 maand en er is geen maximumduur. Je kan dit tijdskrediet nemen tot aan je pensioen.

Voorwaarden

Deze 'coronalandingsbaan' is mogelijk:

  • Voor werknemers uit de privésector waarvan de onderneming erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Deze erkenning moet ten vroegste zijn gebeurd op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020. 
  • Voor werknemers die op het moment van de schriftelijke aanvraag 55 jaar zijn, 25 jaar gewerkt hebben, minstens 24 maanden anciënniteit hebben met een arbeidsovereenkomst
  • Als 1/2 onderbreking of 1/5 onderbreking te nemen via tijdkrediet landingsbaan.

In de 24 maanden voor de start van de coronalandingsbaan moet je:

  • Minstens 3/4 gewerkt hebben voor een halftijdse onderbreking.
  • Voltijds gewerkt hebben bij een onderbreking van 1/5. 

Onderbrekingsuitkering

Tijdens de coronalandingsbaan wordt je loon berekend op basis van je deeltijdse prestaties (dus 1/2 of 4/5). Ter compensatie van het loon dat je verliest kan je een onderbrekingsuitkering aanvragen.

Het bedrag van deze uitkering is gelijk aan de onderbrekingsuitkering van het normale tijdskrediet landingsbaan van 1/2 of 1/5.  Je vindt in de tabel hierna de nettobedragen.

Coronalandingsbanen nettobedragen

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.