Corona en je werk: een antwoord op je vragen

Uitbetaling tijdelijke werkloosheid 

  • Heb je een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ingediend? We brengen de uitbetaling in orde van zodra je werkgever je gegevens van de voorbije maand aan ons bezorgd heeft en je dossier volledig is.
  • Je ontvangt van ons een sms of e-mail wanneer de betaling uitgevoerd is.  Je kan je dossier opvolgen via Mijn ACV

Opgelet: aanpassing regeling tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september

  • Vraag tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht niet opnieuw aan.  Eén aanvraag volstaat voor de volledige periode. 
  • Wie na 1 september tijdelijk werkloos wordt om economische redenen, zal door het ACV gecontacteerd worden. 
Ga naar de website van de FOD volksgezondheid www.info-coronavirus.be voor alle officiële informatie over het coronavirus, bijvoorbeeld wat wat de symptomen zijn, wat je moet doen wanneer je denkt besmet te zijn, welke preventiemaatregelen je kan nemen om besmetting te voorkomen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.