Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Corona-ouderschapsverlof: voorwaarden, aanvraag en vergoeding

Voorwaarden

 • De werknemer moet minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die hem tewerkstelt. Dit is dus soepeler dan bij het gewone ouderschapsverlof.
 • Minstens één van de kinderen is jonger dan 12 jaar op de eerste dag van het ouderschapsverlof.  Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders en geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Hieronder vallen ook personen met een handicap die vanaf de leeftijd van 21 jaar nog buitengewoon onderwijs volgen. Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar.  
 • Voor het 1/5e ouderschapsverlof moet de werknemer een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, voor het 1/2e ouderschapsverlof ten minste 75% (28u en 30 minuten bij een voltijdse arbeidsduur van 38 uur) 
 • Ook pleegouders komen in aanmerking voor het Corona-ouderschapsverlof, voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden. 

Voor ambtenaren van lokale besturen en Gewesten en Gemeenschappen en voor onderwijzend en CLB-personeel is het aan het bevoegde Gewest of Gemeenschap om de mogelijkheid van corona-ouderschapsverlof te voorzien in het personeelsstatuut

Modaliteiten

 • Je kan het ouderschapsverlof halftijds opnemen of in 1/5. Vanaf 1 juli wordt ook voltijds ouderschapsverlof ingevoerd voor alleenstaanden en ouders van kinderen met een beperking.  Een 1/10 opname is niet mogelijk.
 • Het corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen in één of meerdere periodes per maand of per week, voor zover het ouderschapsverlof valt in de periode van 1 mei tot 30 september.  

Het corona-ouderschapsverlof kan gecumuleerd worden met tijdelijke werkloosheid. Meer info bij FAQ Tijdelijke werkloosheid.

Bedragen

Op aandringen van de vakbonden is er een verhoogde uitkering voor het corona-ouderschapsverlof.  Hieronder vind de nettomaandbedragen.

Vanaf 1 juli is er een verdere verhoging voor de uitkering van alleenstaande ouders of ouders van kinderen met een beperking, zie de bedragen in rood.  Deze zijn wel geplafonneerd en de onderbrekingsuitkering mag niet hoger zijn dan wat je brutoloon zou zijn zonder ouderschapsverlof.

202006_Bedragen-corona-ouderschap

De aanvraagprocedure

 • Er is steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.  Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever (dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen). Als je werkgever hiermee akkoord is, kan het ouderschapsverlof onmiddellijk of alleszins snellen ingaan.
 • De werkgever moet dit goed (of af-) keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins voor de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
 • Vervolgens moet je werkgever dit online bij de RVA aanvragen.
 • Je ontvangt van de RVA een mail met een link waarmee je jouw deel van de aanvraag online kan doen.

Opgelet: als je een gewoon ouderschapsverlof opneemt en dit wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en voor hetzelfde type onderbreking (1/2 naar 1/2 of 1/5 naar 1/5), dan vraagt je het akkoord van je werkgever, maar volstaat het dat je werkgever de aanvraag doet bij de RVA. Je zal geen aanvraag moeten indienen bij de RVA.  

Gevolgen

Eén van de grote voordelen is dat het corona-ouderschapsverlof niet wordt aangerekend op het het krediet van 4 maanden voltijds per kind.

 • Had je je rechten al opgebruikt, dan kan je dit zonder problemen aanvragen.
 • Heb je een resterend krediet, dan zal dit onaangeroerd blijven.

Het nadeel is dat het zoals het gewone ouderschapsverlof, is dat het niet meetelt voor de opbouw van de jaarlijkse vakantie. Neem je dit jaar voor 2 maanden halftijds corona-ouderschapsverlof op, dan zal je volgend jaar 1,5 vakantiedag kwijt zijn. Iemand die 1/5e corona-ouderschapverlof opneemt, verliest volgend jaar 0,5 vakantiedag.

Reeds in ouderschapsverlof/tijdskrediet

 • Je kan een lopend ouderschapsverlof van ½ of 1/5 omzetten in een corona-ouderschapsverlof. Dit heeft als voordeel dat je een hogere uitkering krijgt, en je krediet van 4 maanden voltijds per kind niet opgebruikt geraakt. Je zal dit kunnen doen met terugwerkende kracht, zodra de formulieren beschikbaar zijn.
 • Daarnaast is het mogelijk een lopend tijdskrediet, landingsbaan, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof of ander thematisch verlof, tijdelijk te schorsen voor de duur van het ouderschapsverlof. Dit geldt ongeacht het type van onderbreking (voltijds, halftijds, 1/5 of 1/10) en ongeacht de verlopen duur van de onderbreking. Uiteraard kan je wel enkel een 1/5 of 1/2 ouderschapsverlof aanvragen.
 • Na het corona-ouderschapsverlof herneemt je vorig verlof tot de oorspronkelijk voorziene einddatum. De twee maanden dat je corona-ouderschapsverlof (of eventueel minder), worden dan niet op je krediet in rekening gebracht.

Aanvraagformulier

 • Digitale aanvraag: je werkgever zal eerst zijn deel van de aanvraag online moeten invullen. Vervolgens zal jij een e-mail krijgen met een link. Met deze link kan jij jouw deel van de aanvraag invullen.  
 • Papieren aanvraag:  het formulier ‘C61 – CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF’ bestaat uit 2 delen:  deel 1 vul je zelf in; je werkgever moet deel 2 van hetzelfde formulier invullen.  Bezorg het formulier aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats.
  • Werk je voor een autonoom overheidsbedrijf , dan moet je het formulier ‘C61 OB – corona-ouderschapsverlof’ invullen.
  • Als je het corona-ouderschapsverlof opdeelt in meerdere niet-opeenvolgende periodes, vul je voor elke periode een apart formulier invullen.

Voorlopig is het nog niet mogelijk om een een aanvraag voor corona-ouderschapsverlof in te dienen voor de periode tussen 1 juli en 30 september.  

De aanvraag moet binnen de 2 maanden na de begindatum van het corona-ouderschapsverlof ingediend zijn.

Vervroegd stoppen corona-ouderschapsverlof

Je kan het corona-verlof vroegtijdig stopzetten met met instemming van je werkgever.

 • Kom met je werkgever een datum overeen waarop je het corona-ouderschapsverlof (vroegtijdig) wil beëindigen.
 • Je werkgever controleert dan of tijdens de toepasselijke referentieperiode van het 1/5 of halftijds corona-ouderschapsverlof de principes van de deeltijdse arbeid gerespecteerd werden.
 • Vul het formulier 'verklaring van wijziging van de gegevens' en bezorg het aan je plaatselijk RVA-kantoor. 

Als je het corona-ouderschapsverlof had aangevraagd met een opschorting of omzetting van een gewoon ouderschapsverlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking, zal dit na de vroegtijdige stopzetting van het corona-ouderschapsverlof terug hervat worden tot aan de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.

Wordt je corona-ouderschapsverlof vroegtijdig beëindigd, dan zal de RVA de reeds betaalde onderbrekingsvergoedingen niet terugvorderen. 

 

Meer info:  website RVA

acv_vakantieboekje-2020

Op zoek naar andere info over vakantie?

 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.