Het IPA: van ondertekening cao’s naar meer koopkracht

Sectorale akkoorden 2019-2020

In de sectoren liepen de voorbije maanden onderhandelingen om het IPA 2019-2020 concreet uit te werken in hogere lonen, werkbaar werk, toegang tot SWT en landingsbanen, fietsvergoeding, ...

We maakten een overzicht van de akkoorden die werden gesloten.  

Lees het actuabericht 'Wat bieden de sectorale akkoorden 2019-2020' van 4 december 2019.

Vanaf 1 juli:  meer pensioen en ziekte-uitkering, hogere tussenkomst woon-werkverkeer

Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat het ACV onderhandelde en goedkeurde, zorgt vanaf 1 juli 2019 voor meer koopkracht voor heel wat mensen.  Deze verhogingen komen bovenop de verhogingen door de indexering. Die worden geschat op 3,4%. Tegelijk lopen ook onderhandelingen in de sectoren om het IPA verder concreet uit te werken in hogere lonen, werkbaar werk, toegang tot SWT en landingsbanen, fietsvergoeding, ...

Lees er meer over in de Visie van 14 juni 2019 (pdf).

Het ACV ondertekende daarnaast ook de cao om de minimumlonen te verhogen vanaf 1 juli. Eén sociale partner ondertekende die niet waardoor de cao niet in werking kan treden.  Lees het persbericht 'Onbegrijpelijk dat minimumloon niet mag verhogen vanaf 1 juli' (25 juni 2019).

Ondertekening van de cao's in de NAR

Op 23 april werden belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ondertekend in de Nationale Arbeidsraad. De ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de NAR toont nogmaals het belang van het sociaal overleg in ons land aan. Dankzij het sociaal overleg en de inspanningen van het ACV zal het dagelijkse leven van elke werknemer (met of zonder werk), gepensioneerde, zieke of  persoon met een beperking erop vooruitgaan. Tegelijk kunnen nu ook de loononderhandelingen in de sectoren starten. De maximale marge voor de loonkostontwikkeling is 1,1 %, bovenop de verwachte indexering van  3,4 %  en uiteraard bovenop de bestaande baremaverhogingen. Op een loonmassa in de privésector van 170 miljard betekent dat 1,87 miljard om over te onderhandelen in sectoren en bedrijven. 

In de ondertekende cao’s onder andere:

  • Voor zware beroepen, lange loopbanen, bedrijven in moeilijkheden en herstructurering blijven landingsbanen en SWT beneden de 60 jaar mogelijk: 4/5 landingsbanen vanaf 55 jaar, halftijdse landingsbanen vanaf 57 jaar en SWT vanaf 58 of 59 jaar als je voldoet aan alle voorwaarden.  
  • De tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer gaat omhoog. Ook de eerste 5 km worden voortaan vergoed. 

In het interprofessioneel akkoord (IPA) werd ook afgesproken om de pensioenen, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen flink te verhogen, bovenop de index. 

Er is ook een ontwerp van cao klaar om op 1 juli 2019 het minimumloon met 1,1 % te verhogen. Tegen 30 september willen de sociale partners tot verdere voorstellen komen voor meer verhogingen van het minimumloon.  In de sectorale onderhandelingen zal ook worden ingezet op nieuwe stappen in de harmonisering van de aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden. 

 

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.